30.09.2022

Veilederutdanning for barn- og ungefeltet

Veilederutdanningen for veiledere i kognitiv terapi på barn- og ungefeltet starter opp med nytt kull våren 2023 i regi av NFKT.

– Det er stort behov for gode veiledere når det gjelder behandling for barn og unge, både i etablerte tilbud i spesialhelsetjenesten og i nye og eksisterende tjenester og tilbud i førstelinjen, sier psykologspesialist og leder i NFKT, Annelise Fredriksen. Som tidligere er det hun som står for undervisningen på utdanningen, sammen med førsteamanuensis i klinisk psykologi, Psykologisk institutt ved UiO og forsker ved RBUP Øst og sør, Kristin Martinsen.

Samme innhold

– Både når det gjelder innhold og organisering, vil utdanningen i all hovedsak være den samme som tidligere, men rent organisatorisk tenker vi at den hører naturlig hjemme under NFKT, sier Fredriksen. – Det vil også gi oss et bredere rekrutteringsgrunnlag enn hva vi tidligere har hatt. Den to-årige utdanningen, som vil starte opp med nytt kull på nyåret 2023, består av syv to-dagers samlinger med fysisk oppmøte. – Utgangspunktet vil være at samlingene avholdes i Oslo, men det har vært en tradisjon for at den siste samlingen samkjøres med veilederutdanningen for voksenfeltet i Oxford eller annet egnet sted, så det håper vi å få til denne gangen også, forklarer Martinsen.

Et komplekst felt

Vi har tidligere slått grundig fast at veilederkorpset er av stor viktighet både for NFKT og for selve faget og utøvelsen av kognitiv terapi. Det gjelder selvfølgelig også i behandlingen av barn og unge, et felt som i seg selv er enda mer komplekst enn tilsvarende for voksne. – Når det gjelder barn og unge skal vi ta hensyn til at klientene er i ulike aldre og faser, i tillegg til at behandleren også må forholde seg til foreldre, skole og andre i kretsen rundt barnet. Alt dette gjør det viktig med en egen utdanning for barn og ungefeltet. Et annet sentralt poeng i utdanningen er at det gis veiledning på veiledningen som veilederkandidatene gir.

Gode muligheter for oppdrag

En praktisk mulighet til å utføre veiledning mens man tar utdanningen er dermed et krav til kandidatene som ønsker å søke seg til utdanningen. Det samme er to års grunnutdanning i KAT for barn og unge, samt klinisk erfaring. Kullene i utdanningen er relativt små, med rundt 15 deltakere. – Dette er for å få god tid til både undervisning, veiledning på veiledning og gode gruppesamtaler. Med mangel på veiledere for barn- og ungefeltet over hele landet, er det gode muligheter til å få veiledningsoppdrag etter endt utdanning.

I disse dager utarbeides de siste praktiske detaljene rundt det nye kullet i utdanningen. Følg med på www.kognitiv.no og på vår Facebookside for informasjon om utdanningen og søkeprosess.

Tilbake til topp