Våre videreutdanninger

Vårt utdanningstilbud er utviklet i nært samarbeid med profesjonene. Opplæringen skal være skreddersydd for oppgavene du har i den kliniske hverdagen og for dine brukeres behov. Derfor tilbyr vi et bredt spekter av videreutdanninger.

Skreddersydd videreutdanning for din arbeidsplass

Vi tilbyr spesialtilpasset utdanningsopplegg for institusjoner og enheter. Gjennom dialog med ledelsen utformer vi opplæring for de ansatte, med en rimeligere løsning som sikrer sammenheng og kontinuitet i tjenestetilbudet.

Økt kvalitet i behandlingen til Helse Bergen

Ledelsen i Helse Bergen ønsket å styrke kvaliteten i behandlingstilbudet for pasienter med psykoselidelser, i tråd med de nasjonale retningslinjene. De ba om et skreddersydd opplegg for videreutdanning for spesielt kvalifiserte medarbeidere. Poliklinikkleder Anne Seim Grønningsæter forteller om utviklingen av samarbeidet.

Bli en del av et voksende felleskap

Kognitiv terapi har et mangfoldig og voksende fagmiljø, med Norsk Forening for Kognitiv Terapi som en naturlig møteplass. Her får du tilbud om konferanser og seminarer til medlemspris, og du får tilsendt fagtidsskrift, nyhetsbrev og filmer om terapi. Benytt anledningen til å holde deg oppdatert på fagfeltet.

Hold deg oppdatert på siste nytt om våre utdanninger, fagseminarer og aktiviteter.

Kontakt oss for spørsmål og innspill
90 54 37 54
Tilbake til topp