Kognitiv terapi ved spiseforstyrrelser

Kognitiv terapi er en anbefalt behandlingsform ved behandling av spiseforstyrrelser i nasjonale og internasjonale behandlingsretningslinjer. Internasjonalt er det den dominerende behandlingsformen.

Tilgjengeligheten for slik behandling er liten i Norge og det er derfor stort behov for at flere skolerer seg i metoden. Den egner seg for behandling av alle typer spiseforstyrrelser og ulike alvorlighetsgrader. Lettere former for spiseforstyrrelser kan hjelpes ved veiledet selvhjelp basert på kognitiv terapi, mens de mer moderat/alvorlige har behov for regelmessige samtaler over ett visst tidsrom.

Kurset er en innføring i metoden og vil henvende seg til alle som arbeider med spiseforstyrrelser enten i 1. eller 2. linjetjenesten. Kurset vil inneholde noe teori, men vil først og fremst være praksisnært.

 

Kursholder Terje Fladvad, spesialist i psykiatri som har lang erfaring med behandling av spiseforstyrrelser i avtalepraksis, ved Regional avdeling for spiseforstyrrelser og ved Olympiatoppen.

 

Godkjenning

Psykologforeningen:  Godkjennes som 14 timers vedlikeholdsaktivitet.

Sykepleierforbundet:  Godkjent som meritterende med totalt 14 timer.  Dette kan brukes iht kurstimekravet i NSFs godkjenningsordning klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie.

 

 

Dato:
22. august 2019, 09:00 - 23. august 2019, 16:00
Sted:

NFKTs kurslokale i Pilestredet 75c, inngang 30 (i bakgården), 4. etasje.

Deltakeravgift:
Kr. 2800 for medlemmer/Kr. 3600 for ikke-medlemmer.
Inkl. lunsj.
Påmeldingsfrist:
22. juli 2019

Program

Torsdag 22. august 2019
08:30-09:00
Registrering
09:00-11:30
- Innledning.
- Karakteristika og forståelse av spiseforstyrrelser ut fra en kognitiv modell,
terapeutisk holdning og oversikt over behandlingsmodellen.
- Grunnleggende kunnskap om somatikk og ernæring relatert til spiseforstyrrelser og typiske utfordringer i arbeidet med pasienter med spiseforstyrrelser.
11:30-12:15
LUNSJ
12:15-16:00
Gjennomgang av behandlingsmodellen trinn for trinn, supplert med kliniske eksempler og praktiske øvelser.
Fredag 23. august 2019
09:00-11:30
Gjennomgang av behandlingsmodellen trinn for trinn supplert med kliniske eksempler og praktiske øvelser.
11:30-12:15
LUNSJ
12:15-15:30
Gjennomgang av behandlingsmodellen trinn for trinn supplert med kliniske eksempler og praktiske øvelser.
15:30-16:00
Oppsummering og veien videre for å ta metoden i bruk

Foredragsholdere

Terje Fladvad Terje Fladvad er spesialist i psykiatri og har lang erfaring med behandling av spiseforstyrrelser i avtalepraksis, ved Regional avdeling for spiseforstyrrelser, OUS og ved Olympiatoppen.

Dra nytte av medlemskap hos oss

Kognitiv terapi har et mangfoldig og voksende fagmiljø, med Norsk Forening for Kognitiv Terapi som en naturlig møteplass. Her får du tilbud om konferanser og seminarer til medlemspris, og du får tilsendt fagtidsskrift, nyhetsbrev og filmer om terapi. Hold deg oppdatert på det som skjer på fagfeltet!

Hold deg oppdatert på siste nytt om våre utdanninger, fagseminarer og aktiviteter.

Kontakt oss for spørsmål og innspill
90 54 37 54

Tilbake til topp