Sinneproblemer

Sinne er en normal følelse som vi alle har. Spørsmålet er derfor ikke om vi er sinte, men hva som skaper sinne og om vi opplever å ha kontroll over det. Foreldre flest vil barna sine det beste, og de ønsker å være gode foreldre. På tross av dette opplever mange foreldrene at de skremmer barna gjennom sinne eller vold, og er bekymret for hvordan det innvirker på barna.

Forskning viser da også det å leve med frykt for sinne og vold fra foreldre er noe av det mest skadelige et barn kan utsettes for. Dessuten har forskningen avdekket at dette er et utbredt problem både for fedre og mødre. Derfor må vi se på forebygging av sinne og vold mot barn i Norge i et folkehelseperspektiv.

Psykolog Steinar Sunde og Familievernkontoret i Molde har i mange år gitt et tilbud til foreldre som søker hjelp til å mestre sine sinneproblemer. Modellen er bygget på kognitiv terapi, og er rettet mot at foreldrene lærer verktøy til å hjelpe seg selv med å skape en tryggere og mer forutsigbar hverdag for barna. I sentrum står økt forståelse av forholdet mellom tanker, følelser og handlinger. Tilbudet har vært populært, og spres nå over hel landet med støtte fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Fra littsint.no kan du laste ned en gratis E-bok Foreldreveileder i sinnemestring. E-boken inneholder ti videosnutter som er hentet fra en sinnemestringsterapi. Steinar Sunde har også laget to filmer som demonstrerer hvordan fagfolk kan bistå i sinnemestring ut fra en kognitiv tilnærming, som også kan være nyttig for andre å se.

ABC i sinnemestring

ABC i sinnemestring – De påfølgende timer

Sinnemestring kan føre til voldsutøvelse. Det er utviklet en form for kognitiv terapi som er spesielt rettet mot slike alvorlige problemer, kalt Sinnemestring Brøset-modellen.

En film som også opplyser om tilbudet rettet mot pasienter er oppfølgingsfilmen fra Puls vist på NRK.

Tilbake til topp