Kognitiv atferdsterapi for insomni

Hovedformålet er at deltakerne selv skal være i stand å foreta utredning av søvnproblemer og å gjennomføre kognitiv atferdsterapi for insomni etter å ha vært på dette kurset. Deltakerne vil også få basal kunnskap om søvn og søvnfysiologi som er relevant for behandling og kunnskap om hvordan søvn påvirker psykiske lidelser.

«Praktisk, nyttig, oppdatert forskning. God struktur. Klart, tydelig, pedagogisk.»

Håvard-Kallestad

Håvard Kallestad

«Gode eksempler. Praktisk, problemorientert»

Håvard Kallestad. Psykologspesialist ved St. Olavs Hospital og postdoktor ved Institutt for nevromedisin, NTNU. Kallestad har mange års klinisk erfaring med behandling av søvnproblemer. Hans forskningsinteresser er behandling av insomni og døgnrytmeforstyrrelser. Han har flere randomiserte behandlingsstudier som pågår i tillegg til eksperimentelle studier om søvn.

«Godt forberedt, gode slides, god forelesning. Tydelig på hva vi skulle sitte igjen med. «Hands on»-kompetanse.»

 

Dato:
25. september 2017, 09:00 - 16:00
Sted:

UNN Åsgård

Deltakeravgift:
Kr. 1200 for medlemmer/Kr. 1600 for ikke-medlemmer.
Inkl. lunsj.
Påmeldingsfrist:
18. september 2017

Program

Program
08.30-09.00
Registrering
09.00-11.30
Kunnskap om søvn/bakgrunn. Utredning av søvnproblemer
Håvard Kallestad
11.30-12.15
Lunsj
12.15-16.00
Behandling
Håvard Kallestad

Dra nytte av medlemskap hos oss

Kognitiv terapi har et mangfoldig og voksende fagmiljø, med Norsk Forening for Kognitiv Terapi som en naturlig møteplass. Her får du tilbud om konferanser og seminarer til medlemspris, og du får tilsendt fagtidsskrift, nyhetsbrev og filmer om terapi. Hold deg oppdatert på det som skjer på fagfeltet!

Hold deg oppdatert på siste nytt om våre utdanninger, fagseminarer og aktiviteter.

Kontakt oss for spørsmål og innspill
90 54 37 54
Tilbake til topp