Kognitiv terapi ved sinnemestring

Gjennom deltakelse på dette fordypningskurset vil deltakerne være i stand til å avdekke, motivere og behandle foreldre som skremmer barna i hverdagen.  Deltakerne vil gjennom praktiske øvelser og ferdighetstrening lære å bruke grunnleggende kognitiv terapi i behandlingen av sinne og vold.

Steinar Sunde

Psykologspesialist og veileder i kognitiv terapi Steinar Sunde

Fordypningskurset går over 3 dager/samlinger:

  • 1. samling: 17. september
  • 2. samling: 18. september
  • 3. samling: 5. november

Les mer om våre fordypningskurs her og her.

Godkjenning

Psykologforeningen:  godkjennes som 16 timers vedlikeholdsaktivitet.

Legeforeningen:
Allmennmedisin - godkjennes med 20 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i kognitiv terapi til videre- og etterutdanningen.
Psykiatri - godkjennes med 20 timer for spesialistenes etterutdanning.
Barne- og ungdomspsykiatri - godkjennes med 20 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.
Rus- og avhengighetsmedisin - godkjennes med 20 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.

Sykepleierforbundet:
godkjent som meritterende med totalt 16 timer.
Dette kan brukes iht kurstimekravet i NSFs godkjenningsordning klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie.

 

Dato:
17. september 2018 - 5. november 2018
Sted:

NFKTs kurslokale i Pilestredet 75c (Inngang 30, 4. etasje)

Deltakeravgift:
4000,-

Program

Dag 1 - 17. september 2018
09:00-10:00
Omfang og skadevirkninger av vold. Sentrale begreper innen kognitiv terapi
10:00-10:15
Pause
10:15-11.00
Avdekking av sinne og vold i 1 samtale (klipp fra filmsnutter i E-bok som kan lastes ned gratis fra littsint.no)
11:00-11:30
Øvelse: Øve på kognitive samtaler som avdekker sinne og vold
11:30-12:30
Lunsj
12:30-13:15
Hvordan motivere volds-utøvere til å ta ansvar for volden og jobbe med egen voldsutøvelse?
13:15-13:30
Pause
13:30-14:30
Terapeutisk arbeid med vold (filmklipp fra filmsnutt i E-bok). Øvelse på kognitive endringssamtaler.
14:30-14:45
Pause
14:45-15:30
Foreleser rollespiller med deltakere ut fra kliniske case som deltakerne jobber med i sin terapeutiske hverdag
15:30
Avslutning/oppsummering av dagen
Dag 2 - 18. september 2018
09:00-09:45
Klientenes egne traumer fra barndom, og påvirkning det kan ha på endringsarbeid på sinne/volds problemer. Clark og Ehlers KAT PTSD modell.
09:45-10:00
Pause
10:00-10:45
Hvordan motivere og engasjere til endringsarbeid?
10:45-11:00
Pause
11:00-11:30
Påfølgende timer: Hvordan arbeide med foreldrenes egne traumer samtidig som det er fokus på mestring av sinne? (klipp fra DVD som ligger på kognitiv.no )
11:30-12.30
Lunsj
12:30-13:30
Øvelse: Øve på kognitiv samtale struktur i påfølgende timer
13:30-14:30
Foreleser rollespiller med deltakerne ut fra klinisk case som deltakerne jobber med i sin terapeutiske hverdag
14:30-14:45
Pause
14:45-15:30
Plenumsdiskusjon: hvordan komme igang med avdekking, motivering og behandling av sinne og vold i egen jobbhverdag? Klinisk nytte av kurset i egen jobbhverdag
15:30-16:00
Oppsummering og evaluering av dagen
16:00
Slutt
Dag 3 - 5. november 2018
09:00-10:00
Tilbakemeldinger fra deltakerne om hva som har vært greit/vært utfordrende i det kliniske arbeidet siden forrige samling. Repetisjon av kognitiv teori knyttet til opplevde utfordringer
10:00-10:15
Pause
10:15-11:30
Veksling mellom repetisjon av aktuell kognitiv teori og rollespill deltakerne i mellom
11:30-12:30
Lunsj
12:30-13:30
Hvordan motivere og engasjere klienter til endringsarbeid? Hvordan PTSD relaterte plager kan påvirke klienters motivasjon til å øve mellom timene. Arbeide med PTSD hos klienter samtidig med sinne/volds terapi
13:30-13:45
Pause
13:45-15:00
Foreleser rollespiller med deltakerne i deres pågående terapier
15:00-15:15
Pause
15:15-15:45
Plenumsdiskusjon: hvordan fortsette med avdekking, motivering og behandling av sinne og vold i egen jobbhverdag?
15:45-16:00
Oppsummering og evaluering av dagen.
16:00
Slutt

Foredragsholdere

Steinar Sunde
Steinar Sunde Steinar Sunde 49 år, psykologspesialist og veileder i kognitiv terapi. Sunde har hatt hovedansvar for arbeid med vold og sinnemestring ved familievern-kontoret i Molde siden 2004.  Han har vært særlig opptatt av hvordan avdekke vold og motivere foreldre til å jobbe med vold og uforutsigbart sinne overfor barn.  Sunde har opprettet hjemmesiden littsint.no.  E-boken "foreldreveileder i sinnemestring" har blitt Norges bidrag til EUs foreldre-veiledningsprogram, og en littsint App som kan lastes ned gratis fra littsint.no, App Store eller Google Play.  Sunde har laget 2 undervisningsfilmer som demonstrerer kognitiv terapi i arbeid med vold.  Filmene kan lastes ned fra kognitiv.no.  Littsint materiellet er oversatt til engelsk, spansk og polsk og hadde ca 14000 nedlastninger i 2017.

Dra nytte av medlemskap hos oss

Kognitiv terapi har et mangfoldig og voksende fagmiljø, med Norsk Forening for Kognitiv Terapi som en naturlig møteplass. Her får du tilbud om konferanser og seminarer til medlemspris, og du får tilsendt fagtidsskrift, nyhetsbrev og filmer om terapi. Hold deg oppdatert på det som skjer på fagfeltet!

Hold deg oppdatert på siste nytt om våre utdanninger, fagseminarer og aktiviteter.

Kontakt oss for spørsmål og innspill
90 54 37 54

Tilbake til topp