Fordypningskurs CBT ved PTSD/plagsomme minner

Gjennom deltakelse på dette fordypningskurset vil deltakerne være i stand til å gjenkjenne symptomer på posttraumatisk stresslidelse og lære grunnleggende prinsipper i kognitiv terapi ved PTSD.

 

Jon Fauskanger BjåstadPsykologspesialist Jon F Bjåstad

Kurset går over totalt 3 dager/samlinger:

  1. samling: 5. oktober 2020
  2. samling: 6. oktober 2020
  3. samling: 23. november 2020

(Deltakere som har trinn 1 og som skal eller har meldt seg på trinn 2 våren 2021 gjøres oppmerksom på at
dette kurset kommer som en del av utdanningen.)

Les mer om våre fordypningskurs her og her

Godkjenning

Psykologforeningen:  godkjennes som 16 timers vedlikeholdsaktivitet.

Legeforeningen:
Allmennmedisin: godkjennes med 16 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i psykiatri til videre- og etterutdanningen.
Barne- og ungdomspsykiatri: godkjennes med 16 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.
Psykiatri: godkjennes med 16 timer for spesialistenes etterutdanning.
Rus- og avhengighetsmedisin: godkjennes med 16 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.

Sykepleierforbundet: godkjent som meritterende med totalt 16 timer (klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie).

 

 

 

Dato:
5. oktober 2020 - 23. november 2020
Sted:

Stavanger

Deltakeravgift:
Medlem NFKT/ikke medlem: kr 4500,- / kr 4900,- (inkl.lunsj)
Program:

Krav til deltakelse
For å få plass på fordypningskurset, må du ha gjennomført en av våre utdanninger.

Program

Dag 1 - 5. okt 2020
09:00-09:10
Velkommen
09:10-12:00
Kjennetegn ved posttraumatisk stresslidelse og relaterte diagnoser. Forståelse av posttraumatiske reaksjoner.
12:00-13:00
Lunsj
13:00-16:00
Utredning av traumetilstander, kjennskap til aktuelle utredningsskjema.
Dag 2 - 6. okt 2019
09:00-12:00
Prinsipper i kognitiv terapi ved posttraumatisk stresslidelse, CT – PTSD.
12:00-13:00
Lunsj
12:30-16:00
Prinsipper i kognitiv terapi ved posttraumatisk stresslidelse, CT-PTSD
Dag 3 - 23. nov 2020
09:00-16:00
Arbeid med skam, skyld og komplekse tilstandsbilder
12:00-13:00
Lunsj
13:00-16:00
Forts.

Foredragsholdere

Jon Fauskanger Bjåstad
Jon Fauskanger Bjåstad Psykologspesialist og har doktorgrad i klinisk psykologi. Han arbeider ved Barne og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) i Helse Stavanger og ved Institutt for militærpsykiatri og stressmestring (IMPS) i Forsvaret. Han er godkjent veileder i kognitiv terapi av Norsk Forening for Kognitiv Terapi (NFKT). Som del av sin kliniske doktorgrad i Australia har Bjåstad jobbet sammen med Professor Tony Attwood som er en internasjonalt anerkjent ekspert på Asperger syndrom og autismespektertilstander.

Dra nytte av medlemskap hos oss

Kognitiv terapi har et mangfoldig og voksende fagmiljø, med Norsk Forening for Kognitiv Terapi som en naturlig møteplass. Her får du tilbud om konferanser og seminarer til medlemspris, og du får tilsendt fagtidsskrift, nyhetsbrev og filmer om terapi. Hold deg oppdatert på det som skjer på fagfeltet!

Hold deg oppdatert på siste nytt om våre utdanninger, fagseminarer og aktiviteter.

Kontakt oss for spørsmål og innspill
90 54 37 54

Tilbake til topp