Digitalt fordypningskurs i atferdseksperimenter og eksponeringsterapi

Gjennom deltakelse på dette fordypningskurset lærer du forskjellen på og hvordan du bruker atferdseksperiment og eksponeringsterapi i kognitiv terapeutiske samtaler

Deltakerne vil gjennom plenumsrefleksjon og praktiske øvelser i dette kurset lære å lage gode målrettede atferdseksperimenter i angstbehandling.

 

 

Kursleder: professor og psykologspesialist Leif E.O. Kennair

 

Tilbakemeldinger fra tidligere deltakere:

«Meget nyttig fordypningskurs!»
«God blanding av humørfylt engasjement og konkrete, høykvalifiserte tiltak.»
«Gode eksempler – Bruker teori sammen med metaforer, eks. tannlegebesøk. Formidler stoffet på en spennende, enkel måte.»
«Tydeliggjøring av forskjellen mellom atferdseksperiment og eksponering og hensikten med å holde dette adskilt for å få til et godt terapiresultat.»

 

Kurset går over totalt 3 dager/samlinger:
1.samling: 10. mai 2021
2.samling: 11. mai 2021
3.samling: 10. juni 2021
Les mer om våre fordypningskurs her og her

Godkjenning

Sykepleierforbundet: Kurset er godkjent som meritterende med totalt 16 timer.  Dette kan brukes i henhold til kurstimekravet i NSFs godkjenningsordning klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie.
Psykologforeningen: Kurset er godkjent som 16 timers vedlikeholdsaktivitet.
Legeforeningen:
Psykiatri - godkjent med 16 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.
Barne- og ungdomspsykiatri - godkjent med 16 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.
Rus- og avhengighetsmedisin - godkjennes med 16 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering.

Dato:
10. mai 2021, 09:00 - 10. juni 2021, 16:00
Sted:

Fordypningskurset gjennomføres digitalt via Teams Education

Deltakeravgift:
Medlem NFKT/ikke medlem: kr 4100,- / kr 4500,-
Program:

Krav til deltakelse
For å få plass på fordypningskurset, må du ha gjennomført en av våre utdanninger.

Program

Dag 1 (10. mai)
09:00-09:15
Velkommen
09:15-12:00
Begrepsavklaringer: hva er forskjellen på atferdseksperiment og eksponeringsterapi?
Hvordan brukes atferdseksperiment og eksponeringsterapi i kognitiv terapi generelt?
Film Redd for edderkopper: Samtale og diskusjon i grupper og plenum
12:00-12:45
Lunsj
12:45-15:30
Hvordan bruke atferdseksperiment og/eller eksponeringsterapi i behandling av depresjon
Hvordan bruke atferdseksperiment og/eller eksponeringsterapi i behandling av ulike angstlidelser
Dag 2 (11. mai)
09:00-12:00
Ferdighetstrening: Eksponeringsterapi
12:00-12:45
Lunsj
12:45-15:30
Ferdighetstrening: Atferdseksperiment
Dag 3 (10. juni)
09:00-12:00
Erfaringer siden sist
Hvilke utfordringer har deltakerne møtt i praksis?
12:00-12:45
Lunsj
12:45-15:30
Problemløsing rundt kliniske utfordringer og kasus

Foredragsholdere

Leif Edward Ottesen Kennair
Leif Edward Ottesen Kennair Professor ved Institutt for Psykologi, NTNU, psykologspesialist og godkjent veileder i KAT. Kennair forsker på både evolusjonspsykologi (sex, partnervalg, sjalusi og psykiske lidelser som angst) og klinisk psykologi, inkludert behandling av bekymringsangst, depresjon og OCD.  Han har gitt ut en rekke bøker, de seneste årene har han redigert de følgende bøker (med Roger Hagen): Psykoterapi (2014, Gyldendal Akademisk), Personlighetspsykologi (2015, Fagbokforlaget) og Psykiske lidelser (2016, Gyldendal Akademisk).

Dra nytte av medlemskap hos oss

Kognitiv terapi har et mangfoldig og voksende fagmiljø, med Norsk Forening for Kognitiv Terapi som en naturlig møteplass. Her får du tilbud om konferanser og seminarer til medlemspris, og du får tilsendt fagtidsskrift, nyhetsbrev og filmer om terapi. Hold deg oppdatert på det som skjer på fagfeltet!

Hold deg oppdatert på siste nytt om våre utdanninger, fagseminarer og aktiviteter.

Kontakt oss for spørsmål og innspill
90 54 37 54

Tilbake til topp