Kognitive terapeuter

Terapeutene nedenfor har tatt videreutdanning i kognitiv terapi i regi av Norsk Forening for Kognitiv Terapi. Hva er en god kognitiv terapeut?

Se liste over kognitive terapeuter i:
Oslo, Viken, Innlandet, Vestfold og Telemark, Agder, Rogaland, Vestland, Møre og Romsdal, Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark

OSLO

Aase, Kathrine Tuen (helsesøster, psykiatrisk sykepleier og idrettsterapeut)
Ullevål stadion- samme sted som Nemus
E-post, Tlf: 40228108, Hjemmeside: www.ktaterapi.no
Henvisning er ikke nødvendig.

Antvort, Else Helset (klinisk spesialist i psykiatrisk sykepleie)
Psykiatrisk klinikk/Viktoria Berg, Kakkelovnskroken 1, 0954 Oslo
E-post, tlf: 92262792
Tilbyr individualterapi, gruppeundervisning i grunnleggende kognitiv terapi og par/familie-samtaler (EFT/KAT)

Augestad, Kim P. (psykiater)
Etterstadsletta 51b, 0660 Oslo.
Tlf. 932 68 717, E-post.

Auning, Eirik (psykiater)
Nydalen helsehus, Sandakerveien 128, 0484 Oslo
Tlf. 97037475, E-post, Hjemmeside: http://nydalenhelsehus.no 

Betin, Kaja Asbjørnsen (psykolog)
Bogstadveien 6, 0355 Oslo.
Tlf. 48343324,  E-post,
Ikke refusjonsavtale, henvisning ikke nødvendig.

Bjørnstad, Trine (psykologspesialist)
Maridalsveien 91, 0461 Oslo.
Tlf. 93833093, E-post, Hjemmeside: bjornstad-psykologtjeneste.no
Kognitiv terapi for angst og nedstemthet, langvarig utmattelse og stresshåndtering, smerter og/søvnplager.
Ingen refusjonsavtale, henvisning fra lege ikke nødvendig.

Dehli, Lars (psykolog)
Torggata Bad Psykologkontor, Torggt. 16, 0181 Oslo.
Tlf. 98456523.  E-post Hjemmeside: www.psykologdehli.no
Ikke refusjonsavtale. Ikke nødvendig med rekvisisjon eller henvisning.

Falch, Ole Jørgen (psykolog)
Tlf. 24116400

Fedøy, Barbro (klinisk sosionom og mastergrad i vold og traumatisk stress)
Schous Plass 1, 0552 Oslo.
Mobil: 450 44 332. E-post. Tar imot barn og unge opptil 25 år.  Ingen refusjonsordning; ikke behov for henvisning.
Ønsker sms eller e-post ved henvendelse.
Veileder i og foreleser om kognitiv atferdsterapi for barn og unge.

Fladvad, Terje (psykiater)
Rosenborggata 3, 0356 Oslo.
E-post
Har driftsavtale.

Fiskaa, Mette-Marit (pedagog)
Helse i Sentrum, Rådhusgata 32, 0151 Oslo
Telefon: 924 45 374, E-post, Hjemmeside.
Samtaleterapi for ungdom og voksne. Har ikke refusjonsavtale.

Gjørvad, Linn (vernepleier)
Solbergliveien 98 A
0683 Oslo
Hjemmeterapi Norge AS
Epost, Tlf: 92290824, Hjemmeside

Granly, Lene (psykologspes.)
Jacob Aalsgate 30, Majorstuen.  Tlf. 93 69 01 73. E-post
Privat praksis (torsdager).  Har ikke driftstilskudd, henvisning ikke nødvendig.

Grimsmo, Eline Caspersen (Psykiater og fastlege)
SiO helse i Oslo
E-post

Gudim, Astrid (psykologspes.)
Majorstuvn. 36.
Tlf. 97 67 65 67.

Haavorsen, Denisa (spes.utd. sosionom)
Tlf. 91112663.  E-post.  Norsk og tsjekkisk

Heggum, Ingeborg (spesialfysioterapeut)
Søndre Oslo DPS, Helga Vaneks Vei 6, 1281 Oslo
Tlf. 23 02 30 00. E-post.

Helliesen, Yngvild Hougen (psykologspes.)
Kliniske psykologtjenester, Tyslevveien 51, 1163 Oslo.
Tlf. 971 91 577. E-post

Hessø, Rolf (psykiater)
Almevn. 13, 0855 OSLO.
Tlf. 22 23 68 60.

Hundeide, Terhi (klinisk spesialist i psykiatrisk sykepleie)
E-post

Hope, Hanne Cook (sosionom)
Privat praksis: Schweigaardsgt. 73, 0656 Oslo.
Tlf. 928 11 422. E-post 

Krefting, Gro S. (Cand.San. Ergoterapispesialist i psykisk helse)
Steinerudterapeutene, Heggelibakken 4, 0375 Oslo
Tlf. 974 24 128, E-post, Hjemmeside: www.steinerudterapeutene.com
Ingen henvisning nødvendig. Ikke refusjonsavtale.

Martinsen, Kristin (Kicki) (psykolog)
Oslo Kognitive Senter, Riddervoldsgate 7, 0258 Oslo.
Tlf. 99 59 49 84. E-post
Samtaleterapi for barn, ungdom og voksne. Ikke refusjonsordning.

Mathisen, Ingrid Myhre (audiopedagog)
Tinnitusbehandlerne. Smestad Helsesenter, Sørkedalsvn. 90a, 0377 Oslo.
Tlf. 47 22 91 55, 93 22 33 91.

McGlade-Grando, Karina (audiopedagog)
Linderud audiopedagogiske senter, Tinnitus og hyperakusis klinikken. Erich Mogensøns vei 38, 0594 Oslo. Tlf. 93 49 10 28. E-post. Hjemmeside: www.la-s.no
Østlandets audiopedagogiske og kognitive senter. v/ SFKT, Werenskioldsgt. 10 a, 1608 Fredrikstad. Tlf. 93 49 10 28. E-post. Hjemmeside: www.oaks.no

Næss, Merete (Klinisk spesialist i psykiatrisk sykepleie)
Lovisenberggt. 15a, Oslo.
Tlf. 93 44 77 18. E-post  Hjemmeside: www.kognitivterapisenter.no
Ingen refusjonsordning.  Individuell samtale og gruppeterapi. Arrangerer kurs i angstmestring.
Lang erfaring fra spesialisthelsetjenesten.

Ottesen, Stella (psykologspes.)
Tlf. 91 88 91 32.
Tilbyr kognitiv terapi for stress/utbrenthet, søvnvansker, angst, depresjon og spiseforstyrrelser.

Parmar, Neeta Myrseth (barnevernspedagog)
Torggata 10, 0181 Oslo.
Tlf. 92 68 67 40. E-post Hjemmeside: www.neetaparmar.no
Henvisning ikke nødvendig.  Pris kr. 900,- (45 min).

Ravneberg, Bjørn (psykiater)
Rosenborggata 3, 0356 Oslo.
Tlf. 97 19 70 31. E-post
Har driftsavtale.

Remo, Elisabeth Berg (audiopedagog)
Tinnitusbehandlerne. Smestad Helsesenter, Sørkedalsvn. 90a, 0376 Oslo.
Tlf. 47 22 91 55

Rustberggaard, Line (Psykolog)
Besøksadr: Krusesgate 8, 0263 Oslo.
Tlf: 48096235
E-post: line@psykologhjelpen.no
Hjemmeside: linepsykolog.com
Samtaleterapi for barn og voksne. Søvnkurs og bekymringsmestringskurs.
Henvisning ikke nødvendig.

Sexton, Amy E. (psykologspesialist)
Besøksadr: Slemdalsveien 70B, 0373 Oslo.  Postadr: Pb 30 Vinderen, 0319 Oslo.
Tlf 91 53 19 09 E-post  Hjemmeside:  amysexton.no
Samtaleterapi for ungdom og voksne, parterapi og kurs.
Ikke refusjonsordning, henvisning ikke nødvendig.

Slagsvold, Britt (psykolog)
Kontor på Majorstua.
Tlf. 98 63 15 04.  E-post
Ikke driftsavtale.

Staaf-Pettersen,Hege Johanna (Jordmor, Medisinsk Yogainstruktør)
Enerhøgdvn 12,1459 Nesodden.
Telefon: 46 52 41 24, E-post  Hjemmeside: mindandmatter.no
Individuell samtaleterapi og online-terapi. Henvisning er ikke nødvendig. Ingen refusjonsavtale.

Storvik, Hanne (klin.spes.psyk.sykepleie)
Rosenkrantzgt 7, Oslo.
Tlf. 93 06 46 81. Hjemmeside: www.oslopsykologsenter.no

Storrud, Stine (spesialsykepleier)
Bygdøy alle 21, 0262 Oslo
Torsdager 17.00 til 21.00
Tlf: 936 99 622 etter 17.00, E-post, Hjemmeside: www.kognitiv-terapeut.net

Sørensen, Håkon (psykolog).
E-post. Hjemmeside: www.psykologerioslo.no

Sæterhagen, Ann Kristin Hegseth (klin.spes. i psyk.spl.)
Psyk. poliklinikk, Holmlia, Søndre Oslo DPS,  Oslo U.sh. HF
Besøksadresse: Lambertseter Osteopati, Raschsvei 40, 1153 Oslo.
Tlf. 22 76 56 00 / 95 22 47 98. E-post

Vik, Henrik Riekeles (psykologspes.)
Riekeles Vik AS, Ekebergvn. 1A, 0192 Oslo.
E-post.  Hjemmeside:  https://riekelesvik.no/
Har refusjonsordning. Tilbyr terapi og veiledning i kognitiv terapi (godkjent veileder). Behandler de fleste psykiske lidelser. Må ha henvisning fra lege.

Wester, Tage (psykolog)
Bygdøy Allè 21, 0262 Oslo.
Tlf. 45 87 52 34. E-post

Øiangen, Cecilie Myhrer (helsesykepleier, intensivsykepleier)
Klinikk for alle, avd. Asker og avd. Storo.  Tlf. 02325/97932300
Hjemmeside: www.klinikkforalle.no
Tilbyr kognitiv terapi til ungdom/voksne ved stress/bekymring, angst/sosial angst, lav selvfølelse, nedstemthet, langvarige smerter.
Henvisning ikke nødvendig.  Ingen refusjonsordning.

Østby, Marianne (psykologspes. i klinisk voksenpsykologi).
Kontor: Grundingen 6, Aker Brygge. Kommunepsykolog i Lørenskog kommune.
Tlf. 93 25 26 22. E-post. Hjemmeside: www.psykologmarianneostby.com
Spesialfelt: sorg og sorgreaksjoner, angst- og depresjonslidelser, utmattelse og stresshåndtering. Foreldrerolle og familieproblematikk. Kurs og undervisningsoppdrag.

VIKEN

Bergseth, Aina (psykiater)
Kirkeveien 230, 1383 Asker.
Tlf. 93 00 22 00.  E-post Hjemmeside: www.privatpsykiater.no
Tilbyr terapi på engelsk, tysk, spansk og norsk. Kort ventetid. Ikke behov for henvisning.

Bjørk, Rune Flaaten (psykolog med spesialitet i klinisk psykologi med barn og unge, klinisk familiepsykologi)
Tlf. 966 47 276.  Adresse: Rådmann Halmrasts vei 18, 1337 Sandvika.  E-post.
Hjemmeside:  familiepsykologene.no og mestringskatten.no .
Henvisning ikke nødvendig.  Ta direkte kontakt på telefon eller e-post.

CuraMedicus Klinikk AS, Ski
Haavik, Hanne (lege, spesialist i barne- og ungdomspsykiatri)
Wiik, Kristin (psykologspesialist)
Hjemmeside: www.curamedicus.no 

Falketind Helse, Meierigården, Storgata 20, 2050 Jessheim
Nagel-Dahl, Ingunn S. (fysioterapeut og spesialist i arbeidshelse)
Tlf. 459 66 183 E-post
Aas, Torgeir S. (fysioterapeut og spesialist i arbeidshelse)
Tlf. 459 66 182 E-post
Helprivate helhetstenkende fysioterapeuter uten refusjonsrett.  Her tilbyr vi individuell behandling og kurs, det være seg smerte, søvn, angst og depresjon.
Er tilknyttet HSØ Arbeidsrettet behandling ved angst og depresjon, egenandel.

Fosnæs, Lin Cathrine (psykologspesialist)
Rådmann Halmrastsvei 4, 1337 Sandvika.
Tlf. 948 58 450
Ikke driftsavtale. Henvisning ikke nødvendig.

Gaustad, Heidi (psykolog)
Terapeutikum Psykologtjeneste, Løkebergveien 29, 1344 Haslum.
Tlf. 45 24 76 54. E-post
Ikke refusjonsordning, trenger ikke henvisning.

Grande, Marit (psykologspes.)
Kontor lokalt i Sandvika, Bærum.
Tlf. 90 58 75 69.
Har offentlig driftsavtale.

Gulbrandsen, Anders (Spesialsykepleier, spesialist i krisekommunikasjon)
E-post Hjemmeside: https://agsante-no.webnode.com/
Kontakt: Drøbak / Vestby. Tlf. 934 34 075.
Spesialfelt: angst- og depresjonslidelser, personlighetsutfordringer, kriser, utmattelse og stresshåndtering. Kurs og undervisningsoppdrag.
Kort ventetid, ingen henvisning nødvendig, har ikke refusjonsavtale.

Herskedal, Elisabeth M. (psykiater)
Vogellund 6, 1394 Nesbru (Holmen Senter 4.etg.)
Tlf. 97 43 40 97.
Har driftsavtale, refusjon.

Holstad, Elisabeth Moe (lege/spesialist i psykiatri)
Nesbru Legesenter samt i Knud Askersvei 30, midt i Asker sentrum.
Tlf. 97 02 19 00. E-post
Kort ventetid, ikke behov for henvisning.

Hope, Hanne C. (sosionom)
Alfheim 7, 1384 Asker.
Tlf. 92 81 14 22. E-post
Privatpraksis.

Hovdal, Torhild T. (psykiater)
Fornebuporten Helsehus, Widerøevn. 5, 1360 Fornebu
Tlf. 98 88 28 73.  Hjemmeside.
Henvisning ikke nødvendig.

Senter for Kognitiv Praksis, Alfheim 7, 1384 Asker
Matre, Per Jostein
(cand.polit (hovedfag sosialt arbeid))
Tlf. 97771355  E-post
Kylling, Rita (master i læring, organisasjon og ledelse)
Tlf. 96221270  E-post
Vi tilbyr kartlegging, kognitiv atferdsterapi, eksponeringstrening, ferdighetstrening og coaching for barn, ungdom, voksne og par.  Ikke refusjonsordning.

Kalstad, Trine Giving (Cand Polit/fagsjef i LUB)
Elgefaret 62, 1362 Hosle
E-post
Tilbyr kognitiv terapi ved angst og depresjon. Har særlig erfaring innen sorgproblematikk.

Lange, Victoria (gruppeterapeut)
Tlf. 41 65 66 21. E-post
Lang erfaring med endringsarbeid og behandling av rusavhengighet. Ikke refusjonsavtale.  Trenger ikke henvisning.

Luthen, Ingri (psykolog)
Tlf. 98683899.

Mehl, Helene ( lege og spesialist i barne- og ungdomspsykiatri)
Strøket 9, 1383 Asker
Tlf. 92 04 28 78. E-post. Hjemmeside: www.barnepsykiater.noTar i mot barn, ungdom og voksne. Ingen refusjonsordning; ikke behov for henvisning. Kort ventetid.

Moberg, Hege (psykologspesialist)
Tlf. 92455736.  E-post.  Privat praksis – kveld.  Kontor sentral i Sandvika.
Ikke refusjonsavtale, henvisning ikke nødvendig.
Bred erfaring.  Barn, ungdom og voksne.  Individual-, par- og familieterapi.

Næss, Merete (spesialsykepleier)
Nesoddtangen. Tlf. 93 44 77 18.
Hjemmesider: www.kognitivterapisenter.no og www.tangenhelse.no
Individuell samtaleterapi. Gruppetilbud: “Mestring av angst”.

Schiøll, Janne C. (psykolog)
Brynsveien 96, Kolsås.  Tlf. 98 87 83 54.  Hjemmeside: gripsjansen.com
Henvisning ikke nødvendig.  Behandling og oppfølging individuelt og i grupper ved blant annet sosial angst, lav selvfølelse og overvektsproblematikk.

Øiangen, Cecilie Myhrer (helsesykepleier, intensivsykepleier)
Klinikk for alle, avd. Asker og avd. Storo.  Tlf. 02325/97932300
Hjemmeside: www.klinikkforalle.no
Tilbyr kognitiv terapi til ungdom/voksne ved stress/bekymring, angst/sosial angst, lav selvfølelse, nedstemthet, langvarige smerter.
Henvisning ikke nødvendig.  Ingen refusjonsordning.

Aschjem, Siril Cock (familieterapeut/barnev.ped.)
Privatpraksis: “Det gule huset” i Moss. Høyenhaldsgt. 4, 1532 Moss.
Tlf. 90 40 72 77. E-post, hjemmeside: www.detgulehuset.moss.no

Bergstrøm, Hans (fastlege/spesialist i allmennmedisin)
Kambo Legesenter, Lilleengveien 8, 1523 Moss.
Tlf. 69 27 61 31, E-post.

Falck, Liv (psyk.sykepleier)
Kirkebrygga 2-4, 1608 Fredrikstad.
Tlf. 920 206 57.  E-post
Ikke refusjonsordning. Henvisning ikke nødvendig.

Fjeldstad, Mette (vernepleier/karriereveileder)
Fredrikstad
Tlf. 400 00 944, E-post.
Kognitiv terapi og personlig vekst. Samtaleterapi for ungdom og voksne. Ikke refusjonsavtale. Ikke nødvendig med rekvisisjon eller henvisning.

Hansson, Maja (psykiater)
St. Mariegt. 71, 1706 Sarpsborg.
Tlf. 91 69 29 78. E-post.
Har driftsavtale.

Hartviksen, Grete (psykiater)
Kirkebrygga 2-4, 1607 Fredrikstad.
Tlf. 47 68 55 83.
Barne- og ungdomspsykiatri / Voksenpsykiatri.

Hestnes, Kjersti (psykologspesialist)
Det gule huset i Moss.  Tlf. 98076626.  Hjemmeside: www.gulehuset.no   E-post
Kognitiv terapi som behandling for smerteproblematikk, panikkangst, sosial angst, spesifikke fobier, generalisert angstlidelse, hypokondri og depresjon.  Kan også tilby kognitiv terapi til private/offentlige aktører.

Higuchi, Keiko (tverrfaglig spesialist)
O. J. Moums Vei 12 C, 1657 Torp.
Tlf. 69 70 34 57/92 63 88 83. E-post

Jernsletten, Yngve (klinisk barnevernspedagog)
Solstadvn. 55, 1560 Larkollen.
Tlf. 46 96 00 07.  E-post.
Privatpraksis u/refusjonsordning.  Tilbyr individualterapi til barn, unge og voksne.  Kurs og foredrag.

Kyvik, Johannes (psykiatrisk sykepleier)
Fredrikstad.  Privatpraksis u/refusjonsordning, henvisning ikke nødvendig.
Tlf. 91 31 20 10.  E-post .

Larsen, Terje (cand.paed/ed.spes. i ped.psykologi)
Generalveien 15, Fredriksten Festning, 1769 Halden.
Tlf. 918 14670. E-post

Persson, Elisabeth (spes. psykiatri/barne- og ungdomspsykiatri)
BUP Halden.
Privat praksis: +46 (0) 70 33 40 909.

Riekeles, Susanne (psykolog)
Privatpraksis: Henrik Gerners gt. 11, 1530 Moss.
Tlf. 90 100 578. E-post
Angstlidelser, depresjon, utbrenthet, sammensatte somatiske/psykologiske problemer. Arbeidsrehab., søvnprobl., arbeids- og organisasjonspsykologi.

Simonsen, Helge (fysioterapeut/akupunktør)
Høyden Fysioterapi, Rabekkgt. 6, 1523 Moss.
Tlf. 69 25 17 80.

Smestad, Kathrine (spesialsykepleier)
Moment yoga og terapi, 2040 Kløfta.
E-postLang erfaring i behandling av stress, depresjon og angstlidelser. Tilbyr individuell behandling, parsamtaler og veiledning i gruppe. Henvisning ikke nødvendig. 

Vanem, Per-Christian (psykologspes.)
Vestheimsvn. 33, 1540 Vestby.
Tlf. 94 47 41 60. E-post
Privatpraksis med driftstilskudd/refusjonsordning. Individualterapi for ungdom og voksne, parterapi.  Bred erfaring innen utredning, diagnostikk og behandling av ulike psykiske lidelser og livsvansker.  Henvisning fra lege nødvendig.

Zive, Ian (psykologspes.)
Svenskerudvn. 2, 1914 Ytre Enebakk. Postadresse: Pb 6, 1917 Ytre Enebakk.
Tlf. 64 92 93 11/48 02 15 09.
Trenger ikke henvisning, kort ventetid. Angst og depresjon, individuelle og par samtaler.

Thorbjørnsen, Kirsten (psykologspes.)
Børudgården 2.etg., Trøgstadvn. 1, 1812 Askim.
Tlf. 99 57 46 85. E-post.
Privatpraksis – driftstilskudd.  Individualterapi for barn, ungdom og voksne.  Grupper, veiledning og kurs. Godkjent KAT-veileder.

Bjerke, Amund (psykolog)
Fossveien 3, 3510 Hønefoss
Tlf:  916 49 258, E-post, Hjemmeside: www.psykologbjerke.no
Jeg har ikke refusjon/ driftstilskudd. Pasienten trenger ikke henvisning.

Barø, Anne Lise (tverrfaglig spesialist/sosionom), Tranby.
Tlf 92465460, Epost

Eriksen, Torill Aasen (Klin.spes.sosionom)
Avd. Psykisk Helse i Hol Kommune.
E-post

Kinn, Guri (Psyk.sykepleier)
Avd. Psykisk Helse i Hol Kommune.
E-post

Langås, Anne-Marit (psykiater)
Privat praksis m/driftstilskudd på Kongsberg.
E-post.

Lindèn, Clas (psykolog)
Klokkerbakken Medisinske Senter, Myntgata 4, 3616 Kongsberg.

Linnerud, Torill S. (psykologspesialist)
Osloveien 10, 3511 Hønefoss.  Tlf 990 42 631  E-post
Behandler ulike typer lidelser, deriblant angstlidelser, tvangslidelser og depresjoner samt mer sammensatt problematikk.
Privatpraksis uten driftstilskudd. Trenger ikke henvisning.

Rotebakkdokken, Lena (Klin.spes.sykepleier i psykiatri).
Ringerike BUP, team Ål, Epost.

INNLANDET

Bech, Charlotte (klinisk sosionom)
Kolsbergsrudvegen 39, 2825 Gjøvik.  Tlf. 46 96 72 50
Tilbyr klinisk veiledning og kognitiv terapi for depresjon og angstlidelser, samt traumebehandling.
Ikke refusjonsordning.

McCarthy, Jane (psykiatrisk sykepleier)
2819 Gjøvik.
Samtalepraksis.  E-post  Hjemmeside:  www.samtalepraksis.no
Ikke refusjonsordning.

Hoff Dehli, Trond (naprapat)
Hadeland Helse
Smiegata 3
2750 GRAN
Telefon: 95 94 39 22
E-post, Hjemmeside: www.hadelandhelse.no

Solum, Tove Bring (klinisk sosionom)
Unicare Landaasen.

Aschehoug, Erlend (psykologspes.)
Fjellgata legekontor, Fjellgata 17, 2212 Kongsvinger.
Tlf. 41 21 45 18, E-post, Hjemmeside: www.psykologbehandling.noPrivatpraksis u/refusjonsordning. Trenger ikke henvisning. Spesialområder: behandling av langvarige, personlighetsrelaterte problemer, behandling av ang og depresjon, holder kurs i oppmerksomhetstrening/stressmestring.

Bye, Marit (psykiatrisk sykepleier / Master psykisk helsearbeid)
Stafsbergvn. 123, 2319 Hamar.
E-post

Krogstad, Anne (familieterapeut)
Familievernkontoret i Kongsvinger, Gågata 5, 2211 Kongsvinger.
Tlf. 46 61 71 40.
Tilbyr individuelle-, par-, foreldre- og familiesamtaler. Trenger ikke henvisning.

Mikkelsen, Bjarne (psykiater)
DPS Hamar
Tlf. 62 58 18 00.
Privatpraksis m/driftstilskudd.

Odberg, Jan Petter (psykolog)
Privatpraksis: Grand Helsesenter, Hamar.
Tlf. 62 52 38 20.

VESTFOLD og TELEMARK

Brennodden, Siw (sykepleier)
Hvåladalen 14, 3681 Notodden.
Tlf. 41 44 74 76.

Cederkvist,Hallvard (psykiater)
Conradisgate 5, 3126 Tønsberg
Tlf. 976 97 740. E-post.
Har driftstilskudd

Ettelt, Susan (psykologspesialist)
Nordre Vestfold DPS, Tønsberg.
E-post.

Grønsund, Anne Kristine (audiopedagog).
Vestfold Hørsel og Kommunikasjon, Frederik Stangs Gate 1 (Lilletorget), 3160 Stokke.
Tlf/SMS 971 69 438. E-post, mer informasjon på: www.vestfoldhorsel.noKognitiv terapi ved hørselsvansker, lydømfintlighet/hyperakusis og tinnitusplager.

Høgalmen, Elisabet (spes.sykepleier)
Grenland/Kragerø
Kontor Stathelle
Tlf. 93024972 E-post Hjemmeside

Lindvig, Torgeir (psykiater)
Har driftstilskudd.  Kognitiv terapi individuelt, med par og i grupper.
Mer informasjon på:  www.drlindvig.com

Lona, Ingvar (spes.ped./ped. og psykotraumatolog)
Tlf. 907 48 790, E-post.
Kognitiv terapi til barn/ungdom/voksne. Mental trening/kognitiv idrettspsykologi. Bistand i forbindelse med psykologisk stress/krisetilstander, mobbing, konflikter m.v.

Tvedten, Torbjørn (psykiater)
Senter for terapi og veiledning.
E-post, Hjemmeside: http://www.terapiogveiledning.no/
Angstgrupper, depresjonsgrupper og søvngrupper. Driftstilskudd og frikortordning.

Veljovic, Lola (spesialist i psykiatri)
E-post
Tilbyr terapi og veiledning i kognitiv terapi (godkjent veileder). Kort ventetid. Ikke behov for henvisning. Ikke refusjonsordning.

Willoch, Heidi(spesial sykepleier).
Sykehuset i Vestfold, Poliklinikk smertebehandling.
Tlf. 33 34 22 10
Kognitiv terapi er ett av tilbudene vi har for behandling av kroniske smertetilstander.

AGDER

Danielsen, Monica (klinisk spesialist i psykisk helse)
Lars O. Røllandsgt. 20, 4514 Mandal
Tlf. 95 22 99 71   E-post

Rochette, Pål (psykiater)
Kristiansand.
Hjemmeside: www.drrochette.no
Spesialistpraksis med driftsavtale.

Solberg, Bodil (psykiater)
BUA, Arendal.

Sørum, Bjørnar (cand.ed. og spes.klin.pedagogikk)
Kontor – Kristiansand sentrum.
Tlf. 4004 8586, E-post
Tilbyr kognitiv terapi for individer, grupper og par. Ingen refusjonsordning – trenger ikke henvisning.

ROGALAND

Arctander, Inger (fysioterapeut M.Sc, HMS-rådgiver)
Randabergvn. 300, 4070 Randaberg.
Tlf. 90150933, E-post, Hjemmeside: www.raft-klinikken.no
Tar imot ungdom og voksne. Ikke refusjonsordning. Bedrifter kan søke BHT-refusjon for arbeidstakere som har behov for kartleggingssamtaler.

Berg, Åshild (pysk.sykepleier, jordmor)
Luramyrveien 25 a, 4313 Sandnes.
E-post, Hjemmeside: www.aashildberg.no

Bjorland, Morten Wiig (Spesialist i klinisk arbeidspsykologi)
Tlf. 46682523, E-post, Hjemmeside: www.solidpsyk.no
Ingen refusjonsordning

Dullum, Mona (psykolog)
Lagårdsvn. 91, 4010 Stavanger.
E-post.
Har ikke driftstilskudd.

Gnist-Psykologer AS:
Mjølsnes, Anne Lise  (psykologspes.)
Nodland, Agnete Oline Sjo (psykolog)
Salvesen, Anne Turid Ognedal (psykolog)
Tlf. 48 00 55 79, E-post, Hjemmeside:  www.gnist-psykologer.noVi tilbyr utredning, behandling, veiledning og psykologisk coaching innenfor kognitiv og metakognitiv terapi.

Hagland, Kristin (fysioterapeut)
Beryllveien 2b, 4318 Sandnes
Tlf: 97 19 66 99, E-post, hjemmeside: www.helse-fokus.no
Kompetanseområder er kognitiv terapi i fysikalsk medisin og rehabilitering. Ingen refusjonsordning- ingen henvisning nødvendig.

Harbo, Magnbjørg Ås  (psykologspes.)
Stavanger Psykologhus, Valberggt. 4, 4006 Stavanger
Tlf: 
51 68 34 71, E-post

Høyvik, Johannes
ROM Psykoterapi, Sanitetsforeningens helsehus, Madlavn. 13, 4008 Stavanger.
Tlf. 91 75 08 77, E-post, Hjemmeside: www.rompsykoterapi.com
Privatpraksis uten refusjonsordning.

Jakobsen, Per-Arne  (spesialist i klinisk psykologi voksen, Rus og Psykiatri)
Smerteklinikk og Palliativt team, Stavanger Universitetssjukehus

Meland, Frode (psykiatrisk sykepleier/familieterapeut)
Privatpraksis hos Haugesund Medisinske Senter (Helsehuset)
Tlf. 
45 24 18 09, E-post, Hjemmeside: www.samtaleklinikken.noKort ventetid. Ingen refusjonsordning. Henvisning er ikke nødvendig.

Nesvåg, Harald (psykiater)
Stavanger Universitetssykehus
Tlf. 51 51 52 60.

PsykologNett DA:
Elvik, Ivar (Psykologspesialist)
Tlf. 454 74 400, E-post, Hjemmeside: www.psykolognett.org
Tilbyr kognitiv terapi for en rekke helseplager. Ekstra fokus på intervensjoner ved kriser. Kort ventetid. Ingen refusjonsordning. Henvisning er ikke nødvendig.

Rask psykisk helsehjelp, Mestringsenheten i Sandnes kommune:
Johansen, Kristian Nyborg  (psykologspesialist)
Midtgård, Stig Erlend (psykiatrisk sykepleier)
Sunde, Lene Hoset (psykolog)
Stokka, Terje (psykiatrisk sykepleier)
Tlf. 904 09 557, E-posthjemmeside: https://www.sandnes.kommune.no/helse-sosial/psykisk-helse/rask-psykisk-helsehjelp/
Kognitiv terapi til personer fra 18 år og oppover med angst-, depresjon- og søvnplager av mild til moderat grad. Rask psykisk helsehjelp har kurs, veiledet selvhjelp og individuell samtaleterapi. Tilbudet er gratis.

Rognstad, Rune Vingen (sykepleier)
Møllervegen 22, 5525 Haugesund.
Tlf. 91 68 80 81
Jobber med ulike psykiske lidelser, livstilssendringer og vektreduksjon gjennom kognitiv terapi.  Treffes på Sjøhuset Terapisenter i Haugesund, samlokalisert med psykiater, psykomotorisk fysioterapeut og 2 psykologer.

Rosnes, Kjersti Lerang (fysioterapeut)
Skipper Worse Ledaal, Erling Skjalgsons alle` 10, 4009 Stavanger.
Tlf: 98 65 10 72, E-post, hjemmeside: www.helse-fokus.no
Ingen refusjonsordning- ingen henvisning nødvendig.

Skeie, Tone Madland (psykiater)
Avtalespesialist psykiatri. Opus legesenter, Jærveien 12, 4319 Sandnes.

Stokkeland, Jostein (psykologspesialist)
Dialog psykologsenter, St. Olavs gate 13D, 4005 Stavanger
Tlf. 91 68 78 54. E-post. Hjemmeside: www.dialogpsykologsenter.no/

VESTLAND

Brendehaug, Tanja (sykepleier)
Åsane, Bergen kommune.  E-post.

Bu, Eli Torild Hellandsjø (psykologspesialist)
Psykologkontoret Nesttun, Østre Nesttunvei 2, 5221 NESTTUN
Tlf. 99 31 13 10
Spesialist innen rus- og avhengighet (pengespill)

Dyregrov, Kyrre (psykolog)
Lokasjon: Online, E-post, Hjemmeside: onlinepsykologene.no 
Tlf. 40848939
Henvisning ikke nødvendig.

Haver, Brit (førsteamanuensis)
Psykiatrisk Institutt, Sandviken Sykehus

Holsten, Fred (psykiater)
Psykiatrisk Institutt, 5021 Bergen

Hovland, Ole Johan (psykologspes.)
Øyane DPS, Blombakkane, 5353 Straume.
Tlf. 56 31 30 50

Kristoffersen, Tone (sykepleier)
Voss
E-post

Lægreid, Lone (klinisk sosionom)
Bergen, tlf. 93232192. Hjemmeside.
Privat praksis.  Flere års erfaring fra spesialisthelsetjenesten.  Individualterapi til voksne, unge voksne og barn.
Henvisning ikke nødvendig.

Meland, Elin (psykiatrisk sykepleier)
Privatpraksis: Kognitiv terapi på Tysnes, tlf. 95 18 28 50.
Adresse: Årbakkaheio 7, 5693 Årbakka

Mæhle, Elin (psykolog)
Privatpraksis: PEM AS, Psykologkontoret Nesttun, pb. 111 Nesttun, 5852 Bergen
(ikke psykoser, schizofreni og rusavhengige)

Nilsen, Karen Hope (ergoterapeut)
Leder for Friskliv og Meistring Bjørnafjorden kommune, Hjemmeside
Telefon 970 40 052, epost

Tangen, Tone (psykiater)
Psykiatrisk Institutt, 5021 Bergen

Wilhelmsen, Ingvard (psykiater)
Hypokonderklinikk, Medisinsk poliklinikk, Haraldsplass Diakonale Sykehus.  Tar imot pasienter med primær hypokondri som har fått psykoterapi der de bor uten å bli bra.  Må ha henvisning fra fastlege.

Berge, Marit Melvær (klinisk sosionom)
Brandsøyvegen 9, 6900 Florø

Fismen, Eirik (lege/fysioterapeut, spes. i fysmed og rehab)
Kontaktadresse:  Eirik Fismen Rehab, RKHR, 6968 Flekke.
Tlf./sms til sekretær: 97 19 62 46 (Kari Fismen)
Privat fysikalsk medisinsk poliklinikk m/driftstilskudd og refusjonsordning.  Spesialområder: muskel- og skjelettlidelser, angst, depresjon og sammensatte psykosomatiske problemstillinger.

Ketheeswaran, Ehamparam (psyk.sykepleier)
Kognitiv Terapi prakis, 6800 Førde.
Tlf. 90 50 52 50, E-post, Hjemmeside: www.kannan.noIkke refusjonsordning, ikke nødvendig med rekvisisjon eller henvisning.

Markkanen, Sirpa (fysioterapeut)
Kontor i Førde: Hafstadvn. 29A, 3. etasje.
E-post, Timebestilling: tlf. 48 24 77 23.
Privatpraksis uten refusjonsordning.

Olsen, Thorbjørn (klin.sosionom)
Psyk.pol., FSS, 6800 Førde

Skøld, Carina (klin.sosionom)
Sørheimvn. 5, 6900 Florø.
E-post

Skøld, Olof (psykologspes.)
Sørheimvn. 5, 6900 Florø.
E-post

Søviknes, Asbjørn (psykiater)
Psykiatrisk Klinikk, FSS, 6800 Førde

MØRE OG ROMSDAL

Andersen, Ann Christin (konst.overlege)
BUP Poliklinikk, Volda Sjukehus, Helse Møre og Romsdal.
Tlf. 70 05 85 70. E-post.

Greve, Ina Killingrød (spes.sykepleier i psykososialt arbeid med barn og unge)
Romsdalsvegen 9836, 6300 Åndalsnes.
Tlf. 97 48 27 75.

Evjen, Kristin (Spesialist i sexologisk rådgivning)
Notenesgata 9, 6002 Ålesund
Mob. 932 12 366, E-post, hjemmeside: www.kristinevjen.no

Cernucan, Dana Luiza (ass.lege)
Helse Møre og Romsdal.
E-post

Fremmerlid, Nina H. (psykologspesialist)
Volda Kommune, Stormyra 2, 6100 Volda.
Tlf. 70 05 88 20

Hagen, Kristen (psykolog)
Molde poliklinikk. Psykisk helsevern for voksne.
Tlf. 71 12 29 00

Hjelle, Helle Gjerde (overlege/barne- og ungdomspsykiater)
Helse Møre og Romsdal, BUP Molde.
Tlf. 71 12 16 30

Hjelle, Morten (overlege/barne- og ungdomspsykiater)
Helse Møre og Romsdal, BUP Molde.
Tlf. 71 12 16 30

Hoff, Ida Marie (psykologspesialist)
Besøksadresse: Kongensgt. 20, 6002 Ålesund.  Tlf. 94 09 69 33 / 45 88 60 78.
Privatpraktiserende psykolog uten refusjonsordning (henvisning ikke nødvendig).  Tilbyr behandling av voksne og par, kurs og foredrag.

Jørgenvåg, Berit (overlege/barne- og ungdomspsykiater)
BUP Kristiansund.
Tlf. 71 12 17 10

Lindseth, Margareta (sosionom)
Rask Psykisk Helsehjelp, Molde kommune.
E-post.

Naas, Ragnhild (Klinisk spesialist i psykiatrisk sykepleie)
Rask psykisk helsehjelp, Molde kommune
Hjemmeside.

Sunde, Steinar (psykologspes.)
Familievernkontoret i Molde.  Strandgt. 3, 6412 Molde.
E-post

Westad, Yngvill Ane Stokke (psykolog)
Molde poliklinikk. Psykisk helsevern for voksne.
Tlf. 71 12 29 00

Ødegård, Alfhild Angeltveit (klinisk spesialist i psyk.spl.)
Medi 3, 6000  Ålesund.
Tlf. 958 12 995. E-post.

Østbø, Laila Eriksen (psykolog)
Storsvingvn. 23, 6650 Surnadal.
Tlf. 90 87 85 59

TRØNDELAG

Agersborg, Frid (psykolog)
Trondheim Psykologsenter, Kjøpmannsgt. 40, 7011 Trondheim.
Tlf. 95 03 47 25 / 73 50 95 60

Aune, Tore (psykolog)
Steinkjer.
Tlf. 92032737

Bjerkeset, Ottar (overlege)
Rusrelatert psykiatri, Sykehuset Namsos

Engum, Bjørnar (psykologspes.)
Privatpraksis: Kongensgt. 30, 7012 Trondheim.
Tlf. 91323533

Grevskott, Torhild (psyk.sykepleier)
Kognitiv veiledning og kurs, Kirkegata 54, 7600 Levanger.
Tlf. 92416312

Haugum, Jon Anton (psykolog)
Privatpraksis: Kongens gt. 28, 2. etg., 7713 Steinkjer

Husby, Torhild Olsen (Sexologisk rådgiver/Barnevernpedagog)
Nordregt 12, Trondheim
Tlf. 47463663, E-postHjemmeside: www.torhildhusby.no
Angst, depresjon og søvnvansker. Ikke nødvendig med rekvisisjon eller henvisning. Ikke refusjonsavtale.

Jacobsen, Marit Mørch (Klinisk spes. i psykiatrisk sykepleie).
Rask Psykisk Helsehjelp, Trondheim Kommune.
Tlf. 41211014, E-post 

Jarwson, Stig (psyk.sykepleier)
Tiller DPS – poliklinikken

Mortensen, Jenny K. (psykolog)
Tiller DPS, Poliklinikken Heimdal, Østre Rosten 55, 7075 Tiller.
Tlf. 73 86 40 00

O’Toole, Cecilie (psykolog)
Sykehuset Levanger, psykiatrisk klinikk, avd. Steinkjer.
Tlf: 95159016

Sakshaug, Vibeke (lege)
Sakshaug Kognitiv Terapi, Værnesgata 9, 2. etasje, 7500 Stjørdal
Tlf. 45 19 06 06, E-post
Kognitiv terapi og Metakognitiv terapi. Ikke driftstilskudd , kort ventetid, trenger ingen henvisning.

Sandnes, Ann Elisabeth (spesialsykepleier)
Privatpraksis: Kongens gate 30, Trondheim.  E-post.
Kognitiv terapi for angst, depresjon, søvnvansker, lav selvfølelse, avhengighet, pårørendeproblematikk, utbrenthet, sammensatte somatiske/psykiske problemer.

Schüler, Stephan (nevrolog)
Nevrologisk poliklinikk, Sykehuset Namsos, 7801 Namsos.
Hjemmeside: www.hnt.no
Gruppebehandling ved vedvarende smerte, CFS/ME, nødvendig med henvisning fra lege som sendes gruppebehandlingsenheten ved Psykiatrisk Poliklinikk SN.

Steinstad, Dag (spes.sykepleier)
Psykiatrisk klinikk, Sykehuset Levanger.
E-post.

Stenmark, Håkon (spes.klin.psykologi)
Harald Bothnersvei 20, 7052 Trondheim.
Tlf. 90 86 29 14.
Spesialområder: posttraumatiske tilstander, kriseintervensjon, behandling av angst og depresjon.

Wentzel, Hanne Gro (psykiater)
Orkdal DPS, 7300 Orkanger.
Tlf. 72 82 98 00

NORDLAND

Johansen, Kristoffer (klinisk vernepleier m/master i psykisk helsearbeid)
Rask psykisk helsehjelp, Vest-Lofoten. Tlf. 45 44 84 52  E-post
Angst, depresjon, søvn, selvfølelse, sinne/frustrasjon og rusproblematikk.

Johansen, Siv Anita (klinisk spesialist i psykiatrisk sykepleie)
Salten DPS.  E-post.  Tlf. 92 65 72 85

Larsson, Ulrika (psykiater)
Voksenpsykiatrisk poliklinikk, Nordlandssykehuset Lofoten.
Tlf. 760 60 264

Melå, Bjørn (barnevernspedagog)
Kogntera v/Melå, Storgata 32, 4. etasje, 8006 Bodø.
Tlf. 46 84 20 71 E-post, Hjemmeside: www.kogntera.no
Gir terapi til mennesker som utfordres på angst, depresjon, lav selvfølelse, søvnproblematikk, sinne/frustrasjon, avhengighetsproblematikk (ikke tung rusproblematikk), relasjonsproblemer, jobb/skolesituasjon og samlivsutfordringer.

TROMS og FINNMARK

Hardang, Odd (sjefpsykolog)
Senter for Psykisk Helse Nord-Troms avd., 9151 Storslett

Mikalsen, Anita I. (psyk. sykepleier) Master i familieterapi, EMDR traumeterapeut.
Tlf. 48 26 22 60.  E-post  Arbeidssted: BUP, UNN Harstad
Privat praksis, ingen henvisning nødvendig.

Stokka, Brit Marit (psykolog)
Senter for Psykisk Helse Midt-Troms, Hallvn. 4, 9303 Silsand
Privatpraksis m/driftstilskudd: Hallvn. 4, 9303 Silsand.

Wang, Catharina E. (psykolog)
Privatpraksis
Tlf. 48 21 13 37

Westgren, Jørgen Edvin (psykolog)
Storgata 128, 9008 Tromsø
Tlf. 91 11 66 16  E-post
Hjemmeside:https://www.ledigpsykolog.no/196/Psykolog-Jørgen-Edvin-Westgren-TROMSØ/
Ikke refusjonsavtale.  Henvisning ikke nødvendig.

Tilbake til topp