Veilederkonferansen 2019

Årets veilederkonferanse vil bli avholdt 30. oktober 2019
på Scandic Oslo Airport på Gardermoen


Veilederkonferansen presenterer i år en heldags-workshop med professor Cory Newman fra Center for Cognitive Therapy, University of Pennsylvania:

 

The core essentials of CBT supervision:
Training clinicians to excel in CBT conceptualization, interventions, and therapeutic relationship skills

Abstract: 
Drawing on recent findings from evidence-based programs of CBT supervision, this presentation will highlight the essential contents and processes of CBT supervision. The following major areas of interest will be described:

  1.  The supervisory relationship,
  2.  The chief responsibilities and teaching methods of a CBT supervisor,
  3.  Promoting ethical behavior and cross-cultural sensitivity in supervisees,
  4.  Facilitating supervisee competency across different levels of supervisee development,
  5.  Managing important administrative tasks, and
  6.  Providing feedback and formal evaluations in a timely, constructive manner.

Multi-modal aspects of the methods of supervision will be highlighted, including the use of readings, audio-visual recordings, role-modeling, and role-playing. This workshop is designed for early career professionals who anticipate or have recently commenced providing CBT supervision to trainees, as well as more experienced CBT supervisors looking for a refresher course. A demonstration video will be utilized, as well as participant role-playing if time permits.

Course Objectives
Participants will learn:
1. To enact the multiple responsibilities of a clinical supervisor, and to impart multiple skills that the clinical trainee must learn.
2. To model professionalism, ethical behavior, cross-cultural sensitivity, and relational skills to trainees.
3. To teach trainees to conceptualize cases and use the techniques of CBT competently.
4. To evaluate, and give feedback to trainees.

 

 

Programkomitè: Annelise Fredriksen, Marit Grande og Sten-Rune Roland

Godkjenning

Psykologforeningen: godkjennes som 6 timers vedlikeholds-
aktivitet.

Legeforeningen: 
Allmennmedisin - godkjennes med 6 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen
Psykiatri /Barne- og ungdomspsykiatri/Rus- og avhengighetsmedisin - godkjennes med 6 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning

Sykepleierforbundet: godkjent som meritterende med totalt 6 timer.
Dette kan brukes iht kurstimekravet i NSFs godkjenningsordning klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie.

Dato:
30. oktober 2019, 10:00 - 30. oktober 2019, 17:00
Sted:

Scandic Oslo Airport, Ravinevn. 15, Gardermoen

 

Deltakeravgift:
Kr. 1000,- i egenandel.
NFKT dekker reiseutgifter, konferanse, middag og overnatting onsdag.
Reiseutgifter dekkes etter kvittering (off.transportmiddel).
Km.godtgjørelse og diett dekkes ikke.
Påmeldingsfrist:
15. september 2019

Program

Onsdag 30. oktober 2019
10:00-10:15
Velkommen
10:15-10:30
Nytt fra NFKT
10:30-13:00
Workshop
Cory Newman
13:00-14:00
LUNSJ
14:00-17:00
Workshop forts.
Cory Newman
19:00
Middag
Det tas forbehold om endringer i programmet.

Foredragsholdere

Cory Newman Cory F. Newman, Ph.D. is Director of the Center for Cognitive Therapy, Professor of Psychology, in Psychiatry at the University of Pennsylvania Perelman School of Medicine (in Philadelphia, Pennsylvania, USA), and Adjunct Faculty at the Beck Institute for Cognitive Behavior Therapy. Dr. Newman did his postdoctoral training under the mentorship of Dr. Aaron T. Beck, and he is a Founding Fellow of the Academy of Cognitive Therapy. Dr. Newman has maintained a full clinical caseload and has extensive experience as a CBT supervisor, having supervised over 350 professionals-in-training, both at the University of Pennsylvania, and through the Beck Institute’s international training programs. Dr. Newman has served as a protocol CBT therapist and supervisor in psychotherapy outcome studies on the treatment of borderline personality disorder, avoidant and obsessive-compulsive personality disorders, major depression, substance misuse, panic disorder, generalized anxiety disorder, and other clinical problems. Dr. Newman is an international lecturer, having presented approximately 250 cognitive-behavioral therapy workshops and seminars at home in the U.S., as well as in twenty-two other countries. Dr. Newman is author of over 100 articles and chapters on cognitive-behavioral therapy for a wide range of disorders, and has authored or co-authored six books, including Cognitive Therapy of Borderline Personality Disorder; Bipolar Disorder: A Cognitive Therapy Approach; Core Competencies in Cognitive-Behavioral Therapy: Becoming an Effective and Competent Cognitive-Behavioral Therapist; and Supervision Essentials for Cognitive-Behavioral Therapy.

Dra nytte av medlemskap hos oss

Kognitiv terapi har et mangfoldig og voksende fagmiljø, med Norsk Forening for Kognitiv Terapi som en naturlig møteplass. Her får du tilbud om konferanser og seminarer til medlemspris, og du får tilsendt fagtidsskrift, nyhetsbrev og filmer om terapi. Hold deg oppdatert på det som skjer på fagfeltet!

Hold deg oppdatert på siste nytt om våre utdanninger, fagseminarer og aktiviteter.

Kontakt oss for spørsmål og innspill
90 54 37 54

Tilbake til topp