Archive

Kurs i kognitiv terapi for posttraumatisk stresslidelse: «CT-PTSD»

Målgruppe: Helsepersonell som gir behandling til mennesker med posttraumatisk stresslidelse.

 

På seminaret lærer du om CT-PTSD som behandlingsmetode. Sentrale teknikker og behandlingsprinsipper dekkes gjennom forelesning, videopresentasjoner og konkret trening på ferdigheter i metoden. Du lærer om problemformulering, arbeid med traumeminner, triggere og nyttige mestringsteknikker som pasienten kan benytte seg av når traumeminner aktiveres. Eksponering ved bruk av åstedsbesøk og Google Street View demonstreres, likeså arbeid med omskriving av gjentagende mareritt og påtrengende forestillingsbilder. Gjennom hele seminaret drøftes vansker og barrierer i behandling av posttraumatisk stresslidelse, og tilrettelegging for pasienter med multiple traumer og komorbide psykiske vansker.

Seminaret innledes ved erfaringsformidler Nille Lauvås.

 

Les mer

INSPIRASJONSKONFERANSEN 2023

Som vanlig vil de to dagene bestå av tre key note foredrag før lunsj, og flere ulike workshops man kan velge mellom etter lunsj. Torsdag kveld blir det som alltid dekket opp til festmiddag. Nå håper vi så mange som mulig vil ta turen til Gardermoen i oktober, for faglig påfyll, erfaringsutveksling, nettverking og sosialt samvær.

 

 

 

Programkomite:
Ivar Elvik, psykologspesialist/psykologfaglig rådgiver Avdeling spesialpsykiatri, Akershus Universitetssykehus
Leif Edward O. Kennair, psykologspesialist/professor ved Institutt for Psykologi, NTNU
Tore Aune, Phd psykologspesialist, Regional forskningskoordinator, Bufetat region Midt-Norge

Les mer
Tilbake til topp