Oppsummering og veien videre, time 9

Time 9: Strategier for vedlikehold og videreutvikling

Her er dagsorden og oppsummeringsark for time 9. Hensikten med denne avsluttende timen er å oppsummere de sentrale prinsippene. Hva har vært det viktigste for deg i dette arbeidet? Hva har du lært og hva har stått frem som sentralt å jobbe videre med? Hvordan kan du ivareta disse prinsippene og sette dem ut i livet?

Det er lurt at du gir deg selv stadige påminnelser om viktige tiltak, slik at de nye tenkemåtene ikke går i glemmeboken eller blir slukt av gamle mentale- og handlingsmessige vanemønstre. Her er noen eksempler på husketeknikker som andre som har vært gjennom dette opplegget har formidlet til oss: strikk på hånden, aktivitetsplanen festet på kjøleskapdøren, og å ha ”mappen” fra opplegget liggende fremme som en påminnelse. Hva er dine forslag? Du kan også bruke plager, som slitenhet, ubehag og negative følelser, som påminnelser om betydningen av å iverksette kloke tiltak.

Tilbakemelding ønskes

Vi vil gjerne ha tilbakemeldinger fra deg om erfaringene med bruken av opplegget, og hvordan det kan videreutvikles. Hva kunne ha vært gjort annerledes slik at du, og dermed kanskje også andre, ville fått enda større utbytte? Hva var nyttig? Du kan hjelpe oss i det videre arbeidet ved å gi oss en tilbakemelding på e-post.

Vi ønsker deg lykke til videre!

Tilbake til topp