Kognitiv terapi ved spiseforstyrrelser

Kognitiv atferdsterapi er en ledende og godt dokumentert behandlingsform for spiseforstyrrelser.  Behandlingen bygger på en transdiagnostisk teoretisk modell og egner seg for behandling av alle typer spiseforstyrrelser.

Pasienter med spiseforstyrrelser tilbys sjeldent denne type evidensbasert behandling da det er mangel på kvalifisert helsepersonell og behovet for en slik utdanning er derfor stort.

Kurset vil gi en teoretisk og praktisk innføring i metoden og egner seg enten man er fersk eller noe mer viderekommen i å anvende metoden.  Seminaret vil bestå av både undervisning, demonstrasjon av sentrale elementer i behandlingen og praktiske øvelser.  Behandlingen vil bli belyst med rikelig av kasuistikker og det oppfordres til at deltakerne selv har med kasuistikker for drøfting.

 

 

Psykiater Terje Fladvad

 

Kurset går over totalt 3 dager/samlinger:

  1. 1.samling: 31. januar 2019
  2. 2.samling: 1. februar 2019
  3. 3.samling: 20. mars 2019

Les mer om våre fordypningskurs her og her

Dato:
31. januar 2019 - 20. mars 2019
Sted:

Gjestehuset Lovisenberg, Lovisenberggata 15A, Oslo

Deltakeravgift:
4000,-
Program:

Krav til deltakelse
For å få plass på  fordypningskurset, må du ha gjennomført en av våre utdanninger.

Påmeldingsfrist:
31. desember 2018

Program

Dag 1 - 31. januar 2019
08:30-09:00
Registrering
09:00-11:30
Innledning.
Karakteristika og forståelse av spiseforstyrrelser ut fra en kognitiv modell,
terapeutisk holdning og oversikt over behandlingsmodellen.
Grunnleggende kunnskap om somatikk og ernæring relatert til spiseforstyrrelser og typiske utfordringer i arbeidet med pasienter med spiseforstyrrelser.
Terje Fladvad
11:30-12:15
LUNSJ
12:15-16:00
Gjennomgang av behandlingsmodellen trinn for trinn, supplert med kliniske eksempler og fortløpende praktiske øvelser.
Terje Fladvad
Dag 2 - 1. februar 2019
09:00-11:30
Gjennomgang av behandlingsmodellen trinn for trinn supplert med kliniske eksempler og fortløpende praktiske øvelser.
Terje Fladvad
11:30-12:15
LUNSJ
12:15-16:00
Gjennomgang av behandlingsmodellen trinn for trinn supplert med kliniske eksempler og fortløpende praktiske øvelser.
Terje Fladvad
Dag 3 - 20. mars 2019
Det fortsettes med praktiske øvelser, i tillegg legges det opp til innlegg fra bruker. Dagen tilpasses deltakernes egenerfaringer og behov for veiledning som gjøres i plenum og/eller i smågrupper. I den grad tiden tillater det vil det undervises i forståelse og håndtering av de mer komplekse pasientene med spiseforstyrrelser.
Terje Fladvad
09:00-11:30
Undervisning, erfaringsutveksling og refleksjon over egen praksis, veiledning og øvelser
Terje Fladvad
11:30-12:15
LUNSJ
12:15-16:00
Undervisning, erfaringsutveksling og refleksjon over egen praksis, veiledning og øvelser.
Oppsummering.
Hvordan utvikle seg videre som behandler i kognitiv terapi av spiseforstyrrelser.
Terje Fladvad

Foredragsholdere

Terje Fladvad Terje Fladvad er spesialist i psykiatri og har lang erfaring med behandling av spiseforstyrrelser i avtalepraksis, ved Regional avdeling for spiseforstyrrelser, OUS og ved Olympiatoppen.

Dra nytte av medlemskap hos oss

Kognitiv terapi har et mangfoldig og voksende fagmiljø, med Norsk Forening for Kognitiv Terapi som en naturlig møteplass. Her får du tilbud om konferanser og seminarer til medlemspris, og du får tilsendt fagtidsskrift, nyhetsbrev og filmer om terapi. Hold deg oppdatert på det som skjer på fagfeltet!

Hold deg oppdatert på siste nytt om våre utdanninger, fagseminarer og aktiviteter.

Kontakt oss for spørsmål og innspill
90 54 37 54

Tilbake til topp