Kognitiv atferdsterapi for insomni

Hovedformålet er at deltakerne selv skal være i stand å foreta utredning av søvnproblemer og å gjennomføre kognitiv atferdsterapi for insomni etter å ha vært på dette kurset. Deltakerne vil også få basal kunnskap om søvn og søvnfysiologi som er relevant for behandling og kunnskap om hvordan søvn påvirker psykiske lidelser.

“Praktisk, nyttig, oppdatert forskning. God struktur. Klart, tydelig, pedagogisk.”

Håvard-Kallestad

Håvard Kallestad

“Gode eksempler. Praktisk, problemorientert”

Håvard Kallestad. Psykologspesialist ved St. Olavs Hospital og postdoktor ved Institutt for nevromedisin, NTNU. Kallestad har mange års klinisk erfaring med behandling av søvnproblemer. Hans forskningsinteresser er behandling av insomni og døgnrytmeforstyrrelser. Han har flere randomiserte behandlingsstudier som pågår i tillegg til eksperimentelle studier om søvn.

“Godt forberedt, gode slides, god forelesning. Tydelig på hva vi skulle sitte igjen med. “Hands on”-kompetanse.”

 

Godkjenning

Norsk Manuellterapeutforening:  godkjennes med 7 timer i forhold til spesialisttittel/opprettholdelse av denne.

Psykologforeningen: godkjennes som 7 timers vedlikeholdsaktivitet.

Legeforeningen: Allmennmedisin - godkjennes med 7 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen.
Psykiatri, Barne- og ungdomspsykiatri, Rus- og avhengighetsmedisin - godkjennes med 7 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.

 

 

Dato:
29. april 2019, 09:00 - 16:00
Sted:

NFKTs kurslokale i Pilestredet 75c.
Inngang 30 (i bakgården), 4. etasje.

Deltakeravgift:
Kr. 1400 for medlemmer/Kr. 1800 for ikke-medlemmer.
Inkl. lunsj.
Påmeldingsfrist:
20. april 2019

Program

Program
08.30-09.00
Registrering
09.00-09.45
Teoretisk gjennomgang av insomni. Hva viser forskningen. Utredning.
Håvard Kallestad
09.45-10.00
Pause
10.00-10.45
Søvn og psykiske lidelser
Håvard Kallestad
10.45-11.30
Depresjon vs insomni
Håvard Kallestad
11.30-12.15
Lunsj
12.15-13.15
Utredning og behandling av insomni
Håvard Kallestad
13.15-14.00
Diagnostikk
Håvard Kallestad
14.00-14.15
Pause
14.15-15.00
Klinisk intervju
Håvard Kallestad
15.00-16.00
Forsinket søvnfasesyndrom
Håvard Kallestad

Dra nytte av medlemskap hos oss

Kognitiv terapi har et mangfoldig og voksende fagmiljø, med Norsk Forening for Kognitiv Terapi som en naturlig møteplass. Her får du tilbud om konferanser og seminarer til medlemspris, og du får tilsendt fagtidsskrift, nyhetsbrev og filmer om terapi. Hold deg oppdatert på det som skjer på fagfeltet!

Hold deg oppdatert på siste nytt om våre utdanninger, fagseminarer og aktiviteter.

Kontakt oss for spørsmål og innspill
90 54 37 54

Tilbake til topp