Atferdsaktivering

Her beskrives mål, innhold og prosedyrer i ferdighetstreningen i kognitiv terapi.

Mål

 • Demonstrere samarbeidspreget intervjuteknikk (veiledet oppdagelse og sokratisk dialog)
 • Hente fram negative automatiske tanker som hindrer pasienten i å komme i gang med aktiviteter som kan motvirke depresjonen
 • Få frem hvordan negative automatiske tanker forsterker negative følelser, depressive indre tilstander og atferd, særlig en tendens til å utsette (prokratisering)
 • Gå gjennom prinsipper for atferdsaktivering
 • Del krevende oppgaver opp i mindre deler
 • Tilby hensiktsmessig assistanse for å komme i gang med antidepressive aktiviteter

Innhold

Prosedyrer

 1. Ta utgangspunkt i «Arne» eller «Elisabeth» 
 2. Gå gjennom og drøft registrering av aktiviteter med pasienten
 3. Ta utgangspunkt i en konkret episode og undersøk tanker som får pasienten til å utsette positive aktiviteter. Lag en ABC 
 4. Gå gjennom figuren «Redusert aktivitet ved depresjon, en ond sirkel» sammen med pasienten
 5. Drøft prinsippet i atferdsaktivering, som å handle fra «utsiden og innover».
  • Presenter metaforer og historier som belyser prinsippene
 1. Drøft tendensen til å tenke for langt framover når det gjelder å komme i arbeid. Hjelp pasienten til å planlegge og fullføre ett steg ad gangen, før man går løs på neste steg.
 2. Foreslå at pasienten bryter utsettelsesmønsteret der og da og tilby assistanse til ta det første steget
Tilbake til topp