Inspirasjonskonferansen 2021

 

HOVEDTEMA: SØVN OG SØVNBEHANDLING
Undertema: Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

Bli med på to dager med faglig påfyll, nettverksbygging, hyggelig samvær og gode diskusjoner.

I år vil søvn være et gjennomgangstema, og norske og internasjonale eksperter vil gi sine innspill fra ulike perspektiv.
Økt oppmerksomhet på søvn de senere årene har også ført til økt forskningsinnsats og dermed utvikling på behandlingsfronten.
Søvnproblemer er et folkehelseproblem på samfunnsnivå, men det er også et problem for den enkelte det gjelder.

 

 

Programkomitè:
Bente Storm Mowatt Haugland, psykologspesialist, førsteamanuensis, Institutt for klinisk psykologi/Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen
Ivar Elvik, psykologspesialist, Avdeling Spesialpsykiatri, Akershus Universitetssykehus
Kristin Lie Romm, spesialist i psykiatri, seksjonsleder for Regional kompetansetjeneste for tidlig intervensjon ved psykose.  Førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo
Leif Edward Ottesen Kennair, psykologspesialist, professor ved Institutt for Psykologi, NTNU

Godkjenning

Psykologforeningen:  godkjennes som 12 timer vedlikeholdskurs for psykologspesialister.

Norsk Manuellterapeutforening: godkjennes som tellende i forhold til spesialisttittel MNMF/opprettholdelse av denne.

Legeforeningen:
Allmennmedisin - godkjennes med 12 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen (forlengelse av retten til tilleggstakst)
Psykiatri - godkjennes med 12 timer for spesialistenes etterutdanning
Barne- og ungdomspsykiatri - godkjennes med 12 timer for spesialistenes etterutdanning
Fysikalsk medisin og rehabilitering - godkjennes med 12 timer for spesialistenes etterutdanning

Sykepleierforbundet: godkjent som meritterende med totalt 15 timer.  Dette kan brukes iht kurstimekravet i NSFs godkjenningsordning klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie.

Dato:
28. oktober 2021, 09:00 - 29. oktober 2021, 15:00
Sted:

Oslo Scandic Airport (lenke)

 

 

Deltakeravgift:
1 dag: kr 2900,- / 2400,- (medlem NFKT)
Hele: kr 4000,- / 3500,- (medlem NFKT)
Det er bindende påmelding.
Program:

*med forbehold om endringer i programmet

Påmeldingsfrist:
18. oktober 2021

Beklager, skjemaet er ikke lengre tilgjengelig.

Program

Torsdag 28. oktober 2021
10:00-10:15
Velkommen v/Leder NFKT
Annelise Fredriksen
10:15-13:00
Keynotes à 45 min
Screen and Teens - Why it is not 100 percent their fault
Michael Gradisar
Do not believe everything you think! A brief demonstration of Acceptance and Commitment Therapy
Rikke Kjelgaard
Leveraging sleep and circadian science to build novel interventions
Allison G. Harvey
13:00-14:00
Lunsj
14:00-16:30
Workshop 1: Psykiske vansker og samtidige søvnvansker hos barn og unge. Kartlegging og behandling
Mari Hysing
Workshop 2: Transdiagnostic Intervention for Sleep and Circadian Dysfunction (TranS-C): A taster
Allison G. Harvey
Workshop 3: ACT - grunnleggende prinsipper
Rikke Kjelgaard
Workshop 4: Kronoterapi. Bruk av kunnskap om det cirkadianske systemet til å lage intervensjoner som påvirker den biologiske klokken for å gi effekter på (alvorlig) psykisk lidelse
Håvard Kallestad
Workshop 5: Bruk av digitale hjelpemidler
Marit Mørch Jacobsen og Arne Repål
16:45
Årsmøte NFKT
19.30
Aperitif
20.00
Festmiddag
Fredag 29. oktober 2021
08:30-11:30
Keynotes à 45 min
Low vs High-Intensity Sleep Interventions for Teenagers in School Settings
Michael Gradisar
Metakognitiv terapi for generalisert angst og depresjon: En gjennomgang av funn fra forskningen i Trondheim
Leif E. Ottesen Kennair
Sleep disruption and psychosis - a new treatment target
Felicity Waite
11:30-12:30
Lunsj
12:30-15:00
Workshop 6: Treating Chronic Insomnia Disorder in School Kids
Michael Gradisar
Workshop 7: Kognitiv atferdsterapi ved Insomni
Håvard Kallestad
Workshop 8: Treating sleep problems in patients with psychosis - an evidence based approach
Felicity Waite og Elizabeth Barrett
Workshop 9: Kognitiv terapi ved PTSD
Jon Fauskanger Bjåstad

Foredragsholdere

Allison Harvey Allison G. Harvey, PhD, DBSM, is a Professor and Clinical Psychologist in the Department of Psychology, University of California, Berkeley. Her clinical training and Ph.D. were completed in Sydney, Australia. Dr. Harvey moved to the University of Oxford as a postdoctoral fellow in the Department of Psychiatry and then joined the Department of Experimental Psychology as faculty with a Fellowship at St. Anne’s College. In 2004 she moved to UC Berkeley. Dr. Harvey has practiced as a cognitive-behavior therapist for more than 20 years. She is a treatment development researcher who conducts experimental and intervention studies focused on understanding and treating sleep and circadian problems, severe mental illness and behavior change processes. More recently, she has expanded her focus to the science of dissemination and implementation. She has published over 250 peer reviewed papers and chapters and authored three books. Her team’s research is funded by the National Institute of Mental Health and National Institute of Child Health and Human Development. Dr. Harvey is a recipient of numerous awards including the Lifetime Achievement Award from the Sleep Research Society. Dr. Harvey has also been awarded an Honorary Doctorate from the University of Orebro, Sweden and is a Fellow of the Association for Psychological Science.
Arne Repål Arne Repål er utdannet psykologspesialist, forfatter og foredragsholder. Han er utdannet psykolog ved Universitetet i Bergen i 1982. Han er godkjent veileder i kognitiv terapi. Repål er tidligere fagsjef/fagdirektør ved Psykiatrien i Vestfold HF (2001 - 2014). Han jobber nå i 50% stilling som Spesialrådgiver OU ved Klinikk psykisk helse og rusbehandling, Sykehuset i Vestfold HF. Han er også redaktør for Tidsskrift for Kognitiv Terapi. Han har deltatt i ulike nasjonale arbeidsgrupper. Ved siden av egne bøker har Repål bidratt med kapitler i ulike fagbøker og skrevet fagartikler og fagessay innen ulike emner i forskjellige tidsskrifter.  I 2019 ga han ut boken "Veiledet internettbehandling" sammen med Tine Nordgreen.
Elizabeth Ann Barrett Elizabeth Ann Barrett (ClinPsych, PhD) works at the Early Intervention in Psychosis Advisory Unit for South East Norway (TIPS Sør-Øst). She is also affiliated with the Mechanisms of Psychopathology- Research Group at the Norwegian Centre for Mental Disorders Research (NORMENT). The focus of Barrett’s work in the clinic and in research has predominantly been on people with severe mental disorders, including her PhD thesis on suicidality in psychotic disorders. Her present work includes teaching, supervision, research, and development of effective assessment and treatment interventions for people with psychotic disorders, with a particular focus on sleep disturbances.
Felicity Waite Felicity Waite, DClinPsych, is a clinical psychologist and researcher at the University of Oxford. She is Deputy Lead of the Oxford Cognitive Approaches to Psychosis (O-CAP) clinical research group - one of the largest clinical psychology research teams in the world. She currently holds a fellowship with the Wellcome Trust, with previous fellowships with the NIHR and Linacre College at the University of Oxford. The focus of her work is to develop more effective and easily accessible interventions for people experiencing distressing delusions and hallucinations. This includes developing treatments that target the key causal factors that patients want treated. One such factor is sleep disturbance. She leads the SleepWell trial, which aims to establish if treating sleep problems can prevent the onset of serious mental health problems in young people aged 14-25 years. She has been involved in developing and testing novel psychological treatments for sleep problems, low self-confidence, anxious avoidance, and persecutory delusions. This includes harnessing innovations in technology, such as virtual reality, to increase access to effective psychological interventions.
Håvard Kallestad Håvard Kallestad (Psykologspesialist, PhD) Kallestad har 15 års klinisk erfaring med kognitiv terapi for insomni og kronoterapi. Han er også leder for ’the Trondheim Sleep and Chronobiology Research group’ hvor han har ledet flere randomiserte behandlingsstudier om kognitiv terapi og kronoterapi for ulike pasientgrupper.
Jon Fauskanger Bjåstad
Jon Fauskanger Bjåstad Psykologspesialist og har doktorgrad i klinisk psykologi. Han arbeider som forskningssjef i Klinikker for psykisk helsevern i Helse Stavanger og som militærpsykolog/orlogskaptein ved Institutt for militærpsykiatri og stressmestring (IMPS) i Forsvaret. Han er godkjent veileder i kognitiv terapi av Norsk Forening for Kognitiv Terapi (NFKT) og godkjent veileder i CT-PTSD. Han er også nestleder i NFKT og leder for NFKT sitt forskningsutvalg. Han har ansvar for CT-PTSD opplæring i prosjektet "Implementering av kunnskapsbasert traumebehandlingstilbud til voksne" (ITV) som ledes av Nasjonalt kompetansesenter for Vold og Traumatisk Stress (NKVTS) der de implementerer CT-PTSD på oppdrag av Helsedirektoratet.
Leif Edward Ottesen Kennair
Leif Edward Ottesen Kennair Professor ved Institutt for Psykologi, NTNU, psykologspesialist og godkjent veileder i KAT. Kennair forsker på både evolusjonspsykologi (sex, partnervalg, sjalusi og psykiske lidelser som angst) og klinisk psykologi, inkludert behandling av bekymringsangst, depresjon og OCD.  Han har gitt ut en rekke bøker, de seneste årene har han redigert de følgende bøker (med Roger Hagen): Psykoterapi (2014, Gyldendal Akademisk), Personlighetspsykologi (2015, Fagbokforlaget) og Psykiske lidelser (2016, Gyldendal Akademisk).  Han har også gitt ut bøkene Evolusjonspsykologi (2021, Fagbokforlaget, med Bendixen og Grøntvedt) og Skadelige samtaler (2019, Tiden, med Flor)
Mari Hysing Mari Hysing is a professor of community psychology at the faculty of Psychology, University of Bergen and specialist in clinical psychology. She has worked clinically with children and adolescents with sleep problems in both mental health and somatic health care. Her research focus is sleep across development from infants to young adults, with special focus on sleep and mental health.
Marit Mørch Jacobsen Klinisk spesialist i psykiatrisk sykepleie ved Rask psykisk helsehjelp i Trondheim kommune. Jobber med kognitiv terapi i form av gruppeterapi, kurs, samtaler og veiledet internettbehandling til personer med angst, depresjon og/eller søvnvansker. Har siden 2014 jobbet med implementering av Rask psykisk helsehjelp, og har blant annet deltatt i en RCT-studie av tilbudet. Sentralt i dette arbeidet har vært innføring av veiledet internettbehandling og bruk av digitale hjelpemidler i terapien. Er godkjent veileder i Norsk Forening for Kognitiv Terapi, og er aktuell med fordypningskurset «Terapi på nett» sammen med psykologspesialist Arne Repål.
Michael Gradisar Michael Gradisar is a Professor of Clinical Child Psychology, Director and Clinical Psychologist at the Child & Adolescent Sleep Clinic at Flinders University, Adelaide, Australia. He has been treating insomnia is adults since 2002, and in 2006 developed a cognitive-behavioural treatment for insomnia in school-aged children. He published one of the first randomised controlled trials using this newly developed treatment, and since has been investigating which components provide the best therapeutic benefit, as well as ascertaining the underlying mechanisms. He is the co-author of the book "Helping your child with sleep problems", which has translated his research findings and clinical experience into an easy-to-read self-help book for parents.
Rikke Kjelgaard Rikke Kjelgaard is a licensed psychologist, peer-reviewed ACT trainer, an awarded fellow of the ACBS, author, speaker and chief rock’n’roller in her own business. Rikke is on a mission to help therapists thrive and to be brave and authentic helpers. Trained as a clinical psychologist, she has a 15 year background in the science of human behaviour and the practice of behaviour change. Rikke is a popular speaker at the Scandinavian as well as the international stage, and she is known to bring both passion and vulnerability to her talks. She transforms the lives of her audience by bringing evidence based strategies to her listeners in ways that are edible, manageable and impactful. Rikke is known to leave her audience in tears with compelling stories from her own life and to create extraordinary interactions between people.
Roger Hagen Roger Hagen (psykologspesialist, Ph.D) er professor ved psykologi ved UiO/NTNU og forsker ved Modum Bad. Han har Masterclass utdanningen I + II fra MCT Institute, og er godkjent veileder i Norsk Forening for Kognitiv Terapi. Hagen er tilknyttet "Trondheimsgruppen" ved NTNU og «MCT-Research group» ved UiO som har et forskningsmessig fokus på behandling av en rekke ulike psykiske lidelser ved hjelp av kognitiv og metakognitiv terapi. Han har publisert flere bøker, bokkapitler og forskningsartikler innen feltet klinisk psykologi.

Dra nytte av medlemskap hos oss

Kognitiv terapi har et mangfoldig og voksende fagmiljø, med Norsk Forening for Kognitiv Terapi som en naturlig møteplass. Her får du tilbud om konferanser og seminarer til medlemspris, og du får tilsendt fagtidsskrift, nyhetsbrev og filmer om terapi. Hold deg oppdatert på det som skjer på fagfeltet!

Hold deg oppdatert på siste nytt om våre utdanninger, fagseminarer og aktiviteter.

Kontakt oss for spørsmål og innspill
90 54 37 54

Tilbake til topp