Kognitiv terapi for leger og psykologer

Her finner du retningslinjer og oppgaver for deg som kursleder, samt oppdaterte versjoner av alle skjemaer og dokumenter som skal brukes i forbindelse med utdanningen. Som kursleder har du det faglige ansvaret for kurset, og gjennomføringen gjøres i henhold til retningslinjene.

Før oppstart | Under utdanningen | Etter utdanningen

 

Før oppstart


Administrative oppgaver:

 • Sett opp datoer for alle samlinger (3 på vår- og 2 på høstsemesteret), og send program med datoer/tema/foreleser (innen 2 uker etter at avtale om kurslederoppdrag er gitt) til undervisningskoordinator Kristin Rohr Slåtto
 • Dersom datoene endres må det gis beskjed om dette til Kristin.
 • Dato for eksamen må ikke være senere enn 31. mai for vårsemesteret.  Dette fordi eksamensresultatet må foreligge før ferieavvikling.
 • Kurssekretær utnevnes i samråd med Kristin. Kursleder må også sette seg inn i kurssekretærs oppgaver
 • Du får deltakerliste fra NFKT før oppstart.  Husk å be om oppdatert liste rett før oppstart da endringer kan forekomme.

Studieplan:

 • Sett deg inn i oppdatert studieplan
 • Sett opp det faglige programmet og gjør avtale med undervisningsleder om hvilke forelesere som skal brukes. Kursleder skal være foreleser på de fire første samlingene. Forelesningskontrakt/avtale med forelesere og ferdighetstrenere skal inngås av Admin, NFKT.

Veiledning:

 • Ta kontakt med NFKT godkjente veiledere, fordel deltakere inn i veiledningsgrupper, og send oversikt over veiledere og grupper til NFKT
 • Send Veileders oppgaver til veilederne
 • Veiledning av LIS-leger må utføres av NFKT godkjente veiledere som også er godkjent av legeforeningen
 • Kollegaveiledning: Sett sammen to og to deltakere, gjerne med ulik profesjon og arbeidssted
 • Evaluering av veiledningen sendes deltakerne hvert halvår (Admin).  Sammenfatning sendes veileder, og ved avvik sendes det også til undervisningsleder og kursleder.

Ferdighetstrening:

 • Gjør avtale med undervisningsleder om hvilke ferdighetstrenere som skal brukes. Kontrakt/avtale med ferdighetstrener skal inngås av Admin, NFKT.

Erfaringsformidling:

 

Under utdanningen


Administrative oppgaver:

Informer deltakerne om:

I tillegg:

 • Sørg for at alle deltakerne får tilhørighet i en kollokviegruppe
 • Påse at kurssekretær fører fraværsliste for hver samling. Godkjent oppmøte kun dersom deltakeren har vært tilstede hele dagen.
 • På hver samlings siste dag sender Admin ut elektronisk evaluering. Evalueringen er spesifikk for samlingen. Ved endring i programmet må NFKT derfor få beskjed.

Veiledning:

 • Start opp veiledning så tidlig som mulig
 • Samle inn loggen fra kollegaveiledningen mot slutten av utdanningen

 Eksamen:

 • Oversikt oppmøte- og arbeidskrav må sendes Admin før eksamen
 • Avtal dato for eksamen i samråd med NFKT

Etter utdanningen


 Administrative oppgaver:

 Veiledning:

 • Gi beskjed til NFKT når veiledningen er avsluttet


Spesialiteten psykoterapi

Denne videreutdanningen er godkjent som fordypningsprogram til spesialiteten i psykoterapi i Norsk psykologforening. Videreutdanningen godkjennes da bare for psykologer som har fullført psykologforeningens fellesprogram før de starter på videreutdanningen.

Krav til deltakerne

Deltakerne må ha 90% oppmøte på undervisningssamlingene, og 100% oppmøte på veiledningen og ferdighetstreningen. Dessuten må de oppfylle alle arbeidskravene for å kunne ta eksamen.

Eksamen

Utdanningen avsluttes med en 3 timers skriftlig hjemmeeksamen.  Fremmedspråklige og personer med lese- og skrivevansker kan søke om å få utvidet eksamenstid (1 time ekstra).  Eksamen består av kasusbeskrivelser med tilhørende oppgaver, som alle må besvares.  Dersom kandidaten ikke består første gang, får man mulighet til å gå opp til ny eksamen en gang til.  Informasjon om eksamen og eksamensoppgave sendes deltakerne pr. e-post fra Admin.

Ved spørsmål, ta kontakt med NFKT

Tilbake til topp