Archive

Veilederkonferansen 2023

I løpet av de siste årene har ferdighetstrening blitt standard på alle NFKTs videreutdanninger.  Prinsipper, forskning og praktisk gjennomføring av ferdighetstrening vil bli presentert på konferansen.  Det blir demonstrasjoner og en praktisk øvelse.

 

 

Årlig veilederkonferanse – for NFKTs veiledere i kognitiv terapi

 

I tillegg blir det godt med muligheter for å treffes, snakkes og utveksle erfaringer.

 

 

Les mer

INSPIRASJONSKONFERANSEN 2023

Som vanlig vil de to dagene bestå av tre key note foredrag før lunsj, og flere ulike workshops man kan velge mellom etter lunsj. Torsdag kveld blir det som alltid dekket opp til festmiddag. Nå håper vi så mange som mulig vil ta turen til Gardermoen i oktober, for faglig påfyll, erfaringsutveksling, nettverking og sosialt samvær.

 

 

 

Programkomite:
Ivar Elvik, psykologspesialist/psykologfaglig rådgiver Avdeling spesialpsykiatri, Akershus Universitetssykehus
Leif Edward O. Kennair, psykologspesialist/professor ved Institutt for Psykologi, NTNU
Tore Aune, Phd psykologspesialist, Regional forskningskoordinator, Bufetat region Midt-Norge

Les mer
Tilbake til topp