Om vår utdanning

Kognitiv atferdsterapi anbefales av helsemyndighetene for en rekke former for psykiske lidelser og for mestring av somatisk sykdom. Et godt resultat forutsetter grundig opplæring og trening i metodene. Det får du gjennom vår videreutdanning.

Kognitiv atferdsterapi er en ettertraktet terapiform med dokumentert nytteverdi, men det er også utfordrende tilnærming. Som terapeut skal du ikke bare lære metodene selv, men kunne dem så godt at du kan lære dem videre til pasientene. De skal jo benytte dem i sin egen hverdag, også etter at behandlingssamarbeidet mellom dere er avsluttet. De skal bli sin egen terapeut. Vår erfaring gjennom år med opplæring av terapeuter, er at trening på grunnferdighetene er av stor betydning for forsvarlig bruk av kognitiv atferdsterapi. I våre utdanningsprogrammer legger vi vekt på trening i disse terapeutiske ferdighetene.

Kognitiv atferdsterapi er et samarbeid mellom pasienten og deg som terapeut, hovedsakelig rettet inn mot hvordan problemene fremtrer i pasientens hverdag her og nå. I utdanningen lærer du hvordan dere tidlig kan utvikle en felles forståelse av hvilke mål dere arbeider mot og hvilke virkemidler dere vil benytte. Målet er først og fremst hjelp til selvhjelp, der pasienten lærer å bli sin egen terapeut.

Gjennom våre utdanninger vil du utvikle kompetanse som terapeut på flere områder. Grunnlaget er ferdighet i empati, alliansebygging og fagetisk refleksjon. Du lærer å gi samtalene struktur, konsistens og retning. Du får trening i spesifikke teknikker for håndtering av ulike former for psykiske lidelser og livsbelastninger så vel som mestring av somatisk sykdom, smerter og søvnproblemer. I løpet av utdanningen får du økt kompetanse og trygghet i å møte problemer som oppstår underveis. Du lærer å tilpasse tiltakene på en faglig god og fleksibel måte til den enkelte pasients situasjon.

Studier av effekten av utdanning i kognitiv atferdsterapi dokumenterer at utdanningen bidrar til bedre resultater for pasientene. Det er viktig med en kombinasjon av pedagogiske former, med forelesninger, modell-læring og ferdighetstrening, erfaringsutveksling og mulighet for refleksjon over egen klinisk praksis.

Ofte stilte spørsmål

Hva gjør jeg hvis jeg må være borte fra et kurs, for eksempel på grunn av sykdom?

Tapte kurs kan tas igjen på et senere program. Dette ordnes ved at du tar kontakt med koordinator for programmet. Ved tvil om hvorvidt en aktuell kursbolk dekker det samme som kurset du gikk glipp av, sendes forespørselen videre til styringsgruppen for programmet som vurderer om kurset kan ekvivaleres. Vær oppmerksom på at det kan ta noe tid før et tilsvarende kurs kommer på et av de senere programmene.

Jeg var syk på forrige veiledning, hva gjør jeg da?

Du kan ta igjen tapt veiledning, og det er ulike løsninger for dette. Ta det opp med veilederen din, så finner dere ut hvilken løsning som passer best. En vanlig løsning er at du tar igjen veiledningen med veilederen din. Dersom det er flere i gruppen som har mistet en veiledningsdag/-timer, kan dere lage en oppsamlingsgruppe. Dersom det ikke er mulig for deg å ta igjen de tapte veiledningstimene, vil du få påført færre timer på veiledningsattesten. Du må betale både for veiledningstimene du mistet og for de du tar igjen.

Jeg har tatt et kurs tidligere som handler om nøyaktig det samme som kursbolken som kommer på programmet. Kan jeg droppe akkurat denne kursbolken?

Du kan ikke droppe en kursbolk selv om du har hatt et tilsvarende kurs tidligere. Vi betrakter programmet som et helhetlig læringstilbud, der deltakerne bør gå gjennom alle kursbolkene parallelt med veiledningsgruppene for å optimalisere læringsutbyttet.

Jeg står midt mellom to jobber, og lurer på om betalingen for kurs og veiledning kan fryses, slik at jeg slipper å betale dette av egen lomme?

Det er i utgangspunktet ikke anledning til å fryse betalingen.

Engasjementet i min nåværende jobb går ut om noen måneder, og jeg er usikker på om min neste arbeidsgiver vil betale for veiledningen og kursene, hva gjør jeg da?

Når du melder deg på programmet forplikter du deg til å betale fortløpende, uavhengig av endringer i arbeidssituasjonen. Vær oppmerksom på dette når du melder deg på.

Jeg er gravid, og skal ha svangerskapspermisjon fra jobben. Kan jeg fortsatt følge programmet, selv om jeg da ikke har praksis ved siden av?

Under utdanning må søker være i en arbeidssituasjon (min 50%) hvor det er mulig å anvende kognitiv terapi i endringsarbeid i direkte relasjon til minimum to pasienter/klienter/brukere over tid. Hvis dette kriteriet faller bort underveis i utdanningen pga endrede arbeidsoppgaver, permisjon o.a, må utdanningen søkes utsatt. 

Man starter opp igjen der man avsluttet, og maks 1 år etter endt permisjon. 

Deltaker betaler til det studiet man starter opp til i sin helhet og får delta gratis ved neste anledning, innen rimelig tid (se over). 

Jeg er inne i en svært hektisk periode for tiden, og lurer på om det er i orden at jeg dropper enten kursene eller veiledningsgruppen dette semesteret (for så å ta det igjen senere, selvfølgelig)?

Det er i utgangspunktet ikke anledning til å skyve slik på veiledninger eller kurs. Av hensyn til både ditt eget og de andre gruppedeltakernes læringsutbytte, skal veiledningen og kursbolkene tas fortløpende og parallelt.

Jeg har fått tilbud om et engasjement i BUP, noe jeg trenger for å få godkjent barnepraksisen. Kan jeg ta dette selv om jeg går på voksenprogrammet?

I utgangspunktet skal det (i tråd med NPFs spesialistreglement) være en rimelig grad av samtidighet i fordypningen og type praksis. Dette innebærer at mens du tar fordypningsprogrammet for voksenpsykologi, bør du hovedsaklig ha praksis med voksne klienter. Hvis du likevel blir nødt til å ta en annen jobb i løpet av fordypningsprogrammet, må du ha noe praksis med voksne klienter ved siden av, minimum to klienter per uke.

Jeg har fått jobb på en avdeling for spiseforstyrrelser. Er dette en praksis som er forenlig med fordypningsprogrammet i voksenpsykologi?

Vårt krav til praksis er at den involverer klinisk arbeid med klienter over 16 år.  Dette kan involvere praksis med ulike problemområder og under ulike betingelser som for eksempel poliklinikk, døgnavdeling, kommunale tjenester eller spesialisthelsetjenesten. Når det gjelder øvrige krav til ulike former for praksis for å få spesialiteten godkjent, må du orientere deg i NPFs spesialistreglement.

Krav om arbeidssituasjon?

Det er et krav om å være i minimum 50% klinisk jobb under utdanningen. Den kliniske praktiseringen er helt avgjørende for å lære metoden.

Kan jeg slutte på programmet underveis?

Når du melder deg på forplikter du deg til å delta på hele programmet, det vil si kursene, gruppeveiledningen og lesegruppene. Hvis det skulle bli umulig for deg å fullføre, må du likevel betale for kurs og veiledning i henhold til kontrakten.

Jeg bor i Stavanger, og har lyst til å melde meg på programmet. Har dere veiledningsgrupper i distriktene, slik at vi slipper å reise til Oslo hver gang?

Dette avhenger av hvor mange kandidater som melder seg på fra de ulike områdene i landet. Hvis vi har et tilstrekkelig antall deltakere (fire personer) og veileder fra et område, oppretter vi veiledningsgruppe der. Hvis ikke, kommer du i en veiledningsgruppe fra Oslo-området. I grupper med deltakere fra andre områder enn Østlandet prøver vi å legge veiledningene til dager rett før eller etter kursbolkene, slik at antallet reiser fram og tilbake kan reduseres.

Trygghet og kompetanse som kognitiv terapeut

Psykiske lidelser er et omfattende samfunnsproblem. Det er viktig med gode hjelpetilbud som er bygget på en profesjonell utdanning. Vi tilbyr videreutdanning og møteplasser for helsepersonell.

Hold deg oppdatert på siste nytt om våre utdanninger, fagseminarer og aktiviteter.

Kontakt oss for spørsmål og innspill
90 54 37 54
Tilbake til topp