Undervisningsøvelser

Opplæring i kognitiv terapi inkluderer grundig ferdighetstrening. Man trenger både oppdatert kunnskap og praktiske terapeutiske ferdigheter. Gjennom undervisningsøvelsene får man tilbakemelding om hvordan man kan utvikle seg videre som kognitiv terapeut.

Tilbake til topp