Mct ved grubling og bekymring. En innføring i metakognitiv terapi.

Metakognitiv terapi er en relativt ny terapiform som foreløpig har svært lovende resultater ved behandling av en rekke psykiske lidelser. I motsetning til andre terapiformer, som for eksempel kognitiv atferdsterapi, fokuserer ikke metakognitiv terapi på innhold i kognisjoner, men på pasientens tankestil. Fokuset rettes mot grubling og bekymring, trusselmonitorering og uhensiktsmessige mestringsstrategier.

I metakognitiv terapi omtales dette mønsteret som kognitiv oppmerksomhetssyndrom (KOS). Metakognitiv terapi tar sikte på å utfordre de ulike metaantagelsene som opprettholder det negative mønsteret og deretter etablere nye mestringsstrategier når negative tanker og følelser dukker opp.

Ved å delta på dette kurset vil du:

1. Få en grunnleggende forståelse av metakognitiv terapi
2. Lære å sette opp en metakognitiv kasusformulering
3. Lære teknikker for å arbeide med grubling og bekymring i terapi

Forelesningen vil bestå av undervisning, demonstrasjon av sentrale elementer i metakognitiv terapi samt praktiske øvelser for å arbeide med grubling og bekymring i terapi.

 

Sverre Urnes Johnson

Sverre Urnes Johnson er utdannet psykolog og har en doktorgrad i klinisk psykologi.  Han er leder i Norsk Forening for Metakognitiv Terapi og er for tiden også ansatt som forsker og psykolog ved Modum Bad.  Johnson har forsket på effekten av henholdsvis metakognitiv terapi og kognitiv atferdsterapi ved behandling av sammensatte angstlidelser.  Han har gjennomført en tre-årig utdannelse i metakognitiv terapi i Manchester, er veileder i kognitiv terapi og har bred erfaring med behandling av angstlidelser.

Godkjenning

Norsk Psykologforening
Godkjennes som 7 timers vedlikeholdsaktivitet.

Den norske legeforening
Allmennmedisin:  godkjent med 7 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen.
Psykiatri:  godkjent med 7 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.
Rus- og avhengighetsmedisin:  godkjent med 7 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.

 

Dato:
5. oktober 2018, 09:00 - 16:00
Sted:

Pilestredet 75c, inngang 30, 4. etasje

Deltakeravgift:
Kr. 1300 for medlemmer/Kr. 1700 for ikke-medlemmer.
Inkl. lunsj.

Program

Program
08.45-09.00
Registrering
09.00-10.30
Metakognitiv terapi (MKT) og teoretisk bakgrunn
10.30-10.45
Pause
10.45-12.00
MKT Kasusformulering med fokus på grubling og bekymring
12.00-13.00
Lunsj
13.00-14.45.
Rollespill kasusformulering
14.45-15.00
Pause
15.00-16.00
Rollespill og spesifikke utfordringer ved grubling og bekymring

Dra nytte av medlemskap hos oss

Kognitiv terapi har et mangfoldig og voksende fagmiljø, med Norsk Forening for Kognitiv Terapi som en naturlig møteplass. Her får du tilbud om konferanser og seminarer til medlemspris, og du får tilsendt fagtidsskrift, nyhetsbrev og filmer om terapi. Hold deg oppdatert på det som skjer på fagfeltet!

Hold deg oppdatert på siste nytt om våre utdanninger, fagseminarer og aktiviteter.

Kontakt oss for spørsmål og innspill
90 54 37 54

Tilbake til topp