Fordypningskurs: Terapi på Nett

Kognitiv atferdsterapi blir i økende grad tilbudt på ulike digitale plattformer. Videosamtaler, telefon, apper, veiledet internettbehandling og digital egenrapportering er tatt i bruk ved behandling av psykiske lidelser.

Norsk Forening for Kognitiv Terapi tilbyr nå kurs i anvendelse av prinsippene for KAT på digitale plattformer. Kurset går over 2 pluss 1 dager fordelt på to samlinger. Mål for kurset er at deltakerne blant annet skal få kunnskap om:

• Rollen som e-terapeut
• Oversikt over digitale verktøy
• Veiledet internettbehandling
• Kommunikasjon via telefon, video eller skriftlige meldesystemer
• Hvem egner seg for denne behandlingsformen
• Vurdering av behandlingsforløp
• Organisering av digitale tjenestetilbud og nettverksbygging på tvers av tjenestenivå
• Kjennskap til bruk av digitale verktøy på tvers av tjenestenivåer

Målgruppe for kurset er helsepersonell som har en utdannelse i KAT fra før av, raskt kan ta i bruk digitale verktøy og som er motivert for å tilby slik behandling.

Første samling går over to dager. Samlingen vil være en kombinasjon av undervisning og ferdighetstrening. Andre samling går over en dag, og begge samlinger holdes digitalt.

Kursledere er Klinisk spesialist i psykiatrisk sykepleie Marit Mørch Jacobsen og Spesialist i klinisk psykologi Arne Repål. De jobber med utvikling og implementering av veiledet internettbehandling i henholdsvis kommune- og spesialisthelsetjeneste.

 

 

 

 

 

1. samling: 30.-31. mars 2022
2. samling: 30. mai 2022

 

Les mer om våre fordypningskurs her og her

Godkjenning

Psykologforeningen:  godkjennes som 15 timers vedlikeholdskurs for psykologspesialister.

Legeforeningen:
Barne- og ungdomspsykiatri - godkjennes med 15 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.
Psykiatri - godkjennes med 15 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.

Sykepleierforbundet:  godkjent som meritterende med totalt 15 timer.  Dette kan brukes iht kurstimekravet i NSFs godkjenningordning klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie.

 

Dato:
30. mars 2022, 08:30 - 30. mai 2022, 15:00
Sted:

Samlingene holdes digitalt (Teams).

Deltakeravgift:
Kr 3000 medlem NFKT/ kr 4000 ikke medlem NFKT
Program:

Krav til deltakelse
For å få plass på fordypningskurset, må du ha gjennomført en av våre utdanninger.

Påmeldingsfrist:
28. februar 2022

Program

Dag 1 - 30. mars 2022
08.30-11.45
Behandling på digitale plattformer
11.45-12.15
Lunsj
12.15-15.00
Kommunikasjon og aktuelle digitale behandlingsprogram
Dag 2 - 31. mars 2022
08.30-11.30
Kliniske utfordringer og muligheter med veiledet internettbehandling
11.30-12:00
Lunsj
12:00-15:00
Praktisk bruk av digitale verktøy i terapi
Dag 3 - 30. mai 2022
08:30-11:30
Erfaringsutveksling og refleksjonsoppgaver knyttet til spørsmål fra deltakerne
11:30-12:00
Lunsj
12:00-13:00
Veiledet internettbehandling i gruppeformat
13:15-14:30
Hva skjer nasjonalt og internasjonalt mht utvikling av digitale helsetjenester og veien videre
14:30-15:00
Evaluering

Foredragsholdere

Arne Repål Arne Repål er utdannet psykologspesialist, forfatter og foredragsholder. Han er utdannet psykolog ved Universitetet i Bergen i 1982. Han er godkjent veileder i kognitiv terapi. Repål er tidligere fagsjef/fagdirektør ved Psykiatrien i Vestfold HF (2001 - 2014). Han jobber nå i 50% stilling som Spesialrådgiver OU ved Klinikk psykisk helse og rusbehandling, Sykehuset i Vestfold HF. Han er også redaktør for Tidsskrift for Kognitiv Terapi. Han har deltatt i ulike nasjonale arbeidsgrupper. Ved siden av egne bøker har Repål bidratt med kapitler i ulike fagbøker og skrevet fagartikler og fagessay innen ulike emner i forskjellige tidsskrifter.  I 2019 ga han ut boken "Veiledet internettbehandling" sammen med Tine Nordgreen.
Marit Mørch Jacobsen Klinisk spesialist i psykiatrisk sykepleie ved Rask psykisk helsehjelp i Trondheim kommune. Jobber med kognitiv terapi i form av gruppeterapi, kurs, samtaler og veiledet internettbehandling til personer med angst, depresjon og/eller søvnvansker. Har siden 2014 jobbet med implementering av Rask psykisk helsehjelp, og har blant annet deltatt i en RCT-studie av tilbudet. Sentralt i dette arbeidet har vært innføring av veiledet internettbehandling og bruk av digitale hjelpemidler i terapien. Er godkjent veileder i Norsk Forening for Kognitiv Terapi, og er aktuell med fordypningskurset «Terapi på nett» sammen med psykologspesialist Arne Repål.

Dra nytte av medlemskap hos oss

Kognitiv terapi har et mangfoldig og voksende fagmiljø, med Norsk Forening for Kognitiv Terapi som en naturlig møteplass. Her får du tilbud om konferanser og seminarer til medlemspris, og du får tilsendt fagtidsskrift, nyhetsbrev og filmer om terapi. Hold deg oppdatert på det som skjer på fagfeltet!

Hold deg oppdatert på siste nytt om våre utdanninger, fagseminarer og aktiviteter.

Kontakt oss for spørsmål og innspill
90 54 37 54

Tilbake til topp