Fordypningskurs: Terapi på Nett

Kognitiv atferdsterapi blir i økende grad tilbudt på ulike digitale plattformer. Videosamtaler, telefon, apper, veiledet internettbehandling og digital egenrapportering er tatt i bruk ved behandling av psykiske lidelser.

Norsk Forening for Kognitiv Terapi tilbyr nå kurs i anvendelse av prinsippene for KAT på digitale plattformer. Kurset går over 2 pluss 1 dager fordelt på to samlinger. Mål for kurset er at deltakerne blant annet skal få kunnskap om:

• Rollen som e-terapeut
• Oversikt over digitale verktøy
• Veiledet internettbehandling
• Kommunikasjon via telefon, video eller skriftlige meldesystemer
• Hvem egner seg for denne behandlingsformen
• Vurdering av behandlingsforløp
• Organisering av digitale tjenestetilbud og nettverksbygging på tvers av tjenestenivå
• Kjennskap til bruk av digitale verktøy på tvers av tjenestenivåer

Målgruppe for kurset er helsepersonell som har en utdannelse i KAT fra før av, raskt kan ta i bruk digitale verktøy og som er motivert for å tilby slik behandling.

Første samling går over to dager og det legges opp til fysisk fremmøte. Samlingen vil være en kombinasjon av undervisning og ferdighetstrening. Andre samling går over en dag, og vil holdes digitalt.

Kursledere er Klinisk spesialist i psykiatrisk sykepleie Marit Mørch Jacobsen og Spesialist i klinisk psykologi Arne Repål. De jobber med utvikling og implementering av veiledet internettbehandling i henholdsvis kommune- og spesialisthelsetjeneste.

 

 

 

 

 

1. samling: 21. – 22. oktober 2021
2. samling: 3. desember 2021, digitalt

 

Les mer om våre fordypningskurs her og her

Godkjenning

Kurset søkes godkjent hos legeforeningen, psykologforeningen og sykepleierforbundet.

Psykologforeningen:  godkjennes som 15 timers vedlikeholdskurs for psykologspesialister.

Dato:
21. oktober 2021, 09:00 - 3. desember 2021, 16:00
Sted:

1.samling: Olavsgården Thoning Owesens gate 20, 7044 Trondheim.

2. samling: 3. desember 2021, digitalt

Deltakeravgift:
Kr 4500 medlem NFKT/ kr 4900 ikke medlem NFKT (inkl. lunsj 2 dager)
Program:

Krav til deltakelse
For å få plass på fordypningskurset, må du ha gjennomført en av våre utdanninger.

Påmeldingsfrist:
1. oktober 2021

Program

Dag 1 - 21. oktober 2021
08.30-11.45
Behandling på digitale plattformer
11.45-12.15
Lunsj
12.15-15.00
Kommunikasjon og aktuelle digitale behandlingsprogram
Dag 2 - 22. oktober 2021
08.30-11.30
Kliniske utfordringer og muligheter med veiledet internettbehandling
11.30-12:00
Lunsj
12:00-15:00
Praktisk bruk av digitale verktøy i terapi
Dag 3 - 3. desember 2021 DIGITAL SAMLING
08:30-11:30
Erfaringsutveksling og refleksjonsoppgaver knyttet til spørsmål fra deltakerne
11:30-12:00
Lunsj
12:00-13:00
Veiledet internettbehandling i gruppeformat
13:15-14:30
Hva skjer nasjonalt og internasjonalt mht utvikling av digitale helsetjenester og veien videre
14:30-15:00
Evaluering

Dra nytte av medlemskap hos oss

Kognitiv terapi har et mangfoldig og voksende fagmiljø, med Norsk Forening for Kognitiv Terapi som en naturlig møteplass. Her får du tilbud om konferanser og seminarer til medlemspris, og du får tilsendt fagtidsskrift, nyhetsbrev og filmer om terapi. Hold deg oppdatert på det som skjer på fagfeltet!

Hold deg oppdatert på siste nytt om våre utdanninger, fagseminarer og aktiviteter.

Kontakt oss for spørsmål og innspill
90 54 37 54

Tilbake til topp