INSPIRASJONSKONFERANSEN 2023

19. – 20. oktober 2023 avholder vi Inspirasjonskonferansen 2023 på Scandic Oslo Airport. Konferansen vil dekke flere ulike temaer belyst fra forskjellige vinkler av både norske og internasjonale foredragsholdere, men "traumer" vil få stor plass som årets hovedtema.

Som vanlig vil de to dagene bestå av tre key note foredrag før lunsj, og flere ulike workshops man kan velge mellom etter lunsj. Torsdag kveld blir det som alltid dekket opp til festmiddag. Nå håper vi så mange som mulig vil ta turen til Gardermoen i oktober, for faglig påfyll, erfaringsutveksling, nettverking og sosialt samvær.

 

 

 

Programkomite:
Ivar Elvik, psykologspesialist/psykologfaglig rådgiver Avdeling spesialpsykiatri, Akershus Universitetssykehus
Leif Edward O. Kennair, psykologspesialist/professor ved Institutt for Psykologi, NTNU
Tore Aune, Phd psykologspesialist, Regional forskningskoordinator, Bufetat region Midt-Norge

Godkjenning

Psykologforeningen:  godkjent som vedlikeholdskurs for spesialister med 12 timer.
Legeforeningen:
Psykiatri - godkjennes med 12 timer for spesialistenes etterutdanning.
Barne- og ungdomspsykiatri - godkjennes med 12 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.
Fysikalsk medisin og rehabilitering - godkjennes med 12 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.
Rus- og avhengighetsmedisin - venter på godkjenning.
Manuellterapeutforeningen:  godkjent som tellende for spesialistgodkjenning NMF med 12 timer.
Fysioterapeutforbundet: forhåndsgodkjennes ikke, men kan likevel være tellende når medlemmet søker om fornyet godkjenning, med forbehold om at det er relevant for spesialiteten.

 

Konferansen er også søkt godkjent hos legeforeningen og sykepleierforbundet.

Dato:
19. oktober 2023 - 20. oktober 2023
Sted:

Scandic Oslo Airport
Ravinevn. 15, Gardermoen

Deltakeravgift:
2 dager: kr 4100 / kr 3600 (medlem NFKT)
1 dag: kr 3000 / kr 2500 (medlem NFKT)
Festmiddag kr 895 (inkl. 2 enheter drikke)
Overnatting: kr 1200,- (enkeltrom inkl. frokost)
Påmeldingsfrist:
30. september 2023

Program

Dag 1 - 19. oktober
10.00-10.15
Velkommen
10.15-11.00
Kognitiv terapi for PTSD: erfaring fra implementering i spesialisthelsetjenesten
Karina Egeland / Jon Fauskanger Bjåstad
11.15-12.00
Trauma and Resilience: What doesnt kill us makes us stronger: Is it true?
Leo Wolmer
12.15-13.00
Transdiagnostic Imagery Techniques
Kerry Young
13.00-14.00
Lunsj
14.00-16.30
Workshop
W1: The intersection between CBT and psycho-dynamic skills in working with athletes
Leo Wolmer
W2: Arbeid med skolevegring
Jo Magne Ingul
W3: Rask psykisk helsehjelp - visjonen om en ny helsetjeneste
Marit M. Jacobsen / Torkil Berge
W4: Kognitiv miljøterapi og dialektisk atferdsterapi på barnevernsinstitusjoner - forskjeller og likheter
Marit Lie Singsaas / Bent Åge Stenberg
W5: Transdiagnostic Imagery Tecniques
Kerry Young
16.45-
Årsmøte i NFKT
19.30
Festmiddag
Dag 2 - 20. oktober
8.30-8.45
Introduksjon
8.45-9.30
Compassion Focused Therapy for those who have been hurt and harmed by others: Using compassion focused therapy to help chang the emotional context of traumatised lives
Deborah Lee
9.45-10.30
Innovations in 3rd wave CBT behind Acceptance and Commitment Therapy (ACT)- how to work and create change simply and deeply
Daniel Hamiel
10.45-11.30
Working with Trauma in Psychosis: How has research informed our practice
Craig Steel
11.30-12.30
Lunsj
12.30-15.00
Workshop
W6: Low intensity 3rd wave CBT interventions for children and adolescents – a practical view
Daniel Hamiel
W7: Hvordan utvikle kompetanse og etterlevelse i kognitiv atferdsterapi i et lavterskeltilbud? - Systematisk KAT-opplæring i Drammen kommune
Hans Nordahl / Per J. Matre / Thea Lauritsen / Lena Monsen
W8: Grunnleggende om atferdseksperiment og eksponering: hva er hva og når gjør vi hva?
Leif E. O. Kennair
W9: Working with Trauma in Psychosis: An introduction
Craig Steel
W10: Imagery re-scripting for PTSD
Kerry Young
W11: The Compassionate Mind Approach to Recovering from Complex PTSD
Deborah Lee

Foredragsholdere

Berge, Torkil Torkil Berge er psykolog ved Diakonhjemmet Sykehus.  Han har skrevet selvhjelpsbøker og fagbøker om mestring av angst og depresjon, om forholdet mellom arbeid og psykisk helse og om helsepsykologiske tiltak ved somatisk sykdom. Han har ansvar for opplæringsprogrammet som Norsk forening for kognitiv terapi driver for terapeuter i det kommunale lavterskeltilbudet Rask psykisk helsehjelp
Bjåstad, Jon Fauskanger Jon Fauskanger Bjåstad er psykologspesialist og har doktorgrad i klinisk psykologi. Han arbeider som forskningssjef for Klinikker for psykisk helsevern i Helse Stavanger og ved Institutt for militærpsykiatri og stressmestring (IMPS) i Forsvaret. Han er godkjent veileder i kognitiv terapi av Norsk Forening for Kognitiv Terapi (NFKT). Bjåstad er nestleder i NFKT og har ansvar for CT-PTSD i implementeringsprosjektet som NKVTS leder på kunnskapsbasert traumebehandlingstilbud til voksne.
Egeland, Karina Egeland er leder for seksjon for implementerings- og behandlingsforskning ved NKVTS. Hun har doktorgrad fra Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo (2018). Egelands forskning fokuserer på å forbedre kvaliteten og likeverdigheten i omsorgen som gis til pasienter i psykisk helsevern og praksismiljøer i offentlig sektor. Dette gjøres ved å identifisere og forbedre faktorer som påvirker vellykket implementering og opprettholdelse av kunnskapsbasert praksis og kvalitet. Egelands doktorgradsavhandling handlet om implementering av Illness Management and Recovery, en behandling for mennesker med alvorlige psykiske lidelser, i kommunale og spesialiserte psykiske helsetjenester. Hennes nåværende arbeid fokuserer på implementering av kunnskapsbasert behandling for PTSD i psykisk helsevern for voksne (DPS). Ved å bruke en implementeringsstrategi kalt Leadership and Organizational Change for Implementation (LOCI), trener Egeland og hennes team ledere til å bli effektive implementeringsledere, for å skape et positivt implementeringsklima og lykkes med å opprettholde PTSD-behandlingsmetoder i deres organisasjoner. Egeland er leder for den landsomfattende implementeringen av kunskapsbasert praksis for PTSD, initiert av Helsedirektoratet. Teamet samarbeider med flere nasjonale og internasjonale partnere innen traumebehandling og implementeringsforskning. Egeland er også leder for Norsk nettverk for implementeringsforskning (NIMP), som arrangerer seminarer og en årlig nasjonal implementeringsforskningskonferanse. NIMP samarbeider med European Implementation Collaborative (EIC). Egeland er mye konsultert av offentlige etater, helsetjenester, kommuner om temaer knyttet til implementering og opprettholdelse av kunnskapsbasert praksis.
Hamiel, Daniel Danny Hamiel, Ph.D, Associate Clinical Prof., Reichman University, Herzlyia, Israel. Danny Hamiel is the director of the educational intervention unit of the Cohen-Harris Resilience Center (Tel-Aviv, Israel) and Associate Clinical Professor at the Baruch Ivcher School of Psychology, Reichman University Herzliya, Israel and a supervisor in the clinic there. At the Cohen-Harris Resilience Center he leads the School Resilience Program, endorsed by the Ministry of Education as part of the national educational curriculum in Israel. Prof. Hamiel is a supervisor clinical and medical psychologist. He teaches third wave and Low intensity CBT workshops in Israel and abroad. Currently, Prof. Hamiel is also involved in developing and implementing other resilience programs in the community: With physicians in hospitals and in primary care, with autistic children and with the elderly. He is a pioneer in developing internet protocols for treating a variety of psychological disorders.
Ingul, Jo Magne Jo Magne Ingul jobber som førsteamanuensis ved RKBU-Midt, og er spesialist i klinisk psykologi for barn og unge. Har tidligere jobbet som psykolog i BUP i over 20 år. Har hovedsakelig jobbet med forskning og klinikk i forhold til ungdom med skolefraværsproblem og sosial angst. Han er regional prosjektleder for ECHO-prosjektet og Back2School i midt Norge og er i tillegg assisterende prosjektleder i Covideo prosjektet. Ingul har lang erfaring med undervisning og formidling av KAT for barn og unge.
Jacobsen, Marit Mørch Marit Mørch Jacobsen er utdannet sykepleier, og jobber som faglig rådgiver ved Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid og er prosjektleder for den nasjonale veiledningsordningen for Rask psykisk helsehjelp (RPH).  Har tidligere jobbet ved RPH i to kommuner.
Leif Edward Ottesen Kennair
Kennair, Leif Edward Ottesen Leif Edward Ottesen Kennair er professor ved Institutt for Psykologi, NTNU, psykologspesialist og godkjent veileder i KAT. Kennair forsker på både evolusjonspsykologi (sex, partnervalg, sjalusi og psykiske lidelser som angst) og klinisk psykologi, inkludert behandling av bekymringsangst, depresjon og OCD.  Han har gitt ut en rekke bøker, de seneste årene har han redigert de følgende bøker (med Roger Hagen): Psykoterapi (2014, Gyldendal Akademisk), Personlighetspsykologi (2015, Fagbokforlaget) og Psykiske lidelser (2016, Gyldendal Akademisk).  Han har også gitt ut bøkene Evolusjonspsykologi (2021, Fagbokforlaget, med Bendixen og Grøntvedt) og Skadelige samtaler (2019, Tiden, med Flor)
Lauritsen, Thea Thea Lauritsen er psykologspesialist med fordypning i samfunns- og allmennpsykologi. Utdannet psykolog fra Aalborg Universitet i 2014. Har klinisk erfaring med både lette, moderate og alvorlige psykiske helseplager. Jobber nå som doktorgradskandidat med forskning, kompetanseheving og tjenesteutvikling i Drammen kommune. Tilknyttet Institutt for psykisk helse på NTNU med Hans Nordahl som veileder.
Lee, Deborah Dr Deborah Lee is a Consultant Clinical Psychologist, Head of Berkshire Traumatic Stress Service and OPCOURAGE Integrated Services for Veteran Mental Health for the South East of England. She has pioneered the development of compassion focused therapy for trauma and PTSD and authored the best selling self help book, The Compassionate-Mind Guide to Recovering from Trauma and PTSD: Using Compassion-Focused Therapy to Overcome Flashbacks Shame, Guilt, and Fear (2013). New Harbinger, New York. Dr Lee has worked in the field of trauma for 30 years and collaborated with Professor Paul Gilbert for 25 years to develop de-shaming and effective treatment for the consequences of interpersonal, shame based trauma and, Complex PTSD. She has pioneered compassionate resilience as part of phased based treatment approaches for complex PTSD and has widely contributed to the dissemination of her clinical knowledge through writing and, delivering over 250 clinical workshops, keynote addresses, podcasts, in North & South America, Europe, Japan and Australia. ABSTRAKT Keynote ABSTRAKT Workshop 11
Matre, Per Jostein Per Jostein Matre er rådgiver i Utvikling og Digitalisering i Drammen kommune med ansvar for Psykisk Helse og Rusarbeid. Han er prosjektleder i Drammen for Kompetanseløpet og for følgeforskningen hvor Thea Lauritsen tar sin PhD finansiert av Norges forskningsråd. Per Jostein har hovedfag i sosialt arbeid, og er utdannet kognitiv atferdsterapeut og veileder i KAT. Han har jobbet i flere tiår med opplæring, veiledning og implementering av KAT i barne-, ungdoms- og voksenfeltet, - de siste fem årene i Drammen kommune.
Monsen, Lena Lena Monsen er utdannet sykepleier med videreutdanning i Kognitiv terapi, trinn1 og 2. Hun har jobbet i psykisk helsevern siden 2005. Lena har 13 års bakgrunn fra døgnavdeling i spesialisthelsetjenesten, blant annet som teamleder ved en kognitiv atferdsterapeutisk post. Nå jobber hun i Psykisk helse og rusarbeid i Drammen kommune, ved Lavterskel mottak. Lena jobber både individuelt og med ulike kurs, som angstmestring, KID kurs, Mestringskurs med tolk, samt kurs i krisehåndtering med tolk (startet opp i forbindelse med situasjonen i Ukraina).
Hans Nordahl
Nordahl, Hans M. Hans M Nordahl er professor ved Institutt for Psykisk Helse ved NTNU, Trondheim. Han arbeider også i bistilling på akutt avd. på Østmarka v St.Olavs Hospital. Hans Nordahl er en av grunnleggerne av NFKT og var leder 1998-2001. Senere, i 2007 startet han også MCT Institute, Ltd i Manchester sammen med Adrian Wells. Nordahl har vært involvert i opplæring og utdanning av terapeuter og veiledere i CBT siden starten av NFKT. Han har publisert over 130 artikler og kapitler om angstlidelser, traumer eller personlighetsforstyrrelser og gitt ut en fagbok sammen med Per Staff (Når plager blir sykdom, 2012).
Singsaas, Marit Lie Spesialutdannet barnevernspedagog/miljøterapeut og fagkoordinator ved Karienborg Ungdomsheim (Bufetat). Godkjent veileder i kognitiv terapi.
Steel, Craig Craig’s clinical and research work has focussed on the development and evaluation of psychological treatments for psychosis. He has a particular interest in developing models than enable us to ‘make sense’ of psychotic symptoms within the context of the reaction to traumatic life events. Current research includes developing a ‘voice dialogue’ approach to working with distressing voice hearing experiences, working with a London refugee service to help evaluate trauma interventions and working with colleagues across Europe and the UK to evaluate an imagery-based intervention aimed at helping people diagnosed with bipolar disorder better regulate their mood. He is a member of the Scientific Committee of the British Association of Behavioural and Cognitive Psychotherapy and Associate Editor to the Journal Behavioural and Cognitive Psychotherapy. He is a Chartered Clinical Psychologist, a member of the Division of Clinical Psychology and a member of the Health and Care Professionals Council. He is also an accredited Cognitive Behavioural Therapist.
Stenberg, Bent-Åge Bent-Åge Stenberg er psykiatrisk sykepleier og godkjent veileder i kognitiv terapi. Han har erfaring med kognitiv miljøterapi fra Kollen Ungdomsbase i Vestnes som drives av BUFETAT
Wolmer, Leo Leo Wolmer, Ph.D, Associate Prof., Reichman University, Herzlyia, Israel. Prof. Wolmer is a children and adults clinical psychologist. He directed the research unit at the Cohen-Harris Resilience Center and at the National Urban Preparedness and Resilience Program implemented in 18 local authorities under the Ministry of Home Front Defense. He has published over 60 articles and chapters in professional literature, and has edited the book on post-trauma of children for the Child and Adolescent Psychiatric Clinics of North America. Prof. Wolmer is considered a pioneer in developing the paradigm in which educators are empowered to serve as clinical mediators to reduce mental illness following traumatic mass exposure. Together with Prof. Hamiel he applied this model to develop the coping ability and mental resilience of students from kindergarten to high school nationwide. Prof. Wolmer's research deals with the development of personal resilience, the assessment of the defensive style of children and adolescents, the development of post-trauma and its consequences, as well as clinical skills at the individual, family and organizational level.
Young, Kerry Dr Kerry Young is a Consultant Clinical Psychologist and Clinical Lead of the Woodfield Trauma Service in London, UK, a leading centre for the treatment of asylum seekers and refugees suffering from PTSD. She also works at the Oxford Rose Clinic, a service for the medical and psychological treatment of women who have experienced Female Genital Mutilation. She has advised national bodies in the UK on how to train clinicians to work with refugees, PTSD and Complex PTSD. Kerry works with research teams in Oxford University, Sweden, Germany, Iceland and The Netherlands on developing imagery-based interventions for PTSD and Bipolar Disorder. She trains nationally and internationally on how to treat PTSD, Complex PTSD and working with mental imagery.

Dra nytte av medlemskap hos oss

Kognitiv terapi har et mangfoldig og voksende fagmiljø, med Norsk Forening for Kognitiv Terapi som en naturlig møteplass. Her får du tilbud om konferanser og seminarer til medlemspris, og du får tilsendt fagtidsskrift, nyhetsbrev og filmer om terapi. Hold deg oppdatert på det som skjer på fagfeltet!

Hold deg oppdatert på siste nytt om våre utdanninger, fagseminarer og aktiviteter.

Kontakt oss for spørsmål og innspill
90 54 37 54

Tilbake til topp