Digitalt fordypningskurs i kognitiv terapi for psykosefenomener på tvers av lidelser

Kurset vil gi en opplæring i individuelt tilpasset formuleringsbasert kognitiv atferdsterapi ved psykose. Det tas utgangspunkt i Tony Morrison sin modell for psykoser som har evidensbase for behandling av psykosesymptomer ved psykoserisiko, første-episode psykose og vedvarende schizofreni.  Det er en modell som er symptomfokusert, og ikke er knyttet til konkret diagnose.  Modellen har i seg elementer fra 3-bølge kognitiv terapi, inkludert meta-kognitive antagelser og mentale sikkerhetsstrategier.  Den inkluderer formulering av grunnleggende leveregler og miljømessige årsaker til levereglene, som traumer og mer generelt belastende livshendelser.  Siden modellen ikke er knyttet til en spesifikk diagnose, men tar sikte på å forstå psykosefenomener uavhengig av kategorisering, er den også anvendelig for å forstå psykosefenomener i andre lidelser, som f.eks. stemmehøring eller paranoide vrangforestillinger ved dissosiative lidelser, emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse, PTSD eller affektive lidelser.

 

Det vil legges vekt på en god balanse mellom undervisning og praktiske øvelser/rollespill.  Målsetningen er at kandidatene skal tilegne seg kunnskap og ferdigheter nok til å kunne utforme individuelt tilpasset kasusformuleringer med pasienter som grunnlag for å forstå deres psykoseopplevelser og gi grunnlag for videre behandling.

 

 

 

Kursleder: Ivar Elvik, psykologspesialist, Avdeling Spesialpsykiatri, Akershus Universitetssykehus

 

Del 1:
21.- 22. september 2021

Del 2:
Dato ikke bestemt ennå

Dato:
21. september 2021, 09:00 - 22. september 2021, 16:00
Sted:

Fordypningskurset gjennomføres digitalt via Teams Education

Deltakeravgift:
Medlem NFKT/ikke medlem: kr 3100,- / kr 3500,- (del 1)
Program:
Krav til deltakelse
For å få plass på fordypningskurset, må du ha gjennomført en av våre utdanninger.

Program

Dag 1 (21. september)
09:00 - 12:00
Kognitiv terapi for psykosefenomener på tvers av lidelser
12:00 - 13:00
Lunsj
13:00-16:00
Evidensgrunnlag for kognitiv terapi ved psykoser
Dag 2 (22. september)
09:00-12:00
Bruk av kasusformulering ved behandling av psykose
12:00-13:00
Lunsj

Dra nytte av medlemskap hos oss

Kognitiv terapi har et mangfoldig og voksende fagmiljø, med Norsk Forening for Kognitiv Terapi som en naturlig møteplass. Her får du tilbud om konferanser og seminarer til medlemspris, og du får tilsendt fagtidsskrift, nyhetsbrev og filmer om terapi. Hold deg oppdatert på det som skjer på fagfeltet!

Hold deg oppdatert på siste nytt om våre utdanninger, fagseminarer og aktiviteter.

Kontakt oss for spørsmål og innspill
90 54 37 54

Tilbake til topp