Norsk Forum for Skjematerapi

Norsk forum for skjematerapi er en tverrfaglig interesseorganisasjon for terapeuter som ønsker å utvikle og fremme skjematerapi i Norge

Hva er skjematerapi?

Skjematerapi er en integrativ psykoterapimodell som kombinerer kognitiv atferdsterapi med elementer fra tilknytningsteori, psykodynamisk terapi, gestaltterapi og emosjonsfokusert terapi. Jeffrey Young utviklet skjematerapi på 80-tallet da han erfarte at pasienter med personlighetsforstyrrelser i for liten grad hadde utbytte av standard kognitiv atferdsterapi.

Terapiformen er spesielt godt egnet for behandling av langvarige, personlighetsrelaterte problemer som har sine røtter i tidlige relasjoner fra barndom og oppvekst. Den terapeutiske relasjonen spiller en vesentlig rolle i terapiformen, der terapeuten gjennom såkalt avgrenset nyomsorg forsøker å imøtekomme grunnleggende behov som ikke ble ivaretatt i oppveksten.

Kjernebegreper i skjematerapi

Fire grunnleggende begreper i skjematerapi er:

  • Tidlig, uhensiktsmessig skjema
  • Skjemadomener
  • Uhensiktsmessige mestringsstrategier
  • Modus

Et tidlig, uhensiktsmessig skjema består av minner, følelser, kroppslige fornemmelser og tanker. Det kjennetegnes ved et bredt og gjennomtrengende mønster som berører personens selvbilde og ens forhold til andre. Skjemaet dannes i barndom eller ungdom på grunn av at barnets behov ikke ble møtt på en god nok måte. Et skjema utvikles gjennom hele livet og er i betydelig grad dysfunksjonelt. Det er identifisert 18 ulike skjemaer som videre er blitt inndelt i fem ulike skjemadomener. Hvert skjemadomene representerer forskjellige grunnleggende behov som for eksempel trygghet, selvstendighet og retten til å uttrykke egne følelser.

Uhensiktsmessige mestringsstrategier utvikles av barnet under vanskelige omstendigheter for å unngå ytterligere skade. Noen av disse strategiene handler om overgivelse (”freeze”), andre om å gå til motangrep (”fight”), og andre igjen kan handle om unngåelse (”flight”). Et modus kan defineres som den ”del av selvet”, med sine karakteristiske tanker, følelser, kroppslige fornemmelser og atferd, som i øyeblikket er fremtredende. Et modus kan bestå av flere forskjellige skjemaer og mestringsstrategier.

Når er skjematerapi nyttig?

Skjematerapi er godt egnet for behandling av langvarige, personlighetsrelaterte problemer som har sine røtter i tidlige relasjoner fra barndom og oppvekst. Forskning viser at skjematerapi er godt egnet for behandling av personlighetsforstyrrelser generelt, og emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse spesielt. Det er også en fruktbar terapitilnærming for å motvirke tilbakefall i depresjon, angstlidelser eller rusavhengighet.

Skjematerapeuten hjelper pasienten med å finne problemområder som oppleves som fastlåste, for deretter å utforske hvordan disse har utviklet seg fra barndommen. Et viktig poeng er å se hvordan mestringsstrategier som har vært hensiktsmessige tidligere i livet kan forsterke problemer i voksen alder. I skjematerapi hjelpes pasienten til å utvikle “den sunne voksne” slik at pasienten kan få dekket sine følelsesmessige behov.

Mål i skjematerapi

Viktige terapeutiske mål er at pasienten utvikler forståelse og oppmerksomhet for sine mønstre og skjemaer. Et skjema eller modus innebærer ikke å være ”mislykket”, men er et uttrykk for at grunnleggende behov ikke ble møtt på en god nok måte av betydningsfulle andre i oppveksten. Et annet viktig mål er å bidra til å hele skjema og modus gjennom avgrenset nyomsorg. Pasienten hjelpes til å utvikle “den sunne voksne” slik at han eller hun selv kan ivareta sine følelsesmessige behov.

Kontaktinformasjon

Styret består av Erlend Aschehoug (leder), Gunilla Fosse (nestleder), Snorre Kristiansen (styremedlem), Marit Olsen (styremedlem) og Kristin Ørjasæter (styremedlem).

Erlend Aschehoug, Østlandet – E-post
Gunilla Fosse, Trondheim – E-post
Kristin Ørjasæter, Nord-Trøndelag – E-post
Snorre Kristiansen, Nord-Trøndelag – E-post
Marit Olsen, Sørlandet – E-post

Dersom du ønsker å ta del i en spennende terapibevegelse, kan du kontakte oss på e-postDu kan sette deg opp på en mailingliste og motta nyhetsbrev med oppdateringer.

Tilbake til topp