Oppsummering og veien videre, Time 9

Time 9: Strategier for vedlikehold og videreutvikling

Del ut dagsorden for time 9. Del 4 består av en enkelt time der dere oppsummerer de sentrale prinsippene i denne tilnærmingen. Med utgangspunkt i hva som har vært viktig for pasienten, brukes timen til å snakke om hvordan pasienten kan ivareta disse prinsippene og fortsatt sette dem ut i livet.. Det er lurt å gi seg selv stadige påminnelser om viktige tiltak, slik at de nye tenkemåtene ikke går i glemmeboken eller blir slukt av gamle mentale- og handlingsmessige vanemønstre. Gi eksempler på husketeknikker som andre pasienter har formidlet: strikk på hånden, aktivitetsplanen festet på kjøleskapdøren, og å ha ”mappen” fra terapien liggende fremme som en påminnelse. Slitenhet, ubehag og negative følelser i seg selv kan brukes som påminnelser om betydningen av å iverksette kloke tiltak.

Gjennomfør en evaluering av timene. Hva kunne ha vært gjort annerledes slik at pasienten, og dermed kanskje også andre pasienter som vil gå inn i dette opplegget, ville fått enda større utbytte? Hva var nyttig? Gi tilbakemelding om pasientens innsats og mot, og si gjerne også noe om din personlige glede over å ha fått anledning til å delta i samarbeidet.

Tilbake til topp