Archive

Veilederkonferansen 2023

I løpet av de siste årene har ferdighetstrening blitt standard på alle NFKTs videreutdanninger.  Prinsipper, forskning og praktisk gjennomføring av ferdighetstrening vil bli presentert på konferansen.  Det blir demonstrasjoner og en praktisk øvelse.

 

 

Årlig veilederkonferanse – for NFKTs veiledere i kognitiv terapi

 

I tillegg blir det godt med muligheter for å treffes, snakkes og utveksle erfaringer.

 

 

Les mer
Tilbake til topp