Veiledet selvhjelp

På denne siden finner du filmer og informasjonsskriv om tiltak for psykiske og fysiske helseproblemer. Informasjonsmateriellet kan benyttes som en del av veiledet selvhjelp. Det innebærer at helsepersonell formidler selvhjelpsmateriale, i form av skriftlig informasjonsmateriell eller nettbaserte programmer. Samtidig tilbys du oppfølgende samtaler, der dine erfaringer med å prøve ut opplegget diskuteres.

Veiledet selvhjelp

Jeg er ute etter selvhjelpsmatriell til:

PDF-notater

Filmer

Tilbake til topp