Inspirasjonskonferansen 2017

NFKT inviterer igjen til Inspirasjonskonferanse. Denne gang 2.— 3. november 2017 på det nye kongressenteret på Thon Hotel Oslo Airport. Meld deg på

Årets konferanse kan friste med to dager med faglig påfyll, nettverksbygging, hyggelig samvær og gode diskusjoner. Programmet vil presentere en god blanding av internasjonale og norske forelesere. Konferansen vil bestå av foredrag på formiddagene, og workshops etter lunsj.

Annelise Fredriksen fra organisasjonskomiteen for Inspirasjonskonferansen ser fram til konferansen i november. – Konferansen vil bli klinisk rettet, og vi har fått på plass et program med brede temaer og gode foredragsholdere fra både inn- og utland. Som en del av programmet blir det også en egen workshop spesielt for veiledere. – Den vil bli holdt av Chris Irons, og har fått tittelen CFT approach to supervision. Dette blir en veldig bra konferanse!

Nedenfor kan du se fullt program, lese om foredragsholderne og melde deg på.

 

Programkomitè

  • Anders Hovland, psykologspesialist, Fag- og forskningssjef v/ Solli DPS og førsteamanuensis ved Institutt for klinisk psykologi, Universitetet i Bergen
  • Annelise Fredriksen, psykologspesialist, avtalepraksis Helse Nord og universitetslektor RKBU/UiT, Norges arktiske universitet
  • Kristin Lie Romm, spesialist i psykiatri, PhD, TIPS Sør-Øst, Oslo Universitetssykehus
  • Leif Edward Ottesen Kennair, professor, psykologspesialist, Institutt for psykologi, NTNU
  • Tone Madland Skeie, overlege, Jæren DPS
Godkjenning

Konferansen er søkt godkjent hos legeforeningen, psykologforeningen, sykepleierforbundet, manuellterapeutforeningen og ergoterapeutforbundet.

Godkjenningene settes inn her fortløpende.

Norsk Manuellterapeutforening:  spesialistutvalget godkjenner konferansen med 12 timer ift spesialist tittel MNMF/opprettholdelse av denne.
Norsk Ergoterapeutforbund:  godkjennes som spesialistspesifikt kurs med 12 timer meritterende til ergoterapispesialist innen psykisk helse, barns helse eller allmennhelse.
Psykologforeningen:  godkjennes som 12 timers vedlikeholdsaktivitet.
Norsk Sykepleierforbund:  godkjent som meritterende med totalt 12 timer (klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie).
Legeforeningen:  Allmennmedisin - godkjennes med 12 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen, Barne- og ungdomspsykiatri - godkjennes med 12 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.  Fysikalsk medisin og rehabilitering - godkjennes med 12 timer for spesialistenes etterutdanning.  Psykiatri - godkjennes med 12 timer for spesialistenes etterutdanning.

 

 

Dato:
2. november 2017 - 3. november 2017
Sted:

Thon Hotel Oslo Airport
Balder allé 2, 2060 Gardermoen

Deltakeravgift:
Hele konferansen: kr 4000,- (medlem av NFKT kr 3500,-)
1 dag: kr 2.900,- (medlem NFKT kr 2.400,-)
Deltakeravgiften inkluderer lunsj og kaffe/te

Festmiddag torsdag 2. november kl. 20: kr. 865,- inkl. 2 gl øl/vin for ikke boende. Kr 625,- inkl. 2 gl øl/vin for boende

Overnatting i enkeltrom kr 1195,-
Påmeldingsfrist:
25. oktober 2017

Program

Dag 1: Torsdag 2. november
09:00 - 10:00
Registrering
10:00 - 13:00
Keynotes à 45 min:
Compassion Focused Therapy (CFT) - An Introduction and Overview
Chris Irons
Cognitive Factors in PTSD and its treatment: an update
Anke Ehlers
Interventions to Treat and Prevent Rumination
Edward Watkins
13:00 - 14:00
Lunsj
14:00 - 16:30
Workshop:
Workshop 1: An introduction to CFT - principles, experiential practice and applications
Chris Irons
Workshop 2: Treating reexperiencing symptoms in PTSD
Anke Ehlers
Workshop 3: Rumination-focused CBT part 1: Targeting Rumination-as-a-Habit
Edward Watkins
Workshop 4: Metakognitiv terapi ved PTSD
Hans M. Nordahl
Workshop 5: Kognitiv terapi ved spiseforstyrrelser
Marianne Berge Skår
Workshop 6: Hva er viktig å tenke på ved eksponering for angst og tvang?
Leif E. Ottesen Kennair
16:45
Årsmøte NFKT
19:30 - 20:00
Aperitif
20:00
Festmiddag
Dag 2: Fredag 3. november
08:30 - 11:30
Keynotes à 45 min
Compassion Focused Therapy - Working with Shame and Self-Criticism in Complex Trauma
Chris Irons
How can we make treatments for PTSD more efficient?
Anke Ehlers
Enhancing Internet CBT for Depression
Edward Watkins
11:30 - 12:30
Lunsj
12:30 - 15:00
Workshop
Workshop 7: A CFT approach to supervision (Denne workshopen er spesielt for NFKT veiledere i kognitiv terapi)
Chris Irons
Workshop 8: Changing meanings of trauma
Anke Ehlers
Workshop 9: Rumination-focused CBT part 2: Changing Processing Style
Edward Watkins
Workshop 10: Basal Eksponeringsterapi (BET) - en transdiagnostisk tilnærming til pasienter med alvorlige og sammensatte psykiske lidelser
Didrik Heggdal
Workshop 11: Kognitiv atferdsterapi for personer med autismespektertilstander
Jon Fauskanger Bjåstad
Workshop 12: CBT ved psykose - har det noen effekt på funksjon?
Kristin Lie Romm
15.00
Vel hjem / slutt

Foredragsholdere

Anke Ehlers
Anke Ehlers Anke Ehlers er professor på avdeling for eksperimentell psykologi ved Oxford University i Storbritannia. Hun var med og grunnla senter for angstlidelser og traumer på Maudsley Hospital i London, og sammen med professor David M. Clark leder hun Oxford senter for angstlidelser og traumer. Hennes viktigste forskningsområde er posttraumatisk stresslidelse, panikklidelse og sosial angstlidelse. Hun har i sitt arbeide identifisert sentrale psykologiske faktorer som opprettholder og forsterker disse lidelsene. Sammen med sine kollegaer har hun utviklet og evaluert en effektiv behandling for posttraumatisk stresslidelse. Hun var med og ledet NICE-retningslinjene for posttraumatisk stresslidelse. Anke Ehlers har mottatt flere priser, for eksempel German Psychology Prize (2013), the APA Award for Distinguished Contributions to Clinical Psychology (2014) og the Wilhelm Wundt- William James Award (2015).
Chris Irons
Chris Irons Chris Irons er klinisk psykolog og forfatter og underviser i CFT, Cognitive Functional Therapy. Han er en av partnerne på Balanced Minds (www.balancedminds.com), en London basert organisasjon som tilbyr medfølelsesbaserte psykologiske intervensjoner for personer og organisasjoner. Han jobber også med the Compassionate Mind Foundation, en veldedig organisasjon som jobber for å «fremme velvære gjennom vitenskapelig forståelse og anvendelse av medfølelse», og som gjesteforeleser ved University of Derby. Chris har jobbet sammen med Professor Gilbert og andre kollegaer for å utvikle CFT, og har jevnlig presentert CFT, og i videre forstand medfølelse, i nasjonale og internasjonale fora. Chris er medforfatter på den kommende boken «The Compassionate Mind Workbook: A step-by-step guide to developing your Compassionate Self».
Didrik Heggdal
Didrik Heggdal Psykologspesialist ved Vestre Viken HF. Han har utviklet «Basal Eksponeringsterapi» (BET), en behandlingsmodell spesielt rettet mot antatt behandlingsresistente pasienter for at de skal kunne leve stabile liv utenfor døgninstitusjoner. Modellen er systematisk tatt i bruk ved en lukket seksjon i foretaket fra begynnelsen av år 2000. De foreløpige resultatene er svært lovende. BET ble i 2014 gjort til et langsiktig satsningsområde i Vestre Viken. BET-prosjektet er nå både et fagutviklingsprosjekt og et forskningsprosjekt med Heggdal som faglig ansvarlig og prosjektleder.
Edward Watkins Edvard R. Watkins er professor i klinisk psykologi ved University of Exeter, England.  Han har praktisert som kognitiv terapeut i over 20 år, og spesialisert seg i behandling av depresjon.  Hans forskning er særlig rettet mot å øke forståelsen av depresjon.  Han er spesielt opptatt av hvordan kvernetanker og grubling bidrar til å opprettholde og forsterke psykiske problemer og svekke evnen til problemløsning.  Han har utviklet en rekke terapeutiske tiltak for å snu negative tankemønstre, og har i flere studier vist at disse intervensjonene kan være til stor hjelp for pasientene.  I boken "Rumination-focused-cognitive-behavioral therapy for depression", som kom ut i 2016, gir Watkins en innføring i disse metodene.  Han viser hvordan tiltak for å hjelpe pasienter til å frigjøre seg fra energitappende og nedbrytende kvernetanker kan være viktig ved en rekke former for psykiske lidelser.
Hans Nordahl
Hans M. Nordahl Hans M Nordahl er professor ved Institutt for Psykisk Helse ved NTNU, Trondheim. Han arbeider også som forskningsleder ved Enhet for Traumebehandling ved St.Olavs Hospital. Sammen med Tore Stiles grunnla Nordahl Norsk Forening for Kognitiv terapi i Trondheim, og han initierte den første nasjonale konferansen i Kognitiv terapi på Østmarka sykehus i 1999. Nordahl var leder for NFKT mellom 1998-2001. Senere, i 2007 startet han også MCT Institute, Ltd i Manchester sammen med Adrian Wells. Nordahl har vært involvert i opplæring og utdanning av terapeuter og veiledere i CBT siden starten av NFKT. Han har publisert over hundre artikler og kapitler om angstlidelser, traumer eller personlighetsforstyrrelser og gitt ut en fagbok sammen med Per Staff (Når plager blir sykdom, 2012). I workshopen skal Nordahl presentere Metakognitiv terapi og gi en innføring i noen grunnprinsipper og kliniske metoder i MCT ved traumer. MCT er en av de få metoder innen feltet som ikke anvender eksponering som hovedelement i behandlingen. Kliniske eksempler og enkle illustrative øvelser er en viktig del av denne workshopen.
Jon Fauskanger Bjåstad
Jon Fauskanger Bjåstad Psykologspesialist og har doktorgrad i klinisk psykologi. Han arbeider ved Barne og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) i Helse Stavanger og ved Institutt for militærpsykiatri og stressmestring (IMPS) i Forsvaret. Han er også forsker ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU Vest), Uni Research Helse og er godkjent veileder i kognitiv terapi av Norsk Forening for Kognitiv Terapi (NFKT). Som del av sin kliniske doktorgrad i Australia har Bjåstad jobbet sammen med Professor Tony Attwood som er en internasjonalt anerkjent ekspert på Asperger syndrom og autismespektertilstander.
Kristin Lie Romm
Kristin Lie Romm Kristin Lie Romm er spesialist i psykiatri, PhD, førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo og leder av Regional kompetansetjeneste for tidlig intervensjon ved psykose - TIPS Sør-Øst. Hun har lang klinisk erfaring og har interessert seg spesielt for hvordan selvfølelse, depresjon og sosial angst kan være en utfordring ved psykose. Som en videreføring av dette, har hun utviklet en interesse for kognitiv terapi ved psykose. I løpet av de siste årene har hun fokusert spesielt på utvikling av bedre tilgang på helsetjenester for unge pasienter med psykose, og hvordan digital teknologi kan bidra til bedre behandling.
Leif Edward Ottesen Kennair
Leif Edward Ottesen Kennair Professor ved Institutt for Psykologi, NTNU, psykologspesialist og godkjent veileder i KAT. Kennair forsker på både evolusjonspsykologi (sex, partnervalg, sjalusi og psykiske lidelser som angst) og klinisk psykologi, inkludert behandling av bekymringsangst, depresjon og OCD.  Han har gitt ut en rekke bøker, de seneste årene har han redigert de følgende bøker (med Roger Hagen): Psykoterapi (2014, Gyldendal Akademisk), Personlighetspsykologi (2015, Fagbokforlaget) og Psykiske lidelser (2016, Gyldendal Akademisk). Workshopen om grunnleggende eksponering er tenkt for de som har forsøkt litt eksponeringsbehandling men som kunne tenke seg en mer grundig innføring i prinsipper og måter å jobbe på, og en drøftelse av det man synes er vanskelig eller ikke får til.  Det er for sent på året til at det er edderkopper å demonstrere med, men tar utgangspunkt i filmen på YouTube: "Redd for edderkopper?"
Marianne Berge Skår
Marianne Berge Skår Marianne Berge Skår er psykologspesialist ved Enhet spiseforstyrrelser (ESF), Stavanger universitetssykehus. Hun har 10 års erfaring i bruk av CBT-E, Kognitiv atferdsterapi for spiseforstyrrelse, en metode utviklet av Christopher G. Fairburn ved universitetet i Oxford. Hun deltok i tett veiledning fra Fairburn da bruk av metoden ble etablert ved ESF. I tillegg til dette har hun videreutdanning i Kognitiv terapi i regi av NFKT og er diplomert MCT terapeut.

Dra nytte av medlemskap hos oss

Kognitiv terapi har et mangfoldig og voksende fagmiljø, med Norsk Forening for Kognitiv Terapi som en naturlig møteplass. Her får du tilbud om konferanser og seminarer til medlemspris, og du får tilsendt fagtidsskrift, nyhetsbrev og filmer om terapi. Hold deg oppdatert på det som skjer på fagfeltet!

Hold deg oppdatert på siste nytt om våre utdanninger, fagseminarer og aktiviteter.

Kontakt oss for spørsmål og innspill
90 54 37 54
Tilbake til topp