Helse Bergen

Økt kvalitet i behandlingen til Helse Bergen

Ledelsen i Helse Bergen ønsket å styrke kvaliteten i behandlingstilbudet for pasienter med psykoselidelser, i tråd med de nasjonale retningslinjene. De ba om et skreddersydd opplegg for videreutdanning for spesielt kvalifiserte medarbeidere. Poliklinikkleder Anne Seim Grønningsæter forteller om utviklingen av samarbeidet.

Tilbake til topp