Metakognitiv terapi ved grubling og bekymring

Metakognitiv terapi er en relativt ny terapiform som foreløpig har svært lovende resultater ved behandling av en rekke psykiske lidelser. I motsetning til andre terapiformer, som for eksempel kognitiv atferdsterapi, fokuserer ikke metakognitiv terapi på innhold i kognisjoner, men på pasientens tankestil. Fokuset rettes mot grubling og bekymring, trusselmonitorering og uhensiktsmessige mestringsstrategier.

I metakognitiv terapi omtales dette mønsteret som kognitiv oppmerksomhetssyndrom (KOS). Metakognitiv terapi tar sikte på å utfordre de ulike metaantagelsene som opprettholder det negative mønsteret og deretter etablere nye mestringsstrategier når negative tanker og følelser dukker opp.

Ved å delta på dette kurset vil du:

  1. Få en grunnleggende forståelse av metakognitiv terapi
  2. Lære å sette opp en metakognitiv kasusformulering
  3. Lære teknikker for å arbeide med grubling og bekymring i terapi

Forelesningen vil bestå av undervisning, demonstrasjon av sentrale elementer i metakognitiv terapi samt praktiske øvelser for å arbeide med grubling og bekymring i terapi.

Sverre Urnes Johnson

Sverre Urnes Johnson

Sverre Urnes Johnson er utdannet psykolog. Han er for tiden ansatt som Ph.d-kandiat ved Universitetet i Oslo og Modum Bad i «Prosjekt dobbeltkompetanse». Johnson har ansvar for en randomisert kontrollert studie som sammenligner effekten av henholdsvis metakognitiv terapi og kognitiv atferdsterapi ved behandling av sammensatte angstlidelser. Johnson har gjennomført en tre- årig utdannelse i metakognitiv terapi i Manchester og har selv bred erfaring med behandling av angstlidelser. Han er leder i Norsk Forening for Metakognitiv terapi og foreleser i tillegg om behandling av angstlidelser ved Universitetet i Oslo.

Godkjenning

Norsk Psykologforening
Godkjennes som 7 timers vedlikeholdsaktivitet.

Norsk Ergoterapeutforbund
Godkjennes med 7 timer som spesialistspesifikt kurs meritterende til ergoterapispesialist innen Allmennhelse, Folkehelse og Psykisk helse.

Den norske legeforening
Allmennmedisin: Godkjennes med 7 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen.
Psykiatri: Godkjennes med 7 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.
Rus- og avhengighetsmedisin: Godkjennes med 7 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.

Norsk Sykepleierforbund
Godkjennes som meritterende med totalt 7 timer. Dette kan brukes i henhold til kurstimekravet i NSFs godkjenningsordningen klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie.

Dato:
24. februar 2017, 08:30 - 16:00
Sted:

SOLLI DPS
Osvegen 15
5228 Nesttun

 

Deltakeravgift:
Kr. 1200 for medlemmer/Kr. 1600 for ikke-medlemmer.
Inkl. lunsj
Påmeldingsfrist:
14. februar 2017

Påmeldingsfristen er utløpt. Det kan allikevel være ledige plasser. Ta kontakt via e-post: oyvind@kognitiv.no

Program

Program
08.30 - 09.00
Registrering
09.00 – 10.30
Metakognitiv terapi (MKT) og teoretisk bakgrunn
Sverre Urnes Johnson
10.30 – 10.45
Pause
10.45 – 12.00
MKT kasusformulering med fokus på grubling og bekymring
Sverre Urnes Johnson
12.00 – 13.00
Lunsj
13.00 – 14.45
Rollespill kasusformulering
Sverre Urnes Johnson
14.45 – 15.00
Pause
15.00 – 16.00
Rollespill og spesifikke utfordringer ved grubling og bekymring
Sverre Urnes Johnson

Dra nytte av medlemskap hos oss

Kognitiv terapi har et mangfoldig og voksende fagmiljø, med Norsk Forening for Kognitiv Terapi som en naturlig møteplass. Her får du tilbud om konferanser og seminarer til medlemspris, og du får tilsendt fagtidsskrift, nyhetsbrev og filmer om terapi. Hold deg oppdatert på det som skjer på fagfeltet!

Hold deg oppdatert på siste nytt om våre utdanninger, fagseminarer og aktiviteter.

Kontakt oss for spørsmål og innspill
90 54 37 54
Tilbake til topp