Behandling av uvirkelighetsfølelse (depersonalisering og derealisasjon)

Gjennom deltakelse på dette kurset vil deltakerne være i stand til å gjenkjenne tilstander som depersonalisering og derealisasjon og behandle disse med kjente kognitive terapeutiske intervensjoner.

Depersonalisering og derealisasjon er tilstander der personen opplever en følelse av uvirkelighet eller distanse fra seg selv. Den ytre verden kan synes som uvirkelig og fremmed, men til forskjell fra en psykose vil personen ha innsikt i at dette er et subjektivt fenomen og ikke objektiv virkelighet.

Depersonalisering og derealisasjon er plager som ofte opptrer sekundært til andre psykiske lidelser, særlig angst og traumer. Ofte kan disse plagene være svært svekkende for livskvalitet og i mange tilfeller årsak til arbeidsuførhet.
Det er dessverre utbredt at pasienter med disse plagene ikke mottar adekvat behandling. Kognitiv terapi som med kjente intervensjoner fra behandling av panikkangst og sosial fobi har vist å gi god effekt i kombinasjon med teknikker fra metakognitiv terapi.

 

Lars Dehli er førstelektor i psykologi ved Høyskolen Kristiania og er klinisk psykolog med egen praksis. Han er videreutdannet i kognitiv terapi og holder jevnlig kurs i dette for helsepersonell. Han driver firmaet Memento Studier (www.mementostudier.no) som tilbyr slik videreutdanning.
Han har skrevet flere vitenskapelige artikler og ble i 2009 sammen med Torkil Berge tildelt Bjørn Christiansens Minnepris fra Norsk Psykologforening.
Han har med Torkil Berge og Elin Fjerstad skrevet boka
“Energityvene – hvordan håndtere utmattelse i sykdom og hverdag” på Aschehoug.
Sammen med to andre psykologer driver han firmaet UpPsych som utvikler digitale verktøy for psykologiske problemer.

Godkjenning

Psykologforeningen: godkjennes som 6 timers vedlikeholdsaktivitet.

 

Dato:
3. juni 2020, 09:00 - 16:00
Sted:

Pilestredet 75c, inngang 30, 4. etasje

Deltakeravgift:
Kr. 1400 for medlemmer/Kr. 1800 for ikke-medlemmer.
Inkl. lunsj

Program

3. juni 2020
09.00-09.15
Velkommen
09.15-12.00
Teoretisk gjennomgang, kartlegging og utredning
12.00-12.45
Lunsj
12.45-16.00
Kognitive intervensjoner og atferdsmessige intervensjoner

Dra nytte av medlemskap hos oss

Kognitiv terapi har et mangfoldig og voksende fagmiljø, med Norsk Forening for Kognitiv Terapi som en naturlig møteplass. Her får du tilbud om konferanser og seminarer til medlemspris, og du får tilsendt fagtidsskrift, nyhetsbrev og filmer om terapi. Hold deg oppdatert på det som skjer på fagfeltet!

Hold deg oppdatert på siste nytt om våre utdanninger, fagseminarer og aktiviteter.

Kontakt oss for spørsmål og innspill
90 54 37 54

Tilbake til topp