Kognitiv atferdsterapi ved spiseforstyrrelser

Spiseforstyrrelse er en lidelse som kan være livstruende. Det er viktig at hjelpen som tilbys har kvalitet, for god behandling kan være livreddende.

Kognitiv atferdsterapi fremheves av helsemyndighetene som den best dokumenterte behandlingsformen ved spiseforstyrrelse, spesielt ved bulimi og overspisningslidelse. Gjennom denne tverrfaglige utdanningen oppnår du økt trygghet og gjennomføringskraft som terapeut ved spiseforstyrrelser.

Spiseforstyrrelser begynner gjerne med et ønsket vekttap, men så blir en stadig mer opptatt av kroppsfigur, mat og vekt. Andre forhold i livet nedprioriteres. Mange er ambivalente til å søke behandling, ofte fordi de frykter vektøkning og å bli fratatt kontroll. De kan føle seg overveldet og hjelpeløs, og ha liten tro på at du kan hjelpe.

En behandlingsmetode som er til hjelp for mange, er kognitiv atferdsterapi. I denne utdanningen får du opplæring i hvordan du kan legge opp behandlingen i samarbeid med pasienten. Dere finner ut av hva som opprettholder spiseforstyrrelsen, og lager en plan for et samarbeid om et mer normalt og kontrollert matinntak. Det er tillitsskapende å vite at behandlingstilbudet du presenterer for pasienten har vært gjenstand for en bred og grundig evaluering.

Det er vanlig at spiseforstyrrelser forekommer sammen med andre psykiske lidelser, og at pasientene nettopp oppsøker helsetjenesten på grunn av disse eller andre problemer som er indirekte knyttet til spiseforstyrrelsen. I utdanningen vil du få opplæring i hvordan du kan benytte kognitive atferdsterapeutiske metoder for å hjelpe pasienten med flere samtidige psykiske lidelser. Foredragsholderne og veilederne er blant de fremste på fagområdet internasjonalt og nasjonalt.

Studier av effekten av utdanning i kognitiv atferdsterapi dokumenterer at den bidrar til bedre resultater for pasientene. Det er viktig med en kombinasjon av pedagogiske former, med forelesninger, modell-læring og ferdighetstrening, erfaringsutveksling og mulighet for refleksjon over egen klinisk praksis.

Godkjenning

Alle arbeidskrav må være gjennomført og godkjent.

Antall semestre
0 semestre
Pris
0,-

Kursavgiften indeksreguleres 1. januar.

Kontakt
Finner du ikke et utdanningstilbud i nærheten av deg?

Skreddersydd videreutdanning for din arbeidsplass

Vi tilbyr spesialtilpasset utdanningsopplegg for institusjoner og enheter. Gjennom dialog med ledelsen utformer vi opplæring for de ansatte, med en rimeligere løsning som sikrer sammenheng og kontinuitet i tjenestetilbudet.

Bli en del av et voksende felleskap

Kognitiv terapi har et mangfoldig og voksende fagmiljø, med Norsk Forening for Kognitiv Terapi som en naturlig møteplass. Her får du tilbud om konferanser og seminarer til medlemspris, og du får tilsendt fagtidsskrift, nyhetsbrev og filmer om terapi. Benytt anledningen til å holde deg oppdatert på fagfeltet.

Hold deg oppdatert på siste nytt om våre utdanninger, fagseminarer og aktiviteter.

Kontakt oss for spørsmål og innspill
90 54 37 54

Tilbake til topp