Tidsskrift for kognitiv terapi

Norsk Forening for Kognitiv Terapi utgir et fagtidsskrift. Som medlem av NFKT får du tidsskriftet tilsendt fire ganger per år. Se tidligere årganger nedenfor.

2016

Tidsskriftet forside nr.1 2016

Implementering av kognitiv miljøterapi i en barnevernsinstitusjon

Hva virker i psykoterapi

Citius – altius – forties

Tidsskrift-Kognitiv-Terapi-2-2016

Klasseromsundervisning i kognitiv atferdsterapi for pasienter med psykoselidelser

Raskere tilbake

Skriveseminar i Eremo

Tidsskrift-Kognitiv-Terapi-3-2016

Systemisk rettet borderlinebehandling

EABCT konferansen 2016

Pasientperspektiv

Etiske retningslinjer

Tidsskrift-Kognitiv-Terapi-4-2016

Kombinert psykoedukasjon og jobbedukasjon: Forberedende kurs for pasienter til kognitiv terapi

En terapeutiske mil

Veilederkonferansen 2016

2015

Tidsskrift 1 2015

Intervju med Jeffrey Young

En kognitiv tilnærming til møte med den selvmordstruede pasient

Jerusalem, foreningsliv og sammenhekling

Tidsskrift 2 2015

Behandling av flyskrekk

Forskningsspalten

Boklansering på Djønno

Letter to AEBCT members

Tidsskriftet 3 2015

Mestring av presentasjoner i skolen

Via Dolorosa

Kognitiv terapi og kognitive terapeuter

Nyopprettet etikkutvalg i NFKT

Tidsskriftet forside nr.4 2015

Klinisk psykolog med Internett som medium

Inspirasjonskonferansen

Digitale fagdager

2014

Tidsskrift 1 2014

Gruppeterapi for tvangslidelse hjelper

Intervju med Malik Badri

Forslag til erfaringsformidlere

Fagsamling Kenya

Tidsskrift 2 2014

 ABC i sinnemestring for foreldre

The 4th International Conference of the International Association of Muslim Psychologists

Tidsskrift 3 2014

Grupper for voldtatte kvinner

Miljøterapi ved akutt døgnenhet

Bridging the Gap

Norsk Forening for Metakognitiv Terapi

Tidsskrift 4 2014

Når jeg går ut og møter edderkopper

Nyopprettet forskningsutvalg i NFKT

En faglig ungdomssynd

Teknisk fleksibilitet i aktiv psykoterapi

Veiledersamlingen 2014

2013

Tidsskrift 1 2013

Senket stress i familien

Kognitive sidesprang

Bokomtaler

Tidsskrift 2 2013

Petra og plageånden

Terapeuten som forfatter

Skriveseminar i Eremo

Seminar for psykiatere som veileder LIS-leger

Tidsskrift 3 2013

Kognitiv atferdsterapi i gruppe

Hvor ofte skal man drive terapi?

EABCT Marrakech 2013

Tidsskrift 4 2013

Tre KAT-baserte forskningsprosjekter for barn og unge

MATCH

Toårig internasjonalt sertifiseringsprogram for skjematerapi

Inspirasjonskonferansen 2013

Styrking av NFKTs utdanninger med praktisk trening

2012

Tidsskrift 1 2012

Oppmerksom tilstedeværelse i foreldrerollen

Fagsamling i Portugal

Kognitiv terapi på norsk

Tidsskrift 2 2012

Hinder for å implementere kognitiv terapi

Kognitiv terapi i fri dressur

Fra sammenbrudd – til gjennombrudd på NFKT – seminar i Lisboa

Erfaringsseminar i kognitiv miljøterapi

Tidsskrift 3 2012

Oppmerksomt nærvær som et supplement til kognitiv terapi ved psykoser

Kognitive sidesprang

Tidsskrift 4 2012

Nytt forskningsprosjekt om trikotillomani i gang

Veiledersamling Gardermoen 2012

Bokomtaler

2011

Tidsskrift 1 2011

En beskrivelse av kognitiv og metakognitiv terapi med utprøving av metakognitiv terapi ved hjelp av tre kasus

Kognitiv behandling ved sosial fobi: Fra innhold til prosess?

Tidsskrift 2 2011

Sinnemestring Brøsetmodellen

Selvmedfølelse som et supplement til kognitiv atferdsterapi for å hjelpe ungdom med lav selvfølelse

Første internasjonale konferanse i metakognitiv terapi

Kurs i mestring og forebygging av depresjon

Tidsskrift 3 2011

Trappetrinnmodeller – en løsning for å øke tilgangen på effektiv og differensiert angsbehandling

Internettbasert kognitiv terapi som ren selvhjelp  eller som assistert selvhjelp i samarbeid med helsepersonell

Psykologisk førstehjelp – utvikling, spredning og evaluering av et psykologisk verktøy for barn og unge

Kognitiv miljøterapi ved Seksjon allemennpsykiatri og Seksjon psykoser, Sykehuset Levanger

Tidsskrift 4 2011

Behandling av besvimelse ved blod-, sår-, og sprøytefobi

Veiledningsseminaret MCT på norsk

Veiledersamling og inspirasjonskonferanse på Gardermoen

2010

Tidsskrift 1 2010

Kognitiv terapi ved lettere psykisk utviklingshemning

Behandling av panikkangst i kognitiv atferdsterapi-gruppe

Behandling av tvangslidelser

Tidsskrift 2 2010

Samtalegruppe for stemmehørere

Er det noen sammenheng mellom seksuelle fantasier og overgrep

Norsk Forening for oppmerksomt nærvær

Tidsskrift 3 2010

Utfordringer i alliansebygging med ungdom i kognitiv atferdsterapi

Kunsten å skape en felles plattform med pasienten

Psykologisk førstehjelp

På bølgelengde

Tidsskrift 4 2010

Livsstilsendring og vektreduksjon med kognitiv terapi og oppmerksomhetstrening

Tar språket mitt tilbake

Forsiktighetsregler ved anvendelse av oppmerksom tilstedeværelse

2009

Tidsskrift 1 2009

Nettverksmøte i kognitiv miljøterapi

Ut med leder’n, inn med kua

Nytt om kognitiv terapi fra den svenske Socialstyrelsen

Tidsskrift 2 2009

En italiensk reise

En forening i utvikling

Bokessay

Tidsskrift 3 2009

Kan kognitiv atferdsterapi bli tilgjengelig for flere gjennom ny teknologi?

Fagseminar om mindfullness

Metaforspalten

Tidsskrift 4 2009

Kognitive spor

Tronheimsmiljøet

Kognitiv terapi i Bergen

Ut i verden

Kognitiv terapi på norsk

Veiledersamling og inspirasjonskonferanse

2008

Tidsskrift 1 2008

Relasjon i kognitiv terapi – Et pragmatisk perspektiv

Kompetanseheving ved behandling av psykoser

En visjonær stilling. Intervju med Torkil Berge

Tidsskrift 2 2008

Videregående seminar i kognitiv terapi

Siddis-psykologen fra den australiske østkyst

Hvordan kan vi bidra til å øke tilgjengeligheten av kognitiv atferdsterapi?

Tidsskrift 3 2008

Kognitiv terapi og terapeutisk allianse i behandling av psykoser

Ord om tanker og følelser

Metaforspalten

Tidsskrift 4 2008

Et umøblert hjørne

Implementering av kognitiv terapi som helhetlig metode på rusinstitusjon

Spennende satsing på kompetansehevning

Min indre lava

Tilbake til topp