Sammensatte lidelser

Sammensatte lidelser er en betegnelse for plager med betydelige kroppslige symptomer, men der ingen anerkjent medisinsk diagnose fullt ut kan forklare symptomene. Eksempler på slike plager er kronisk smerte eller vedvarende utmattelse.

Man vet altså ikke hva som er utløsende årsak til plagene eller hva som holder dem ved like. Ofte vil det være et samspill av biologiske og psykologiske faktorer som påvirker symptomene. Andre betegnelser på disse tilstandene er funksjonelle lidelser eller somatoforme lidelser. Man bruker også begreper som subjektive helseplager og medisinsk uforklarte plager og sykdommer.

Pasienter med sammensatte lidelser har ofte betydelig funksjonssvikt og kan ha langvarig nedsatt arbeidsevne. En stor del av sykefraværet i Norge er knyttet til disse lidelsene. Dette er altså et omfattende problem, både for samfunnet og for de som rammes og deres pårørende.

Utredning og behandling vil ofte være tverrfaglig og involvere flere forskjellige legespesialister, psykolog, fysioterapeut og andre helseprofesjoner. Tiltak bygget på en kognitiv terapeutisk tilnærming kan inngå som et supplement her, slik som i dette heftet utgitt av danske helsemyndigheter: Når kroppen siger fra.

Tilbake til topp