Energityvene: Utmattelse i sykdom og hverdag

Seminaret er for behandlere som møter pasienter med vedvarende utmattelse. Utmattelse og slitenhet er et symptom ved sykdom og stressplager som kan gjøre det vanskelig å være den partneren, forelderen, familiemedlemmet, arbeidskollegaen og vennen som man ønsker å være. Utmattelse er en energityv som stjeler livskvalitet.

Energityver energigivere hjelp utmattelse sykdom og hverdag

Psykologene Torkil Berge og Elin Fjerstad har laget tre opplegg om energityver og energigivere – hjelp for utmattelse i sykdom og hverdag.

På seminaret presenteres et opplegg for behandling og veiledet selvhjelp av vedvarende utmattelse som du kan tilby dine pasienter. 

Opplegget er prøvd ut for pasienter med revmatisk sykdom, kreftsykdom, multippel sklerose, mage-tarm sykdom og ME/kronisk utmattelsessyndrom, og kan også være til nytte for pasienter med stressrelatert utmattelse.

Alt materiell er fritt tilgjengelig på www.kognitiv.no. Det er utformet som tre konkrete opplegg: individualbehandling, gruppebasert kurs og som veiledet selvhjelp.

Energityvene

Utmattelse er en energityv som stjeler livskvalitet – det i livet som gir glede og positive følelser. Denne boken er skrevet for alle som har vedvarende utmattelse. Også mange som opplever «å ha møtt veggen» vil kunne ha nytte av forslagene som beskrives. Boken er dessuten anvendelig for pårørende så vel som helsepersonell som møter personer med utmattelse.

Godkjenning

Norsk Psykologforening
Godkjennes som 5 timers vedlikeholdsaktivitet.

Den norske legeforening
Allmennmedisin: godkjennes med 6 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen.
Psykiatri: godkjennes med 6 timer for spesialistenes etterutdanning.
Barne- og ungdomspsykiatri: godkjennes med 6 timer for spesialistenes etterutdanning.
Fysikalsk medisin og rehabilitering: godkjennes med 6 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og for spesialistenes etterutdanning.

Norsk Sykepleierforbund
Godkjennes som meritterende med totalt 6 timer.

Dato:
2. juni 2017, 09:00 - 15:30
Sted:

Scandic Grimstad
Kirkegaten 3
4878 Grimstad

Deltakeravgift:
Kr. 1200 for medlemmer/Kr. 1600 for ikke-medlemmer.
Inkl. lunsj
Påmeldingsfrist:
29. mai 2017

Program

Program for dagen
08.30 – 09.00
Registrering
09.00 – 09.45
En biopsykososial forståelse av vedvarende utmattelse
Torkil Berge og Elin Fjerstad
09.45 – 10.00
Pause
10.00 – 11.30
Balanse og variasjon i hverdagen: Atferdsmessige tiltak
Torkil Berge og Elin Fjerstad
11.30 – 12.15
Lunsj
12.15 – 14.00
Mentale strategier ved utmattelse
Torkil Berge og Elin Fjerstad
14.00 – 14.15
Pause
14.15 – 15.30
Mentale strategier ved utmattelse
Torkil Berge og Elin Fjerstad

Foredragsholdere

Elin Fjerstad Er spesialist i klinisk psykologi, og arbeider ved Enhet for psykiske helsetjenester i somatikken, Diakonhjemmet Sykehus i Oslo. Hun har skrevet fag- og selvhjelpsbøker om kronisk sykdom. Sammen med Torkil Berge kommer hun nå ut med boken: Lev godt med sykdom.
Torkil Berge

Er spesialist i klinisk psykologi. Han arbeider som fagutviklingsrådgiver ved Voksenpsykiatrisk avdeling, Vinderen. Han har skrevet selvhjelpsbøker om utmattelse, angst og depresjon og fagbøker om behandling av psykiske lidelser.

Dra nytte av medlemskap hos oss

Kognitiv terapi har et mangfoldig og voksende fagmiljø, med Norsk Forening for Kognitiv Terapi som en naturlig møteplass. Her får du tilbud om konferanser og seminarer til medlemspris, og du får tilsendt fagtidsskrift, nyhetsbrev og filmer om terapi. Hold deg oppdatert på det som skjer på fagfeltet!

Hold deg oppdatert på siste nytt om våre utdanninger, fagseminarer og aktiviteter.

Kontakt oss for spørsmål og innspill
90 54 37 54
Tilbake til topp