Inspirasjonskonferansen 2019

NFKT inviterer igjen til Inspirasjonskonferanse:
31. oktober – 1. november 2019 på Scandic Hotel Oslo Airport.

Årets konferanse kan friste med to dager med faglig påfyll, nettverksbygging, hyggelig samvær og gode diskusjoner. Programmet vil presentere en god blanding av internasjonale og norske forelesere. Konferansen vil bestå av foredrag på formiddagene, og workshops etter lunsj.

Nedenfor kan du se fullt program, lese om foredragsholderne og melde deg på.

Les mer om Workshopene her

Programkomitè

  • Annelise Fredriksen, psykologspesialist, avtalepraksis Helse Nord og universitetslektor RKBU/UiT, Norges arktiske universitet
  • Kristin Lie Romm, spesialist i psykiatri, PhD, TIPS Sør-Øst, Oslo Universitetssykehus
  • Leif Edward Ottesen Kennair, professor, psykologspesialist, Institutt for psykologi, NTNU
  • Tone Madland Skeie, psykiater, avtalepraksis i Sandne
Godkjenning

Konferansen er søkt godkjent hos legeforeningen, psykologforeningen, sykepleierforbundet, manuellterapeutforeningen, fysioterapeutforbundet og ergoterapeutforbundet.

Godkjenningene settes inn her fortløpende:

Legeforeningen:
Allmennmedisin - godkjennes med 15 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i psykiatri til videre- og etterutdanning.
Psykiatri - godkjennes med 15 timer for spesialistenes etterutdanning.
Fysikalsk medisin og rehabilitering - godkjennes med 15 timer for spesialistenes etterutdanning.
Rus- og avhengighetsmedisin -  godkjennes med 15 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og for spesialistenes etterutdanning.
Barne- og ungdomspsykiatri - godkjennes med 14 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og for spesialistenes etterutdanning.

Norsk Ergoterapeutforbund:  godkjent som spesialistspesifikt kurs meritterende med 12 timer til ergoterapispesialist innen psykisk helse, allmennhelse eller folkehelse.

Norsk Manuellterapeutforening: godkjennes med 12 timer i forhold til spesialistgodkjenning MNMF.

Norsk Fysioterapeutforbund:  Konferansen forhåndsgodkjennes ikke, men kan likevel være tellende dersom det er relevant for spesialiteten når medlemmet søker om fornyet godkjenning.

Psykologforeningen: Godkjennes som 12 timers vedlikeholdsaktivitet.

Sykepleierforbundet: Godkjent som meritterende med totalt 12 timer.  Dette kan brukes iht kurstimekravet i NSFs godkjenningsordning klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie.

 

Dato:
31. oktober 2019, 09:00 - 1. november 2019, 15:00
Sted:

Scandic Oslo Airport, Ravinevn. 15, 2060 Gardermoen

Deltakeravgift:
Hele konferansen: kr 4000,- (medlem NFKT kr 3500,-)
1 dag: kr 2900,- (medlem NFKT kr 2400,-)
Deltakeravgiften inkluderer lunsj og kaffe/te.

Festmiddag torsdag 31. oktober kl. 20: kr 895,- inkl. 2 gl øl/vin (ikke-boende). Kr 695,- inkl 2 gl øl/vin (boende).

Overnatting i enkeltrom: kr 1200,- inkl. frokost
Program:

Se nedenfor.

 

Påmeldingsfrist:
15. oktober 2019

Program

Torsdag 31. oktober 2019
09:00-10:00
Registrering
10:00-13:00
Keynotes à 45 min
Mental imagery and mental health
Emily Holmes
Desire thinking: A new target in the treatment of alcohol use disorder
Marcantonio M. Spada
Effectively dealing with challenges in the therapeutic relationship in CBT
Cory Newman
13:00-14:00
Lunsj
14:00-16:30
Workshop
Workshop 1: Mental imagery in Cognitive Therapy
Emily Holmes
Workshop 2: Conseptualisation, assessment and interruption of desire thinking in alcohol use disorder
Marcantonio M. Spada
Workshop 3: Cognitive Behavioral Therapy for borderline personality disorder
Cory Newman
Workshop 4: Kognitiv Miljøterapi - Hvordan utnytte de miljøterapeutiske mulighetene i endringsarbeid med ungdommer? Erfaringer fra en statlig barnevernsinstitusjon
Marit Lie Singsaas
Workshop 5: Atferdseksperiment
Leif Edward Ottesen Kennair
16:45
Årsmøte NFKT
19:30-20:00
Aperitif
20:00
Festmiddag
Fredag 1. november 2019
08:30-11:30
Keynotes à 45 min.
Metacognitive Therapy for alcohol use disorder
Marcantonio M. Spada
Becoming a virtuoso practitioner of CBT: The art within the science
Cory Newman
4 dager som forandrer liv. Presentasjon av The Bergen 4-day Treatment
Gerd Kvale og Bjarne Hansen
11:30-12:30
Lunsj
12:30-15:00
Workshop
Workshop 6: Metacognitive Therapy for alcohol use disorder - An introduction to conseptualization and treatment from this novel perspective
Marcantonio M. Spada
Workshop 7: Integrative CBT for bipolar disorder
Cory Newman
Workshop 8: CBT ved lav selvfølelse
Neeta Myrseth Parmar
Workshop 9: Hvordan behandle engstelig ungdom ved bruk av intensiv eksponering og omfattende foreldre- og skole involvering: Erfaringer fra RISK-programmet
Åshild T. Håland
Workshop 10: Sinnemestring Brøset-modellen: CBT i behandling av sinne og vold i nære relasjoner, og RCT-studie om effekt av behandling / Littsint.no - sinnemestring for foreldre i et folkehelseperspektiv
Merete Berg Nesset / Stig Jarwson / Steinar Sunde
15:00
Vel hjem / Slutt
Det tas forbehold om endringer i programmet.

Foredragsholdere

Cory Newman Cory F. Newman, Ph.D. is Director of the Center for Cognitive Therapy, Professor of Psychology, in Psychiatry at the University of Pennsylvania Perelman School of Medicine (in Philadelphia, Pennsylvania, USA), and Adjunct Faculty at the Beck Institute for Cognitive Behavior Therapy. Dr. Newman did his postdoctoral training under the mentorship of Dr. Aaron T. Beck, and he is a Founding Fellow of the Academy of Cognitive Therapy. Dr. Newman has maintained a full clinical caseload and has extensive experience as a CBT supervisor, having supervised over 350 professionals-in-training, both at the University of Pennsylvania, and through the Beck Institute’s international training programs. Dr. Newman has served as a protocol CBT therapist and supervisor in psychotherapy outcome studies on the treatment of borderline personality disorder, avoidant and obsessive-compulsive personality disorders, major depression, substance misuse, panic disorder, generalized anxiety disorder, and other clinical problems. Dr. Newman is an international lecturer, having presented approximately 250 cognitive-behavioral therapy workshops and seminars at home in the U.S., as well as in twenty-two other countries. Dr. Newman is author of over 100 articles and chapters on cognitive-behavioral therapy for a wide range of disorders, and has authored or co-authored six books, including Cognitive Therapy of Borderline Personality Disorder; Bipolar Disorder: A Cognitive Therapy Approach; Core Competencies in Cognitive-Behavioral Therapy: Becoming an Effective and Competent Cognitive-Behavioral Therapist; and Supervision Essentials for Cognitive-Behavioral Therapy.
Emily Holmes Emily Holmes, PhD, DClinPsych is a Professor in Psychology at the Department of Psychology, Uppsala University, Sweden, and affiliated to the Karolinska Institutet’s Department of Clinical Neuroscience. She is also Visiting Professor of Clinical Psychology at the University of Oxford. She is the Associate Editor of Behaviour Research and Therapy. Professor Holmes’ research on mental imagery and emotional biases across psychological disorders has been published widely, and she is co-author of The Oxford Guide to Imagery in Cognitive Therapy. She has received the May Davidson Award for Clinical Psychology, the Comenius Award from the European Federations of Psychologists Association and the Distinguished Scientific Award in the area of Psychopathology by the American Psychological Association (APA) amongst others.
Gerd Kvale og Bjarne Hansen Obsessive-compulsive Disorder (OCD) can take months of therapy to treat.  But Kvale and Hansen, who are clinical psychologists at Haukeland University Hospital in Norway, have shown they can treat it in just four days.  Frustrated by the traditional model of therapy - meeting with patients just once or twice a week, with days between sessions to stall progress or give people the chance to drop out - Kvale and Hansen developed a program in which therapists help their patients learn how to deal with anxiety through marathon sessions of exposure therapy.  "Patients say it's hard work and one of the most challenging weeks of their life", Kvale says. "But the chance they experience through these four days is sort of magic and life-changing." So far, about 1200 people with OCD have gone through the intensive regimen; approximately 70% recover completely and remain in remission four years later, according to a study published in August in the journal Cognitive Behavior Therapy.  And very few of them quit.  Kvale and Hansen's pioneering model of concentrated therapy - which the researchers are now testing for panic disorders and social anxiety - has spread to Iceland and Sweden and will soon come stateside to a private clinick in Houston.
Leif Edward Ottesen Kennair
Leif Edward Ottesen Kennair Professor ved Institutt for Psykologi, NTNU, psykologspesialist og godkjent veileder i KAT. Kennair forsker på både evolusjonspsykologi (sex, partnervalg, sjalusi og psykiske lidelser som angst) og klinisk psykologi, inkludert behandling av bekymringsangst, depresjon og OCD.  Han har gitt ut en rekke bøker, de seneste årene har han redigert de følgende bøker (med Roger Hagen): Psykoterapi (2014, Gyldendal Akademisk), Personlighetspsykologi (2015, Fagbokforlaget) og Psykiske lidelser (2016, Gyldendal Akademisk).
Marcantonio M. Spada Marcantonio M. Spada, PhD, is Professor of Addictive Behaviours and Mental Health in the School of Applied Sciences at London South Bank University where he is the Head of the Division of Psychology and Deputy Lead of the Centre for Addictive Behaviours Research. His main research focus is on identifying metacognitive factors involved in the development and maintenance of addictive behaviours with the central aim of developing and evaluating new psychological treatments which target metacognitive change. The author of over 130 scientific journal articles and three books, Professor Spada also serves as both Editor-in-Chief of Addictive Behaviors and Addictive Behaviors Reports, is on the editorial board of several international journals, is a Director of UK SMART Recovery and a Trustee of GambleAware.
Marit Lie Singsaas Spesialutdannet barnevernspedagog/miljøterapeut og fagkoordinator ved Karienborg Ungdomsheim (Bufetat). Godkjent veileder i kognitiv terapi.
Merete Berg Nesset PhD-kandidat i klinisk medisin, NTNU. Psykiatrisk sykepleier, Master i helsevitenskap (2008), Forskningssykepleier ved St.Olavs Hospital, avd. Brøset Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels-, og rettspsykiatri i Trondheim. Har arbeidet med vold i nære relasjoner siden 2004. Deltatt i EØS-prosjekt om vold i nære relasjoner, og i oversettelsen av SARA-V3 og B-SAFER. Underviser og veileder ulike yrkesgrupper som arbeider med vold i nære relasjoner.
Neeta
Neeta Myrseth Parmar Neeta Myrseth Parmar er utdannet kognitiv terapeut og veileder og har drevet privat praksis siden 2010. Hun arbeider hovedsakelig med depresjon, angst, lav selvfølelse og alkoholavhengighet. Hun er underviser og veileder på NFKT´s utdanning i kognitiv  terapi, og er ansvarlig for foreningens fagseminarer. Fra tidligere er hun utdannet barnevernpedagog, og har lang leder- og miljøterapeutisk erfaring fra arbeid med ungdom med rus- og atferdsproblematikk.
Steinar Sunde
Steinar Sunde Steinar Sunde 50 år, psykologspesialist og veileder i kognitiv terapi. Sunde har hatt hovedansvar for arbeid med vold og sinnemestring ved familievernkontoret i Molde siden 2004. Han har vært særlig opptatt av hvordan avdekke og motivere foreldre til å jobbe med vold og uforutsigbart sinne overfor barn. Sunde har utviklet hjemmesiden littsint.no, en E-bok «foreldreveileder i sinnemestring», som har blitt Norges bidrag til EUs foreldreveiledningsprogram, og en littsint App som kan lastes ned gratis fra hjemmesiden, App Store eller Google Play.
Stig Jarwson Prosjektleder ved St.Olavs Hospital, avd. Brøset Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels-, og rettspsykiatri i Trondheim. Mastergrad v NTNU avd helsevitenskap og sosialt arbeid (2010). Førsteforfatter i utarbeidelse av behandlingsmanualer for sinnemestringen. Ansvarlig for utdanning og implementering for den nasjonale sinnemestringsutdanningen i samarbeid med helsedirektoratet fra 2003 – fortsatt. Vært med i råd og utvalg sammen NKVTS, justis og helsedirektoratet, se: www.sinnemestring.no Skrevet bokkapittel Jarwson.S ( 2015 ) Kap.14 , Vold og aggresjon: Et kurs i sinnemestring. I Berge T & Repål A ( redaktører) ” Håndbok i kognitiv terapi” Gyldendal Norsk Forlag Artikkel på mastergrad: Cognitive-Behavioral Group Treatment for Men Voluntarily Seeking Help for Violence towards Their Intimate Partners: TheImpact of Treatment Components4 - 7 Years after Therapy
Åshild Tellefsen Håland Psykologspesialist/forskningsleder ved Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP), Sørlandet sykehus.  Håland har en Ph.D på atferdsterapeutisk gruppeterapi for voksne med OCD. Er nå særlig opptatt av hvordan behandle barn og unge med OCD/angstlidelser og har utviklet en flerfamiliegruppe-manual for å hjelpe engstelig ungdom. Hun har står også som hovedansvarlig for innholdet en ny videreutdanning i «Behandling av angst hos barn og unge» ved Universitetet i Agder. Er veileder i kognitiv terapi.

Dra nytte av medlemskap hos oss

Kognitiv terapi har et mangfoldig og voksende fagmiljø, med Norsk Forening for Kognitiv Terapi som en naturlig møteplass. Her får du tilbud om konferanser og seminarer til medlemspris, og du får tilsendt fagtidsskrift, nyhetsbrev og filmer om terapi. Hold deg oppdatert på det som skjer på fagfeltet!

Hold deg oppdatert på siste nytt om våre utdanninger, fagseminarer og aktiviteter.

Kontakt oss for spørsmål og innspill
90 54 37 54

Tilbake til topp