Terapeutiske hjelpemidler

Her er terapeutiske hjelpemidler og kartleggingsverktøy for et bredt spekter av psykiske lidelser. Som behandler kan du benytte deg av disse nyttige verktøyene i samarbeid med pasienten. Klikk på hver kategori for å få tilgang til skjemaene.

Skjema for kartlegging ved bekymringsangst

Angstlidelser

GAD-7

Angstlidelser

PHQ-9

Depresjon

Min innleggelse

Generelle skjemaer for tankeregistrering

Obsessive-compulsive inventory – revised (OCI-R)

Angstlidelser, Tvangslidelser

Tanker ved angst (ACQ – mod 91)

Angstlidelser

Kroppsreaksjoner ved angst – BSQ

Angstlidelser

Dagbok ved angsttrening

Angstlidelser

Spørreskjema om angst

Angstlidelser

Unngåelse ved angst (MI)

Angstlidelser

Panikkanfall

Angstlidelser, Panikkanfall

Panikkskala (Panic rating scale)

Angstlidelser, Panikkanfall

Vurdering av panikkanfall

Angstlidelser, Panikkanfall

PTSD Symptom Scale – Interview (PSS-I)

Angstlidelser, Posttraumatisk stresslidelse

Tanker etter en traumatisk hendelse

Angstlidelser, Posttraumatisk stresslidelse

Frykt for å bli negativt vurdert

Angstlidelser, Sosial angst

Sikringsstrategier ved sosial angst

Angstlidelser, Sosial angst

Registrering av negative automatiske tanker

Generelle skjemaer for tankeregistrering

STOPP-skjema

Generelle skjemaer for tankeregistrering

Automatisk tanke – uttesting

Generelle skjemaer for tankeregistrering

Uttesting av negative automatiske tanker (5-kolonneskjema)

Generelle skjemaer for tankeregistrering

Liste over tankefeller

Generelle skjemaer for tankeregistrering

Intervjuguide ved smerteproblemer

Smerter

McGill smerte spørreskjema (SF-MPQ)

Smerter

CAGE skjema

Rusmiddelproblemer

Eating Disorder Examination Questionnaire (EDE-Q 6.0)

Spiseforstyrrelser

Bergen Insomnia Scale

Søvnproblemer

Epworth søvnighetsskala

Søvnproblemer

Sleep Hygiene Index - Søvnhygiene

Søvnproblemer

Søvndagbok

Søvnproblemer

Negative antakelser om søvn (DBAS-16)

Søvnproblemer

Insomnia Severity Index

Søvnproblemer

Førstehjelpspakke mot tilbakefall av depresjon

Depresjon

Empati-skala

Generelle skjemaer for tankeregistrering, Terapeutisk allianse

Forberedelse til neste terapitime

Generelle skjemaer for tankeregistrering, Skjemaer for struktur og dagsorden i terapi

Gjensidig evaluering av samtalen

Generelle skjemaer for tankeregistrering, Skjemaer for struktur og dagsorden i terapi

Skjema for problemløsning

Generelle skjemaer for tankeregistrering, Problemløsning

Skjema for atferdseksperiment

Angstlidelser, Atferdseksperiment, Generelle skjemaer for tankeregistrering, Panikkanfall

Vurdering av sosial angstlidelse

Angstlidelser, Sosial angst

Skjema for kartlegging av helseangst (Whiteyley Index)

Angstlidelser, Hypokondri

PSS-I Manual

Angstlidelser, Posttraumatisk stresslidelse

Hyppighet av mareritt

Mareritt, Søvnproblemer

Grunnleggende leveregler (YSQ-75)

Sinneproblemer

Behandlingsbok (Brøset-modellen)

Sinneproblemer

Timestruktur

Generelle skjemaer for tankeregistrering, Skjemaer for struktur og dagsorden i terapi

Noteringsark for atferdseksperiment med og uten trygghetsatferd

Angstlidelser, Sosial angst

Lær å anvende hjelpemidlene

Psykiske lidelser er et omfattende samfunnsproblem. Det er viktig med gode hjelpetilbud som er bygget på en profesjonell utdanning. Vi tilbyr videreutdanning og møteplasser for helsepersonell.

Tilbake til topp