MCT ved grubling og bekymring. En innføring i metakognitiv terapi.

Metakognitiv terapi er en terapiform som har svært lovende resultater ved behandling av en rekke psykiske lidelser. I motsetning til andre terapiformer, som for eksempel kognitiv atferdsterapi, fokuserer ikke metakognitiv terapi på innhold i kognisjoner, men på pasientens tankestil. Fokuset rettes mot grubling og bekymring, trusselmonitorering og uhensiktsmessige mestringsstrategier.

I metakognitiv terapi omtales dette mønsteret som kognitiv oppmerksomhetssyndrom (KOS). Metakognitiv terapi tar sikte på å utfordre de ulike metaantagelsene som opprettholder det negative mønsteret og deretter etablere nye mestringsstrategier når negative tanker og følelser dukker opp.

Ved å delta på dette kurset vil du:

    1. Få en innføring i  metakognitiv terapi
    2. Lære å sette opp en metakognitiv kasusformulering
    3. Lære teknikker for å arbeide med grubling og bekymring i terapi

Forelesningen vil bestå av undervisning, demonstrasjon av sentrale elementer i metakognitiv terapi samt praktiske øvelser.

Godkjenning

Kurset er søkt godkjent hos legeforeningen, psykologforeningen, sykepleierforbundet og ergoterapeutforbundet.

Legeforeningen:
Allmennmedisin: 7 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen (forlengelse av retten til tilleggstakst).
Psykiatri: 7 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.
Rus- og avhengighetsmedisin: 7 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.

Ergoterapeutforbundet:
Ergoterapeuter som deltar på kurset kan benytte kurset i sin spesialistsøknad – og spesielt med tanke på fornyet godkjenning. De begrunner da selv relevansen for ergoterapi og spesialistområde og dokumenterer med kursbevis, og/eller program og deltakerliste.

Psykologforeningen:
Godkjennes som 7 timer vedlikeholdskurs for psykologspesialister.

Norsk Sykepleierforbund: 
Godkjennes som meritterende med totalt 7 timer, i henhold til kurstimekravet i NSFs godkjenningsordning klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie.

Dato:
23. januar 2023, 09:00 - 16:00
Sted:

NFKTs kurslokale i Torggata 10, Oslo.  6. etasje.

Deltakeravgift:
Kr. 1500 for medlemmer/Kr. 1900 for ikke-medlemmer.
Inkl. lunsj.
KURSET ER FULLTEGNET.

Kurset er fulltegnet.

Program

Program
08.45-09.00
Registrering
09.00-10.30
Metakognitiv terapi (MKT) og teoretisk bakgrunn
Sverre Urnes Johnson
10.30-10.45
Pause
10.45-12.00
MKT Kasusformulering med fokus på grubling og bekymring
Sverre Urnes Johnson
12.00-13.00
Lunsj
13.00-14.45.
Rollespill kasusformulering
Sverre Urnes Johnson
14.45-15.00
Pause
15.00-16.00
Rollespill og spesifikke utfordringer ved grubling og bekymring
Sverre Urnes Johnson

Foredragsholdere

Sverre Urnes Johnson Sverre Urnes Johnson er førsteamanuensis i klinisk psykologi (UiO), psykologspesialist og seniorforsker ved Modum Bad og leder av forskningsgruppen COPE.  Han er også leder i Norsk Forening for Metakognitiv Terapi og har bred erfaring og kunnskap om behandling av ulike psykiske lidelser.

Dra nytte av medlemskap hos oss

Kognitiv terapi har et mangfoldig og voksende fagmiljø, med Norsk Forening for Kognitiv Terapi som en naturlig møteplass. Her får du tilbud om konferanser og seminarer til medlemspris, og du får tilsendt fagtidsskrift, nyhetsbrev og filmer om terapi. Hold deg oppdatert på det som skjer på fagfeltet!

Hold deg oppdatert på siste nytt om våre utdanninger, fagseminarer og aktiviteter.

Kontakt oss for spørsmål og innspill
90 54 37 54

Tilbake til topp