Fordypningskurs CBT ved PTSD/plagsomme minner

Gjennom deltakelse på dette fordypningskurset vil deltakerne være i stand til å gjenkjenne symptomer på posttraumatisk stresslidelse og lære grunnleggende prinsipper i kognitiv terapi ved PTSD.
Deltakerne vil også lære behandlingsprinsipper ved kompleks PTSD.


Psykologspesialist Håkon Stenmark

Kurset går over totalt 3 dager/samlinger:

1.samling: 25. mars 2020
2.samling: 26. mars 2020
3.samling: 19. mai 2020

(Deltakere som har trinn 1 og som skal eller har meldt seg på trinn 2 våren 2021 gjøres oppmerksom på at
dette kurset kommer som en del av utdanningen.)

Les mer om våre fordypningskurs her og her

Godkjenning

Psykologforeningen:  Godkjennes som 16 timers vedlikeholdsaktivitet.

Dato:
25. mars 2020 - 19. mai 2020
Sted:

Quality Hotel Augustin, Kongensgt. 26, Trondheim

Deltakeravgift:
Kr 4900,- inkl. lunsj
Program:

Krav til deltakelse
For å få plass på fordypningskurset, må du ha gjennomført en av våre utdanninger.

Program

Dag 1 - 25. mars 2020
09:00
Velkommen
09:10-12:00
Kjennetegn ved posttraumatisk stresslidelse og relaterte diagnoser. Forståelse av posttraumatiske reaksjoner.
12:00-13:00
Lunsj
13:00-16:00
Utredning av traumetilstander, kjennskap til aktuelle utredningsskjema.
Dag 2 - 26. mars 2020
09:00-12:00
Prinsipper i kognitiv terapi ved posttraumatisk stresslidelse, CT – PTSD.
12:00-13:00
Lunsj
12:30-16:00
Dysfunksjonelle mestringsstrategier og tenkemåter etter traumehendelser.
Dag 3 - 19. mai 2020
09:00-12:00
Kompleks PTSD – behandlingsprinsipper.
12:00-13:00
Lunsj
13:00-16:00
Forts.

Foredragsholdere

Håkon Stenmark Håkon Stenmark er psykologspesialist, utdannet i 1990 og er godkjent veileder i kognitiv terapi av Norsk Forening for Kognitiv Terapi. Han jobber nå ved Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, Midt-Norge og ved Senter for Krisepsykologi Trondheim. Håkon Stenmark er også medlem av katastrofe-psykiatrisk team og utenlandsteamet ved St. Olavs Hospital. Han er traumespesialist i bidstandsorganisasjonen Victims Voice, og har deltatt i behandlingsprosjekter i land som Irak, Rwanda, Sri Lanka, Tyrkia, Uganda og Kongo. Håkon Stenmark har gjennom mange år brukt kognitiv terapi i arbeid med ulike traumatiserte grupper. Han har erfaring fra oppfølging etter ulykker og voldshendelser i Midt-Norge regionen, men også fra bistand etter større katastrofehendelser i inn og utland.Håkon Stenmark har bred erfaring fra undervisning om kognitiv terapi ved PTSD og tok i 2014 doktorgrad om behandling av flyktninger og asylsøkere med PTSD. Han har vært benyttet som foreleser både på nasjonale og internasjonale konferanser, samt skrevet fagartikler og bokkapitler om traumebehandling. Håkon Stenmark har også skrevet bokkapitlet om kognitiv terapi ved PTSD i «Håndbok om kognitiv terapi», Gyldendal forlag (Berge & Repål, 2008, 2017).

Dra nytte av medlemskap hos oss

Kognitiv terapi har et mangfoldig og voksende fagmiljø, med Norsk Forening for Kognitiv Terapi som en naturlig møteplass. Her får du tilbud om konferanser og seminarer til medlemspris, og du får tilsendt fagtidsskrift, nyhetsbrev og filmer om terapi. Hold deg oppdatert på det som skjer på fagfeltet!

Hold deg oppdatert på siste nytt om våre utdanninger, fagseminarer og aktiviteter.

Kontakt oss for spørsmål og innspill
90 54 37 54

Tilbake til topp