Kurs i kognitiv terapi for posttraumatisk stresslidelse: “CT-PTSD”

Metoden CT-PTSD er utviklet av Anke Ehlers, David Clark og medarbeidere, og fremheves i nasjonale retningslinjer. Metoden anbefales av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress etablert som en sentral del av behandlingstilbudet i psykisk helsevern.

Målgruppe: Helsepersonell som gir behandling til mennesker med posttraumatisk stresslidelse

 

På seminaret lærer du om CT-PTSD som behandlingsmetode. Sentrale teknikker og behandlingsprinsipper dekkes gjennom forelesning, videopresentasjoner og konkret trening på ferdigheter i metoden. Du lærer om problemformulering, arbeid med traumeminner, triggere og nyttige mestringsteknikker som pasienten kan benytte seg av når traumeminner aktiveres. Eksponering ved bruk av åstedsbesøk og Google Street View demonstreres, likeså arbeid med omskriving av gjentagende mareritt og påtrengende forestillingsbilder. Gjennom hele seminaret drøftes vansker og barrierer i behandling av posttraumatisk stresslidelse, og tilrettelegging for pasienter med multiple traumer og komorbide psykiske vansker.

Seminaret innledes ved erfaringsformidler Nille Lauvås.

Program:
Dag 1 – kl. 9.00-16.00
Dag 2 – kl. 9.00-16.00
Dag 3 – kl. 9.00-15.30

2-retters lunsj til deltakerne kl. 12.00-12.45

 

Godkjenning

Kurset søkes godkjent hos legeforeningen, psykologforeningen og sykepleierforbundet.

Dato:
29. november 2023, 09:00 - 1. desember 2023, 15:30
Sted:

Christiania Qvartalet Møtesenter, Kvadraturen i Oslo (Grev Wedels plass 7)

Deltakeravgift:
5000,- inkl. lunsj
Påmeldingsfrist:
29. oktober 2023

Foredragsholdere

Berge, Torkil Torkil Berge er psykolog ved Diakonhjemmet Sykehus.  Han har skrevet selvhjelpsbøker og fagbøker om mestring av angst og depresjon, om forholdet mellom arbeid og psykisk helse og om helsepsykologiske tiltak ved somatisk sykdom. Han har ansvar for opplæringsprogrammet som Norsk forening for kognitiv terapi driver for terapeuter i det kommunale lavterskeltilbudet Rask psykisk helsehjelp
Bjåstad, Jon Fauskanger Jon Fauskanger Bjåstad er psykologspesialist og har doktorgrad i klinisk psykologi. Han arbeider som forskningssjef for Klinikker for psykisk helsevern i Helse Stavanger og ved Institutt for militærpsykiatri og stressmestring (IMPS) i Forsvaret. Han er godkjent veileder i kognitiv terapi av Norsk Forening for Kognitiv Terapi (NFKT). Bjåstad er nestleder i NFKT og har ansvar for CT-PTSD i implementeringsprosjektet som NKVTS leder på kunnskapsbasert traumebehandlingstilbud til voksne.

Dra nytte av medlemskap hos oss

Kognitiv terapi har et mangfoldig og voksende fagmiljø, med Norsk Forening for Kognitiv Terapi som en naturlig møteplass. Her får du tilbud om konferanser og seminarer til medlemspris, og du får tilsendt fagtidsskrift, nyhetsbrev og filmer om terapi. Hold deg oppdatert på det som skjer på fagfeltet!

Hold deg oppdatert på siste nytt om våre utdanninger, fagseminarer og aktiviteter.

Kontakt oss for spørsmål og innspill
90 54 37 54

Tilbake til topp