PDF-notat

Epworth søvnighetsskala

Skjema som kartlegger nivå av søvnighet på dagtid.

Lær å anvende hjelpemidlene

Psykiske lidelser er et omfattende samfunnsproblem. Det er viktig med gode hjelpetilbud som er bygget på en profesjonell utdanning. Vi tilbyr videreutdanning og møteplasser for helsepersonell.

Tilbake til topp