Tidsskrift for kognitiv terapi

Norsk Forening for Kognitiv Terapi utgir et fagtidsskrift. Som medlem av NFKT får du tidsskriftet tilsendt fire ganger per år. Se tidligere årganger nedenfor.

2017

Tidsskrift nr1 2017

Tidsskriftet blir digitalt

Håndbok for erfaringsformidlere

Da Lykkeliten kom til verden

Tidsskriftet forside nr2 2017

Hva er effekten av kognitiv atferdsterapi for depresjon?

Barn er barn og vokser mens krigen i Syria pågår

Seminar i kognitiv terapi

Tidsskriftet 3/2017

Om schizofreni og schizofrenibehandling

Stemmehøring og interpersonlige relasjonsmønstre

Kognitive sidesprang

KognitivTerapi_4_2017-forside

Å stå på kjempers skuldre

Kart som metafor

Påsporet av den nye tid

2016

Tidsskriftet forside nr.1 2016

Implementering av kognitiv miljøterapi i en barnevernsinstitusjon

Hva virker i psykoterapi

Citius – altius – forties

Tidsskrift-Kognitiv-Terapi-2-2016

Klasseromsundervisning i kognitiv atferdsterapi for pasienter med psykoselidelser

Raskere tilbake

Skriveseminar i Eremo

Tidsskrift-Kognitiv-Terapi-3-2016

Systemisk rettet borderlinebehandling

EABCT konferansen 2016

Pasientperspektiv

Etiske retningslinjer

Tidsskrift-Kognitiv-Terapi-4-2016

Kombinert psykoedukasjon og jobbedukasjon: Forberedende kurs for pasienter til kognitiv terapi

En terapeutiske mil

Veilederkonferansen 2016

2015

Tidsskrift 1 2015

Intervju med Jeffrey Young

En kognitiv tilnærming til møte med den selvmordstruede pasient

Jerusalem, foreningsliv og sammenhekling

Tidsskrift 2 2015

Behandling av flyskrekk

Forskningsspalten

Boklansering på Djønno

Letter to AEBCT members

Tidsskriftet 3 2015

Mestring av presentasjoner i skolen

Via Dolorosa

Kognitiv terapi og kognitive terapeuter

Nyopprettet etikkutvalg i NFKT

Tidsskriftet forside nr.4 2015

Klinisk psykolog med Internett som medium

Inspirasjonskonferansen

Digitale fagdager

2014

Tilbake til topp