Depresjon

Depresjon er en bred og heterogen diagnosegruppe, der det sentrale er senket stemningsleie og energinivå, og mangel på glede over de fleste aktiviteter. Her finner du terapeutiske hjelpemidler og kartleggingsskjemaer i behandlingen av depresjon.

PHQ-9

Kort screeningskjema med gode psykometriske egenskaper. Skjemaet består av ni ledd og måler sentrale symptomer ved depresjon.

Kutteskår:

  • 5–9 indikerer milde symptomer på depresjon
  • 10–14 indikerer moderate symptomer på depresjon
  • 15–19 indikerer moderate symptomer på depresjon
  • 20–27 indikerer alvorlige symptomer på depresjon.

I henhold til Kroenke et al. (2001) er 10 eller høyere grenseverdi for en depresjonslidelse.

LAST NED PDF-NOTAT

Førstehjelpspakke mot tilbakefall av depresjon

Noteringsark for tilbakefallsforebygging. Nyttig verktøy for terapeut og pasient i kartleggingen av tidlige signaler på eller risikosituasjoner for tilbakefall. Her kan man i tillegg sette opp forslag til hva som kan gjøres for å møte problemene.

LAST NED PDF-NOTAT

Geriatrisk depresjonsskala - GDS

GDS er en selvevalueringsskala som avdekker depresjon hos eldre. Skalaen er et screeningsinstrument med 30 Ja/Nei spørsmål som pasienten fyller ut selv. Norske undersøkelser anbefaler skalaen brukt som intervju.

LAST NED PDF-NOTAT

Tilbake til topp