PDF-notat

Unngåelse ved angst (MI)

Unnvikelsesatferd

Skjema som måler unnvikelsesatferd. Gir oversikt over i hvilken grad pasienter unngår ulike situasjoner, både når de er alene og når de er i følge med en person de stoler på.

Lær å anvende hjelpemidlene

Psykiske lidelser er et omfattende samfunnsproblem. Det er viktig med gode hjelpetilbud som er bygget på en profesjonell utdanning. Vi tilbyr videreutdanning og møteplasser for helsepersonell.

Tilbake til topp