PDF-notat

GAD-7

Generalisert angstlidelse

Kort screeningskjema med gode psykometriske egenskaper. Skjemaet består av syv ledd og måler sentrale symptomer ved angst.

Kutteskår:

  • 5–9 indikerer mild angst;
  • 10–14 indikerer moderat angst;
  • 15–21 indikerer alvorlig angst.

I henhold til Spitzer et al. (2006) er 10 og høyere grenseverdi for en angstlidelse.

Artikkel:
Spitzer, R. L., Kroenke, K., Williams. J. B. W. & Löwe, B. (2006). A brief measure of assessing generalized anxiety disorder. The GAD-7. Archives of Internal Medicine, 166, 1092–1097.

Lær å anvende hjelpemidlene

Psykiske lidelser er et omfattende samfunnsproblem. Det er viktig med gode hjelpetilbud som er bygget på en profesjonell utdanning. Vi tilbyr videreutdanning og møteplasser for helsepersonell.

Tilbake til topp