Kognitiv terapi ved ADHD

Deltakerne på dette fagseminaret vil få oppdatert kunnskap om det nevrologiske grunnlaget for ADHD og bruke den for å forstå symptomene og problemene denne sykdommen gir på en rekke livsområder.

Deltakerne lærer å bruke manualbasert kognitiv terapi for voksne med ADHD som monoterapi og i kombinasjon med legemidler.  ADHD disponerer for en rekke andre psykiske lidelser, og dette fagseminaret i kognitiv terapi for voksne med ADHD er tilpasset dette.  Det vil bli demonstrert hvordan metoden kan brukes både individuelt og i gruppe.

 

Torbjørn Tvedten er avtalespesialist i psykiatri i Helse Sørøst.  Han arbeider som kognitiv terapeut og veileder på Senter for terapi og veiledning i Skien.  Spesialinteresse er pasienter med uro som angst, rus, bipolare lidelser og ADHD.  Han har utredet voksne med ADHD i 20 år, og har lang erfaring med kognitiv terapi for ADHD både individuelt og i gruppe.  Tvedten har deltatt i flere nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter om ADHD, skrevet artikler og hatt posters på APA og ECNP.

 

Program kommer.

 

Dato:
30. august 2018, 09:00 - 16:00
Sted:

Pilestredet 75c, inngang 30, 4. etasje

Deltakeravgift:
Kr. 1300 for medlemmer/Kr. 1700 for ikke-medlemmer.
Inkl. lunsj

Dra nytte av medlemskap hos oss

Kognitiv terapi har et mangfoldig og voksende fagmiljø, med Norsk Forening for Kognitiv Terapi som en naturlig møteplass. Her får du tilbud om konferanser og seminarer til medlemspris, og du får tilsendt fagtidsskrift, nyhetsbrev og filmer om terapi. Hold deg oppdatert på det som skjer på fagfeltet!

Hold deg oppdatert på siste nytt om våre utdanninger, fagseminarer og aktiviteter.

Kontakt oss for spørsmål og innspill
90 54 37 54

Tilbake til topp