Kognitiv terapi ved ADHD (voksne)

Deltakerne på dette fagseminaret vil få oppdatert kunnskap om det nevrologiske grunnlaget for ADHD og bruke den for å forstå symptomene og problemene denne sykdommen gir på en rekke livsområder.

Deltakerne lærer å bruke manualbasert kognitiv terapi for voksne med ADHD som monoterapi og i kombinasjon med legemidler.  ADHD disponerer for en rekke andre psykiske lidelser, og dette fagseminaret i kognitiv terapi for voksne med ADHD er tilpasset dette.  Det vil bli demonstrert hvordan metoden kan brukes både individuelt og i gruppe.

 

Torbjørn Tvedten er avtalespesialist i psykiatri i Helse Sørøst.  Han arbeider som kognitiv terapeut og veileder på Senter for terapi og veiledning i Skien.  Spesialinteresse er pasienter med uro som angst, rus, bipolare lidelser og ADHD.  Han har utredet voksne med ADHD i 20 år, og har lang erfaring med kognitiv terapi for ADHD både individuelt og i gruppe.  Tvedten har deltatt i flere nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter om ADHD, skrevet artikler og hatt posters på APA og ECNP.

Godkjenning

Psykologforeningen:  Godkjennes som 7 timers vedlikeholdsaktivitet.

Legeforeningen:
Psykiatri: Godkjennes med 7 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.
Rus- og avhengighetsmedisin: Godkjennes med 7 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.

Dato:
30. august 2018, 09:00 - 16:00
Sted:

Pilestredet 75c, inngang 30, 4. etasje

Deltakeravgift:
Kr. 1300 for medlemmer/Kr. 1700 for ikke-medlemmer.
Inkl. lunsj

Program

30. august 2018
08.30-09.00
Registrering
09.00-11.30
Psykologiske og biologiske mekanismer bak ADHD.
Utfordringer med å forstå og diagnostisere ADHD hos voksne.
Komorbiditet med bipolar lidelse/angst/depresjon/rusavhengighet/PF.
Muligheter og begrensninger med psykologisk og medikamentell behandling
Problemliste, behandlingsmål og behandlingsplan.
Kognitiv kasusformulering ved ADHD.
11.30-12.15
Lunsj
12.15-16.00
Manualer for kognitiv terapi ved ADHD.
Praktiske øvelser.
Om kognitiv gruppeterapi for ADHD.
Hvordan komme igang og lykkes med kognitiv terapi for ADHD.
Hvordan hjelpe hverandre og danne faglige nettverk.

Dra nytte av medlemskap hos oss

Kognitiv terapi har et mangfoldig og voksende fagmiljø, med Norsk Forening for Kognitiv Terapi som en naturlig møteplass. Her får du tilbud om konferanser og seminarer til medlemspris, og du får tilsendt fagtidsskrift, nyhetsbrev og filmer om terapi. Hold deg oppdatert på det som skjer på fagfeltet!

Hold deg oppdatert på siste nytt om våre utdanninger, fagseminarer og aktiviteter.

Kontakt oss for spørsmål og innspill
90 54 37 54

Tilbake til topp