PDF-notat

PHQ-9

Skåringsverktøy for depresjon

Kort screeningskjema med gode psykometriske egenskaper. Skjemaet består av ni ledd og måler sentrale symptomer ved depresjon.

Kutteskår:

  • 5–9 indikerer milde symptomer på depresjon
  • 10–14 indikerer moderate symptomer på depresjon
  • 15–19 indikerer moderate symptomer på depresjon
  • 20–27 indikerer alvorlige symptomer på depresjon

I henhold til Kroenke et al. (2001) er 10 eller høyere grenseverdi for en depresjonslidelse.

Lær å anvende hjelpemidlene

Psykiske lidelser er et omfattende samfunnsproblem. Det er viktig med gode hjelpetilbud som er bygget på en profesjonell utdanning. Vi tilbyr videreutdanning og møteplasser for helsepersonell.

Tilbake til topp