Underveis (veiledning)

Fyll ut veiledningskontrakt med kandidatene og send en kopi til NFKT.

Trinn 2: Informasjonsskriv om veiledning på trinn 2 til deltakerne (gis til deltakerne i veiledningsgruppa)

Avtal tidlig hvem som skal levere video og sett frister for innlevering.
Samtykkeskjema

Informer om retningslinjer for opptak og innsending av video.

Video som kandidatene leverer skal ikke tas opp fortløpende, men video nr 2 tas opp etter at de har fått tilbakemelding på video nr 1 osv.
Minst en video skal vurderes i forhold til CTACS og godkjennes av veileder.

Viktig å sette seg inn i undervisningstemaene.

Benytt «sjekkliste for veileder» som huskeliste og egenevaluering for hvert møte.

Føre oppmøteliste og være behjelpelig med å finne alternativ for å få tatt igjen manglende veiledningstimer.

Informer om selvhjelpsmateriell og terapeutiske hjelpemidler som er lagt ut på NFKTs hjemmeside.

Tilbake til topp