Archive

Kurs i kognitiv terapi for posttraumatisk stresslidelse: «CT-PTSD»

Målgruppe: Helsepersonell som gir behandling til mennesker med posttraumatisk stresslidelse.

 

På seminaret lærer du om CT-PTSD som behandlingsmetode. Sentrale teknikker og behandlingsprinsipper dekkes gjennom forelesning, videopresentasjoner og konkret trening på ferdigheter i metoden. Du lærer om problemformulering, arbeid med traumeminner, triggere og nyttige mestringsteknikker som pasienten kan benytte seg av når traumeminner aktiveres. Eksponering ved bruk av åstedsbesøk og Google Street View demonstreres, likeså arbeid med omskriving av gjentagende mareritt og påtrengende forestillingsbilder. Gjennom hele seminaret drøftes vansker og barrierer i behandling av posttraumatisk stresslidelse, og tilrettelegging for pasienter med multiple traumer og komorbide psykiske vansker.

Seminaret innledes ved erfaringsformidler Nille Lauvås.

 

Les mer
Tilbake til topp