Tidsskrift for kognitiv terapi

Norsk Forening for Kognitiv Terapi utgir et fagtidsskrift. Som medlem av NFKT får du tidsskriftet tilsendt fire ganger per år. Se tidligere årganger nedenfor.

2016

Tidsskriftet forside nr.1 2016

Implementering av kognitiv miljøterapi i en barnevernsinstitusjon

Hva virker i psykoterapi

Citius – altius – forties

Tidsskrift-Kognitiv-Terapi-2-2016

Klasseromsundervisning i kognitiv atferdsterapi for pasienter med psykoselidelser

Raskere tilbake

Skriveseminar i Eremo

Tidsskrift-Kognitiv-Terapi-3-2016

Systemisk rettet borderlinebehandling

EABCT konferansen 2016

Pasientperspektiv

Etiske retningslinjer

Tidsskrift-Kognitiv-Terapi-4-2016

Kombinert psykoedukasjon og jobbedukasjon: Forberedende kurs for pasienter til kognitiv terapi

En terapeutiske mil

Veilederkonferansen 2016

2015

Tidsskrift 1 2015

Intervju med Jeffrey Young

En kognitiv tilnærming til møte med den selvmordstruede pasient

Jerusalem, foreningsliv og sammenhekling

Tidsskrift 2 2015

Behandling av flyskrekk

Forskningsspalten

Boklansering på Djønno

Letter to AEBCT members

Tidsskriftet 3 2015

Mestring av presentasjoner i skolen

Via Dolorosa

Kognitiv terapi og kognitive terapeuter

Nyopprettet etikkutvalg i NFKT

Tidsskriftet forside nr.4 2015

Klinisk psykolog med Internett som medium

Inspirasjonskonferansen

Digitale fagdager

2014

[/vc_column% Tilbake til topp